He Tikanga Anō

Korōria ki te Atua

Mō te whārangi 477.

Korōria ki te Atua i runga rawa,
he maungārongo ki tōna iwi i runga i te whenua.

E te Ariki e te Atua, e te Kīngi o te rangi,
e te Atua Kaha rawa e te Matua,
ka koropiko mātou ki a koe, ka whakawhetai,
ka whakamoemiti ki a koe mō tōu korōria.

E te Ariki e Īhu Karaiti,
te Tama kotahi a te Matua,
e te Ariki e te Atua, e te Reme a te Atua,
e waha atu nei i ngā hara o te ao:
tohungia mātou,
e noho mai nā koe i te ringa matau o te Matua:
whakarongo mai ki tā mātou īnoi.

Ko koe anake te Tapu,
ko koe anake te Ariki,
ko koe anake te Runga Rawa,
e Īhu Karaiti,
me te Wairua Tapu,
i roto i te korōria o te Atua Matua.
Āmine.

Te Whakapono o Naihia

Mō ngā whārangi 481 ko tēnei rānei 503.

E whakapono ana mātou ki te Atua kotahi,
ki te Matua, te Mana tino nui,
ki te Kai-hanga o te rangi me te whenua,
o ngā mea katoa e kitea ana,
o ngā mea hoki e kore e kitea.

E whakapono ana mātou ki te Ariki kotahi, ki a Īhu Karaiti,
ki te Tama kotahi a te Atua,
nō tuawhakarere i puta mai ai i te Matua,
He Atua nō te Atua,
he Māramatanga nō te Māramatanga,
he tino Atua nō te tino Atua,
i whakawhānautia, kāhore i hangā,
kotahi anō ia me te Matua.
Nanā nei ngā mea katoa i hanga.
Mō tātou mō te tangata,
mō tō tātou oranga hoki, i heke iho ai ia i te rangi:
nā te mana o te Wairua Tapu,
i whānau mai ai ia i te Puhi i a Meri, ā i whakatangatatia.
I rīpekatia ia mō tātou i te wā i a Ponotio Pirato:
i whakamamaetia, i mate, ā, i tanumia.
I ara ake anō hoki ia i te toru o ngā rā,
ki te whakatutuki i tā ngā Karaipiture:
i kake atu ia ki te rangi,
ā e noho mai nei i te ringa matau o te Matua.
Ka hoki mai anō ia i runga i te korōria,
ki te whakawā i te hunga ora i te hunga mate,
kāhore hoki he mutunga o tōna rangatiratanga.

E whakapono ana mātou ki te Wairua Tapu,
ki te Ariki, ki te Kai-hōmai i te ora.
E ahu mai nei i te Matua i te Tama.
E koropikoria nei
e whakakorōria tahitia nei me te Matua me te Tama.
Kua whakapuakina āna kōrero a ngā poropiti.
E whakapono ana mātou kotahi anō Hāhi tapu
ko tō ngā Āpōtoro, ā, puta noa i te ao.
E whakaae ana mātou kotahi anō iriiri hei murunga hara.
E tūmanako atu ana mātou ki te aranga mai o te
hunga mate,
ki te oranga hoki ki tērā ao atu.
Āmine.

Te Whakapono a ngā Āpōtoro

Mō ngā whārangi 481 ko tēnei rānei 503.

E whakapono ana ahau ki te Atua, ki te Matua Kaha rawa,
Ko ia te Kai-hanga o te rangi, o te whenua;

Ki tāna Tama Kotahi anō hoki, ki tō tātou Ariki, ki a Īhu
Karaiti;
I whakatangatatia nei e te Wairua Tapu,
I whānau i te Puhi, i a Meri,
I whakamamaetia i te wā i a Ponotio Pirato,
I rīpekatia, i mate, i tanumia;
I heke atu ki te rēinga.
Nō te toru o ngā rā i ara ake ai ia i te mate,
A kake atu ana ki te rangi;
E noho mai nei i te ringaringa matau o te Atua,
o te Matua Kaha rawa;
Ka hoki mai anō ia i reira ki te whakarite whakawā mō ngā
tāngata ora, mō ngā tāngata mate.

E whakapono ana ahau ki te Wairua Tapu;
Ki te Hāhi tapu puta noa i te ao;
Ki te Kotahitanga o te Hunga tapu;
Ki te Murunga hara;
Ki te Aranga mai o te tinana,
Me te ora tonu.
Āmine.

Ētahi atu Īnoi

Mō ngā whārangi 482, 503.

E te Matua i te rangi, tēnei mātou te īnoi atu nei mō tāu Hāhi,
i runga i te ingoa o tāu Tama, o Īhu Karaiti, te ūpoko o te Hāhi.

(ko ēnei karakia / whakamoemiti rānei)

E te Matua, meinga kia mataara tāu Hāhi mō taua mahi i te ao.
Kia meinga ai mātou, hei tote mō te ao, hei māramatanga hoki.

Whakahāngia mai tōu mauri ki te iwi.
Whakamana mai ā mātou kupu, ā mātou mahi,
hei whakanui i a te Karaiti.

Tātou ka īnoi mō te ao

(ko ēnei karakia / whakamoemiti rānei)

E te Kai-hanga, aratakina ngā iwi katoa ki te whai i te tika, i te
rongomau.
Kia aro ai mātou, tētahi ki tētahi, i runga i te māhaki, i te pono.

Whakapuāwaitia i roto i a mātou, te mīharo mō te whenua me
õna mea katoa.
Tohutohungia mai ki āu tikanga rāhui.

Tātou ka īnoi mō te wā-kāinga

(ko ēnei karakia / whakamoemiti rānei)

E te Atua pono, hōmai tōu māramatanga ki te hunga
whakatakoto tikanga.
Kia mahi ai rātou i runga i te pono, i te tika.

Tukua mai āu manaakitanga ki ō mātou whanaunga, hoa hoki.
Kia mahi ai ki taua Karaiti kei roto nei i a mātou katoa, kia
taurite ai, tō mātou aroha ki te aroha o te Karaiti mō rātou.

Tātou ka īnoi mō ngā whakarau:

(ko ēnei karakia / whakamoemiti rānei)

E te Atua e tūmanakohia nei, atawhaitia, whakaorangia te
hunga māuiui ana ngā tinana, ngā hinengaro, ngā wairua.
Kia piki tōu ora ki a rātou.

Meinga mātou hei kai-hāpai i āu mahi tohu.
Whakakahangia ā mātou mahi whakaora katoa.

Kia maumahara tātou ki te hunga kua mate, ki te hunga e pōuri
ana:

(ko ēnei karakia / whakamoemiti rānei)

E whakapai ana mātou mō te hunga kua hinga i roto i te
whakapono o te Karaiti, me rātou hoki e mōhiotia nei e koe.
E te Matua, e tukua atu ana rātou ki ōu ringa.

Atawhaitia te hunga e mamae ana.
Tauawhitia mai te hunga e noho pani ana.

E whakapai ana mātou mō (..., mō) te kāhui tapu kua uru atu
nei ki tōu oranga mutungakore.
Mā tēnei tauira mātou e mea kia hihiko, kia mataara.

Tātou ka īnoi mō tātou ake, me ā tātou mahi.

(ko ēnei karakia / whakamoemiti rānei)

E te Ariki, nāu nei mātou i karanga ki āu mahi,
Meatia kia hīkoi mātou i mua i tōu aroaro,
whakaūngia mai tōu aroha ki ō mātou ngākau,
tōu pono ki ō mātou hinengaro,
tōu mārohirohi ki ō mātou whakaaro,
mō te taenga ki te tino tauranga,
ka mōhio pū ki te hari, kua tau ki te haukāinga,
ki te tānga manawa i roto i a koe,
i roto hoki i tō mātou Ariki, i a Īhu Karaiti.   Āmine.

Ko tēnei rānei

He rama tāu kupu ki ōku wae
I ngā wā o te pōuri, o te mārama,
o te raru, o te hari,
āwhinatia mai mātou e te Matua i te rangi,
kia manako ki tōu aroha,
kia mahi i āu mahi,
kia whakapai i tōu ingoa,
i roto i a Īhu Karaiti, te Ariki.   Āmine.

A New Zealand Prayer Book | He Karakia Mihinare o Aotearoa

Go to: Contents Page