A New Zealand Prayer Book / He Karakia Mihinare o Aotearoa

Te Hākari Tapu

Te Whakawhetai me te
Whakamoemiti

The Māori and the English are parallels.

Te Minitatanga
O Te Kupu Me Ngā Īnoi

Te Whakatikatika

Ngā Mihi

Te kaupapa o te rā. Ngā take pā manawa me ngā whakawhetai.

E tū.

Ka mea te pirihi whakahaere, te minita rānei

E te whānau a te Karaiti,
ko tātou nei tōna tinana, e mahi nei i te ao,
naumai, haere mai, ki tōna ahurewa tapu.
E mihi ana ki a koutou kua karangatia nei
hei tote, hei māramatanga mō te ao,
i roto i tō koutou tohinga.
Kia koa, kia hari.
Whakamoemititia te Atua, te Kai-hōmai o te tūmanako,
te Kai-hohou i te rongo.

Āmine.
Kia hari tahi tātou.
Ko Īhu Karaiti te māramatanga,
te mātāpuna o te ora.

Eucharistic Liturgy

Thanksgiving and Praise

The Māori and the English are parallels.

The Ministry of Word and Prayer

The Gathering of the Community

The people may be greeted informally.

The theme may be introduced and subjects of special concern or thanksgiving suggested.

Then all standing, the presiding priest or minister continues

E te whānau a te Karaiti,
welcome to this holy table;
welcome to you,
for we are Christ’s body,
Christ’s work in the world.
Welcome to you whose baptism makes you
salt of the earth and light to the world.
Rejoice and be glad.
Praise God who gives us forgiveness and hope.

Amen.
Christ is our light,
the joy of our salvation.

Ki a ia te whakamoemiti, te korōria,
i tonoa mai nei, e te Matua,
hei whakahou i te ao,
hei huri i te wai hei wāina,
hei whakatahuri i te ngākau
kia tū-tapu ai ki tōna aroaro.

Tāpaea atu ō tātou ngākau ki a te Karaiti,
nāna nei i whakatinana te kupu
hei toko i te ora.
Korōria ki a koe, e te Karaiti,
whakatapua mai mātou.

He Waiata Whakamoemiti

E āhei ana te whakahaere i te waiata, i te hīmene rānei, i te Korōria (whārangi 494) ko tētahi rānei o ēnei e whai ake nei.

Ko Tēnei

Ko te Karaiti te Waiora,
E horoi nei, e whakahou nei i ngā mea katoa.
Ko Ia te Taro-o-te-Ora,
Hei Kai mā te hunga Matekai,
Hei Kaha mō te Manene, mō ngā Kai-mahi.

Nō reira mātou ka tāpae ki a koe
I a mātou whakamoemiti.
Mō Ranginui i runga nei, mō Papa-Tūānuku e takoto nei.
Mō ngā Maunga whakahī, mō ngā Puke-kōrero
Mō ngā Tai-mihi-tāngata, mō ngā Moana e hora nei.

Nō runga ngā hōmaitanga papai katoa
Tukua mai kia āio ngā rangi i runga
Kia tuku te puehu o Papa-Tūānuku e takoto nei.
Kia whakapapa pounamu te moana
Kia hora te marino ki Aotearoa-whānui.

Praise and glory to Christ,
God’s new beginning for humanity
making ritual water gospel wine,
cleansing all our worship.

Love and loyalty to Christ,
who gives us the gospel.
Praise to Christ who calls us to holiness.

Song of Praise

A psalm, canticle or hymn may be used, or the following.

Either

Christ is the living water
cleansing, refreshing, making all things new.
Christ is the living bread;
food for the hungry,
strength for the pilgrim and the labourer.

So now we offer our thanks
for the beauty of these islands;
for the wild places and the bush,
for the mountains, the coast and the sea.

We offer thanks and praise to God for this good land;
for its trees and pastures,
for its plentiful crops
and the skills we have learned to grow them.

Our thanks for marae and the cities we have built;
for science and discoveries,
for our life together,
for Aotearoa, New Zealand.

Kia whakapaingia a te Karaiti,
Mō ngā tūpuna, mātua, mō te hunga tapu.
Ngā tōtara Whakamarumaru, ngā Toka Tūmoana,
Ngā Kākā Wahanui, ngā Puna Roimata.
Kia tīaho te māramatanga ki a rātou,
Kia au tā rātou moe.
Korōria ki te Atua.

Ko Tēnei Rānei

Ko te Karaiti te hēpara pai,
e mōhio ana, e atawhai ana i ngā hipi katoa o ia kāhui.
I roto i a te Karaiti,
kāhore he tangata whenua, kāhore he tauiwi,
Kāhore anō hoki he tau-ārai.
I roto i a te Karaiti, ka tohungia te rawakore,
ka hunaia te pono i te hunga kawe mōhio,
ka whakaaturia ki te hunga ngākau pāpaku.

Āreruia!
Korōria ki te Atua o te tika, o te aroha,
nāu i toha ngā mahi mā mātou,
i rumakina ai mātou ki te mamaetanga,
puea ake ana ki ngā hua o te aranga.
Pupū ake i a koe te mana atawhai,
kia ai tā mātou atawhai i ētahi atu,
kia mau ai te rongo ki te hunga katoa
e manawa pā ana, ki tāu nei ao.

Te Hohou-i-te-rongo

Tūturi

Ka mea te minita

E te whānau a te Karaiti, i te mea kua hara tātou,
whakatata mai ki te hohou i te rongo.

NohopukuAnd/Or

Christ is the good shepherd
who knows and cares for every one of the sheep
in different folds.
In Christ there is neither Jew nor Gentile;
in Christ there is no discrimination
of gender, class or race.
In Christ the poor are blessed,
the simple receive truth hidden from the wise.

Alleluia!
God of justice and compassion,
you give us a work to do
and a baptism of suffering and resurrection.
From you comes power to give to others
the care we have ourselves received
so that we, and all who love your world,
may live in harmony and trust.

Forgiveness

The congregation kneels.

The minister then says

We come seeking forgiveness
for all we have failed to be and do
as members of Christ’s body.

Silence

He aroha tō tātou Atua.

E te Atua aroha e mōhio nei ki ngā mea katoa,
whakaarahia mātou i roto i ō mātou ngoikoretanga.
Aroha mai i ō mātou takanga ki te hē;
i ō mātou whakaaro, i ā mātou mahi,
tohungia mātou.

Ka mea te pirihi whakahaere

Mā te Atua e muru ō koutou hara; kia mau te rongo.

Nohopuku

Kia koa, kia hari,
ko te Karaiti te aranga, te tāroi o te riri.

Ka mea te minita me te whakaminenga

Ko te Karaiti te pou herenga waka,
Whakapaingia te Atua tō tātou Kai-hanga,
Whakapaingia te Atua tō tātou Kai-taurima,
Whakapaingia te Atua tō tātou Kai-unga ki te ao whānui.

Hei konei te Īnoi o te Rā, e āhei ana mō konei te Rārangi o te Rā, mō mua, mō muri rānei i te Kauwhau.

E noho.

In God there is forgiveness.

Loving and all-seeing God,
forgive us where we have failed to support one another
and to be what we claim to be.
Forgive us where we have failed to serve you;
and where our thoughts and actions have been
contrary to yours we ask your pardon.

The presiding priest says

God forgives us; be at peace.

Silence

Rejoice and be glad,
for Christ is resurrection,
reconciliation for all the human race.

The minister and people say

We shall all be one in Christ,
one in our life together.
Praise to God who has created us,
praise to God who has accepted us,
praise to God who sends us into the world.

The Sentence of the Day may be read.

A Collect of the Day shall be said here, or before or after the Sermon.

The congregation sits.

Ngā Whaikōrero

Ngā Karaipiture

Ngā pānui karaipiture, ka mea te kai-pānui

Te pānui kei te ... (te ... o ngā ūpoko, ka tīmata ...)

I muri i ia pānui ka āhei te nohopuku.

Ka āhei te kai-pānui, ki te mea

Whakarongo ki te kupu a te Wairua ki te Hāhi.
Whakapaingia te Atua.

Ka āhei he waiata, he hīmene i muri iho i ia pānui.

E tū te katoa, ka mea te kai-pānui Rongopai

Te Rongopai tapu ki te ritenga a ...
(te ... o ngā ūpoko, ka tīmata ...)
Whakamoemititia, whakakorōriatia te Atua.

I muri iho i te Rongopai ka āhei te nohopuku.

Ka mea te kai-pānui

Te Rongopai tēnei a te Karaiti
Whakamoemititia Ia, te Kupu Mana.

Te Kauwhau

Mō konei te Kauwhau mō muri rānei te Whakapono.

The Proclamation

The Readings

The appointed readings follow, the reader first saying

A reading from ... (chapter ... beginning at ...)

Silence may follow each reading.

The reader may say

Hear what the Spirit is saying to the Church.
Thanks be to God.

A psalm, hymn or anthem may follow each reading.

Then, all standing, the reader of the Gospel says

The Holy Gospel according to ... (chapter ... beginning at ...)
Praise and glory to God.

After the Gospel, silence may be kept.

The reader says

This is the Gospel of Christ.
Praise to Christ, the Word.

The Sermon

The Sermon is preached here or after the Affirmation of Faith.

He Tikanga Whakapono

Te Whakapono a ngā Āpōtoro (whārangi 496), Te Whakapono o Naihia (whārangi 494), me tēnei rānei e whai ake nei.

Ko koe, e te Atua tapu, te tino Atua,
Nōu te mana, te ihi, te wehi.
Nōu te ao, te mauri, te ora.
Nāu te katoa, i te rangi, i te whenua.
Ko koe tonu te Atua.

Ko koe te māramatanga o te ao,
I tīaho rā koe i roto i te pōuri,
Kia puta ake tāu Tama ko Īhu Karaiti
Hei pou tokomanawa mō te ao.
Ko koe tonu te Atua.

Ko koe te Wairua Tapu,
Ko koe taku rākau,
Ko koe taku tokotoko,
Ko koe taku oranga ngākau ē,

Ko koe tonu rā te Atua. Korōria ki a koe.

Ka mea te pirihi whakahaere, te minita rānei

Kia īnoi tātou mō te Hāhi, mō te ao, me te tuku whakawhetai ki
te Atua mō āna hanga pai.

Ngā Īnoi a Te Iwi

Ka haere ngā īnoi me ngā whakawhetai

mō te Hāhi puta noa i te ao; mō te ao
mō tēnei motu, me ōna hua, me ōna rangatira
mō ngā whānau takiwa
mō te hunga e pēhia ana e ngā whakawai o te wā.

E āhei ana te minita, (t)ētahi o te whakaminenga rānei, ki te whakahaere i ngā īnoi me ngā whakawhetai e whai ake nei, ki tāna rānei e pai ai.

The Affirmation of Faith

The Apostles’ Creed (page 461), The Nicene Creed (page 410), or A Liturgical Affirmation as follows may be said or sung, all standing.

You, O God, are supreme and holy.
You create our world and give us life.
Your purpose overarches everything we do.
You have always been with us.
You are God.

You, O God, are infinitely generous,
good beyond all measure.
You came to us before we came to you.
You have revealed and proved
your love for us in Jesus Christ,
who lived and died and rose again.
You are with us now.
You are God.

You, O God, are Holy Spirit.
You empower us to be your gospel in the world.
You reconcile and heal; you overcome death.

You are our God. We worship you.

The presiding priest or minister says

Let us pray for the Church and for the world,
giving thanks for God’s goodness.

The Prayers of the People

Prayer is offered with thanksgiving and intercession for

the universal Church and the local Church
the world and our nation
the local community and the community of heaven
those in need, and our ministries.

A form of intercession and thanksgiving is provided below, or intercessions and thanksgivings may be offered by a minister or members of the congregation in their own words.

I muri iho i ia īnoi, i ia whakawhetai e āhei ana tētahi o ēnei e whai ake nei.

MŌ MURI I NGĀ WHAKAWHETAI
MŌ MURI I NGĀ ĪNOI

Mō tōu aroha me āu hanga pai
Kia whakapaingia koe,
e te Atua.

E te Atua aroha
Whakarongo mai ki tā mātou
īnoi.

Kia whakanui te Ariki.
Kia whakapaingia te Atua.

E te Atua atawhai
Whakarongo mai ki tā mātou
īnoi.

Kia whakapaingia tō tātou Atua atawhai
Pūmau tonu nei āna mahi
tohu.

I roto i āu mahi tohu
Whakarongo mai ki tā mātou
īnoi.

E te Ariki, whakarongo mai ki
tā mātou īnoi
Kia tae atu ā mātou tangi
ki a koe.

Ka āhei te nohopuku mō ētahi wā.

Kei te whārangi 483 ngā īnoi e rite ana hei whakarāpopoto i ēnei īnoi takawaenga.

Kei te whārangi 496 ētahi atu o ngā īnoi me ngā whakawhetai.

Ngā Īnoi Takawaenga Me Ngā Whakawhetai

He īnoi whakautuutu ēnei i waenga i te minita me te whakaminenga.

E āhei ana te tāpiri atu i ētahi īnoi, whakawhetai rānei, i muri i ia wāhanga.

E āhei hoki te nohopuku i ngā wā e rite ana.

Kia whakapaingia koe e te Atua ora tonu,
Ki a koe te whakamoemiti, te korōria mō ake tonu atu.

E te Matua i te rangi, whakarongo ki ā mātou īnoi,
kia whakakotahitia tāu Hāhi
Meinga mātou kia kotahi kia whakapono ai te ao.

After each particular intercession or thanksgiving any one of the following may be used.

AFTER THANKSGIVING

For your love and goodness
we give you thanks, O God.

Let us bless the Lord.
Thanks be to God.

Give thanks to our God
who is gracious
whose mercy endures for ever.

AFTER INTERCESSION

God of love
grant our prayer.

God of grace
you hear our prayer.

Lord, in your mercy
hear our prayer.

Lord, hear our prayer
and let our cry come to you.

Periods of silence may be kept.

The Prayers of the People may conclude with an appropriate collect such as appear on pages 417, 464 and 483.

Additional forms of thanksgiving and intercession are found on pages 413-418, and 462-466.

Intercession and Thanksgiving

The minister and people pray responsively.

Particular intercessions and thanksgivings may be offered before any section.

Periods of silence may be kept.

Blessed are you eternal God,
to be praised and glorified for ever.

Heavenly Father, hear us as we pray for the unity of the Church.
May we all be one that the world may believe.

Meinga ngā tāngata katoa o te Hāhi kia mahi ki a koe i runga i
te ngākau pono i te ngākau iti.
Kia tīaho ai te āhua o te Karaiti i roto i a mātou.

E maumahara ana mātou ki te hunga kua mate.
E te Matua, ka tukua atu rātou e mātou ki ōu ringa.

(He maumahara ana mō Ingoa)
E whakapai ana mātou ki a koe mō āu hunga tapu katoa kua
uru atu nei ki tōu korōria mutungakore.
Meinga mātou kia whai wāhi ki tōu rangatiratanga i te rangi.

Titiro atawhai mai ki te hunga e pēhia ana e te māuiui, e te
pōuri, e te raruraru rānei.
I raro i tōu maru, whakakahangia rātou.

Titiro atawhai mai ki ō mātou kāinga, whānau hoki.
Meinga kia pūāwai tōu aroha i roto i ō mātou ngākau.

Meinga mātou kia aro ki ngā mea e matea ana e ō mātou hoa
tata.
Āwhinatia mai mātou kia kotahi ai i roto i ngā hari, i ngā
māuiui o te iwi.

Tohaina mai tōu Wairua, ā arahina hoki te hunga kawe tikanga i
roto i ngā iwi o te ao.
Arahina mātou, ngā iwi katoa hoki i ngā huarahi o te tika, o te
rangimārie.

Whakakahangia te katoa e minita ana i runga i te ingoa o te
Karaiti.
Meinga mātou kia hihiko ki te kauwhau i tāu Rongopai.

Tātou ka īnoi puku mō ngā mea e matea ana e tēnā, e tēnā...

Ngā īnoi a te whakaminenga, me whakamutu ki te īnoi e tika ana, ko tētahi rānei o ēnei e whai ake nei.

1

Te whakamoemiti ki a koe, e te Ariki,
te Kai-hōmai i ngā mea katoa,
Nāu te kī, ‘Īnoia, ā ka hoatu; Rapua, ā ka kitea;
Pātukia, ā ka uakina ki a koutou.’
Korōria ki a koe.

Grant that every member of the Church
may truly and humbly serve you,
that the life of Christ may be revealed in us.

We remember those who have died.
Father, into your hands we commend them.

(Remembering N)
We praise you for all your saints
who have entered your eternal glory.
May we also come to share your heavenly kingdom.

Have compassion on those who suffer from sickness,
grief or trouble.
In your presence may they find strength.

Look with your kindness on our homes and families.
Grant that your love may grow in our hearts.

Make us alive to the needs of our community.
Help us to share one another’s joys and burdens.

Inspire and lead those who hold authority
in the nations of the world.
Guide us and all people in the way of justice and peace.

Strengthen all who minister in Christ’s name.
Give us courage to proclaim your Gospel.

We pray in silence for our own needs...

The Prayers of the People may conclude with one of the following or another appropriate collect.

1

Praise to you, abundant God,
for when we ask, you give;
when we seek, you show the way.
When we knock, you answer.
Praise to you for your unfailing grace.
Make us now your faithful people.
Amen.

2

E te Atua o te tūmanako, mā tāu manaaki e ū ai
ā mātou whakamoemiti, īnoi hoki,
ka whakapono mātou ko koe te Atua ora,
koi wawata, koi tutuki, koi mahi, koi taea, ka ū tonu.
Korōria ki a koe.

3

E te Atua, te whakawhetai, te whakapai, te whakamoemiti, ki
a koe;
i aro mai koe ki a mātou e tahuri atu nei.
Meatia kia pūāwai tō aroha inā īnoi mātou ki a koe.
Korōria ki a koe.

Te Īnoi a te Ariki (kia kotahi te wā e īnoi ai i te karakia) ka āhei te īnoi ki konei, ko ēnei kupu e whai ake nei hei tīmata, ko ētahi atu rānei e tika ana.

Kua ākona nei tātou e tō tātou Ariki,
ka īnoi tātou

E tō mātou Matua i te rangi
Kia tapu tōu Ingoa.
Kia tae mai tōu rangatiratanga.
Kia meatia tāu e pai ai
ki runga ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.
Hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.
Murua ō mātou hara,
Me mātou hoki e muru nei
i ō te hunga e hara ana ki a mātou.
Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia;
Engari whakaorangia mātou i te kino:
Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha,
me te korōria,
Āke ake ake.     Āmine.

2

God our hope,
may your blessing empower
our thanksgivings and our prayer;
for we put our trust in you the living God,
risking disappointment, risking failure,
working and waiting expectantly.
Amen.

3

Thanksgiving, blessing and praise be yours,
God of the incarnation;
because you care for us and for our prayer.
May our love for you and our likeness to you
be strengthened every time we pray.
Amen.

The Lord’s Prayer (which is to be used at least once in the service) may be said here, introduced by these, or similar words.

As Christ teaches us we pray

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial
and deliver us from evil.

For the kingdom, the power, and the glory are yours
now and for ever.    Amen.

Te Minitatanga O Te Hākarameta

Te Maungārongo

Ka tū te katoa, ka mea te pirihi whakahaere

Kia whakapaingia a te Karaiti, te Ariki o te rongomau.
E turaki nei i ngā tau-ārai o te wehe.

Kia tau te rangimārie o te Atua ki a koutou.
Kia whakapaingia te Karaiti e tuitui nei i a tātou i roto i te
rongomau.

Ki te whakahaua e te pirihi whakahaere, mō konei te hohou rongo a tētahi ki tētahi, kia rite ki ngā kaupapa a tēnā iwi, a tēnā iwi.

Te Whakatikatika I Te Ohaoha

Ko konei tāpaea ai ngā ohaoha a te iwi. Ka mauria mai te taro me te wāina mõ te hākari ki te tēpu.

Kei te whārangi 491-493 ētahi atu tikanga mō te Whakawhetai Nui.

Te Whakawhetai Nui

Me tū me tuturi rānei te iwi i te roanga ake o te īnoi e whai ake nei.

Ka mea, ka waiata rānei te pirihi whakahaere

Kua ara a te Karaiti!
He pono tonu, kua ara a Ia.

Whakareia ō koutou ngākau ki te rangi
kei reira nei te Karaiti kei tōna ahurewa tapu.

Kia whakapaingia te Atua.
He mea tika kia tāpaea te whakapai, te whakamoemiti.

Ko te hari mō tō mātou whakaoranga,
e te Atua o Tua-whakarere,
ki te tuku whakawhetai ki a koe
i roto i a Īhu Karaiti.

The Ministry of the Sacrament

The Peace

All standing, the presiding priest says to the people

Blessed be Christ the Prince of Peace
who breaks down the walls that divide.

The peace of God be always with you.
Praise to Christ who unites us in peace.

The presiding priest may invite the people to exchange a sign of peace according to local custom.

The Preparation of the Gifts

The offerings of the people are presented. Bread and wine for communion are placed on the table.

Variations as provided on pages 491 - 493 may be used in The Great Thanksgiving.

The Great Thanksgiving

It is recommended that the people stand or kneel throughout the following prayer.

The presiding priest says or sings

Christ is risen!
He is risen indeed.

Lift your hearts to heaven
where Christ in glory reigns.

Let us give thanks to God.
It is right to offer thanks and praise.

It is the joy of our salvation,
God of the universe,
to give you thanks
through Jesus Christ.

Pāoho ana tāu kupu, ‘Kia tīaho te mārama’;
nā, ka mārama.
E tīaho tonu nei tōu māramatanga i roto i tō mātou pōuri.
Nāu i pou te mauri-ora mō ngā mea katoa.
Nāu hoki mātou i waihanga,
ki te whakarongo ki tāu kupu,
ki te mahi i tāu i pai ai,
kia eke ai ki te taumata o tōu aroha.
He mea tika kia whakapaingia koe.

Nāu i tono mai tāu Tama
hei ara whainga mā mātou,
hei pono e manakohia ana e mātou.

Mō konei ngā whakaritenga mō ngā rā o te Haerenga Mai, o te Whānautanga, o te Whakaaturanga, mō te Rā Tapu Nīkau arā Parekawakawa.

Ka whakahoki anō te pirihi whakahaere

I tukua mai e koe tāu Tama
kia whakamatea hei toha i te ora,
hei wewete i ō mātou hara.
Kua unuhia ō mātou hē e tōna rīpeka.

Mō konei ngā whakaritenga mō Rēneti, mō ngā rā o tōna Tūkinotanga, mō te Aranga, mō te Kakenga, mō te Petekoha, mō te Mārena, mō ngā Hunga Tapu.

Ka whakahoki anō te pirihi whakahaere

I tonoa mai tōu Wairua Tapu
hei whakakaha, hei arataki,
hei whakatūpato, hei whakahou i tāu Hāhi.
Waihoki, i tēnei rōpū whakaatu
e karapoti nei i a mātou,
ko tōna rite ki ngā whetū, tē taea te tatau,
ka whakamoemiti mātou i runga i te ngākau aroha, i te ngākau
hari,
mōu i waihanga, i karanga i a mātou,

You said, ‘Let there be light’;
there was light.
Your light shines on in our darkness.
For you the earth has brought forth life
in all its forms.

You have created us
to hear your Word,
to do your will
and to be fulfilled in your love.
It is right to thank you.

You sent your Son to be for us
the way we need to follow
and the truth we need to know.

The Variation for Advent, Christmas, Epiphany or Palm Sunday may follow here.

The presiding priest continues

You sent your Son to give his life
to release us from our sin.
His cross has taken our guilt away.

The Variation for Lent, Passiontide, Easter, Ascensiontide, Pentecost, Marriage or a Saint may follow here.

The presiding priest continues

You send your Holy Spirit
to strengthen and to guide,
to warn and to revive your Church.
Therefore, with all your witnesses
who surround us on every side,
countless as heaven’s stars,
we praise you for our creation
and our calling,
with loving and with joyful hearts:

E te Atua tapu rawa, mahi tohu,
tino tapu, tino tika,
nōu te korōria, nōu te purotu.
Korōria ki a koe, e te Atua,
te Runga rawa,
te Atua māhaki.

E te tino Tapu, ka whakapaingia koe, i roto i tāu Tama
i tuohu nei ki te horoi i ngā wae o āna ākonga,
te tohu o te kaimahi tūturu.

I te pō i mua i tōna matenga
ka tango ia i te taro ka tuku whakawhetai ki a koe.
Ka whawhati, ka hoatu ki āna ākonga, ā ka mea:
Tangohia, kainga, ko tōku tinana tēnei ka hoatu nei mō koutou
meinga tēnei hei whakamahara ki ahau.

Ka mutu te hapa, ka mau ia i te kapu,
ka tuku whakawhetai ki a koe,
ka hoatu ki a rātou, ā, ka mea:
Inumia tēnei, ko ōku toto o te Kawenata hou
i whakahekea mōu, mō te katoa,
hei murunga hara,
meinga tēnei hei whakamahara ki ahau.

Nō reira mā tēnei taro me tēnei wāina ka maumahara mātou
ki āu painga ki a mātou.

Te Atua o ngā wā katoa,
e maumahara ana mātou ki tāu Tama.
Ka whakawhetai mātou,
mō tōna rīpekatanga, me tōna aranga mai.
Ka whakamanamana mātou mō tōna whakareanga.
Ka tūmanako ki tōna haerenga mai i runga i te korōria,
I roto i a ia, ka mau tonu mātou ki a koe.

Whakahāngia iho tōu Wairua Tapu,
Meatia tēnei taro, ko te tinana tonu,
tēnei waina, ko ngā toto tonu o te Karaiti.
Kia tūhono ki tōna tinana,
Kia ū ai mātou ki roto i te aka pono.

Holy God, holy and merciful, holy and just,
glory and goodness come from you.
Glory to you most high and gracious God.

Blessed are you, most holy, in your Son,
who washed his disciples’ feet.
‘I am among you,’ he said, ‘as one who serves.’

On that night before he died
he took bread and gave you thanks.
He broke it, gave it to his disciples, and said:
Take, eat, this is my body
which is given for you;
do this to remember me.

After supper, he took the cup,
and gave you thanks.
He gave it to them and said:
Drink this. It is my blood of the new covenant,
shed for you, shed for all,
to forgive sin;
do this to remember me.

Therefore with this bread and wine
we recall your goodness to us.

God of the past and present,
we your people remember your Son.
We thank you for his cross and rising again,
we take courage from his ascension;
we look for his coming in glory
and in him we give ourselves to you.

Send your Holy Spirit,
that we who receive Christ’s body
may indeed be the body of Christ,
and we who share his cup
draw strength from the one true vine.

Ka aru mātou i a te Karaiti,
Tui, tui, tuituia mātou.
Tuia ki te mamae.
Tuia ki te tūmanako,
Tui, tui, tuia ki te ora.

Kei a koe, e te tapu o te rangi,
te orokohanga rā anō o te ao,
te tīmatanga, te otinga,
te ārepa me te ōmeka.

Kei a koe, te whakapai, te korōria, te aroha,
I tēnei rā, i tēnā rā,
Mai i a mātou, mai i te katoa,
I konei, i ngā wāhi katoa. Āmine.

Ka āhei ki te nohopuku.

Hākari Tapu

Te Īnoi a te Ariki (kia kotahi te wā e īnoi ai i te karakia) ka āhei te īnoi ki konei, ko ēnei kupu e whai ake nei hei tīmata, ko ētahi atu rānei e tika ana.

Kua ākona nei tātou e tō tātou Ariki,
ka īnoi tātou

E tō mātou Matua i te rangi
Kia tapu tōu Ingoa.
Kia tae mai tōu rangatiratanga.
Kia meatia tāu e pai ai
ki runga ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.
Hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.
Murua ō mātou hara,
Me mātou hoki e muru nei
i ō te hunga e hara ana ki a mātou.
Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia;
Engari whakaorangia mātou i te kino:
Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha,
me te korōria,
Āke ake ake.    Āmine.

Called to follow Christ,
help us to reconcile and unite.
Called to suffer,
give us hope in our calling.

For you, the heavenly one, make all things new;
you are the beginning and the end, the last and the first.

Praise, glory and love be yours,
this and every day,
from us and all people,
here and everywhere. Amen.

Silence may be kept.

The Communion

The Lord’s Prayer (which is to be used at least once in the service) may be said here, introduced by these, or similar words.

As Christ teaches us we pray

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Save us from the time of trial
and deliver us from evil.

For the kingdom, the power, and the glory are yours
now and for ever.    Amen.

Ka nohopuku te pirihi, ka whawhati i te taro, me te kī

Te tinana o te Karaiti i whatīa mō tātou.
Ko Ia te taro o te ora.

Ka āhei te pirihi ki te whakarewa i te kapu.

Ka mea te pirihi

I maringi ōna toto hei murunga hara.
Kua ara mai te Karaiti i te mate.

Te Pōwhiri

Ka whakarewa te pirihi i te taro me te kapu, ka karanga ki te whakaminenga

Haere mai e te kāhui a te Atua,
tangohia ēnei kai rangatira a te Karaiti.

Ka tango te pirihi whakahaere me te whakaminenga i te taro, i te wāina.

Ka mea te minita i ngā kupu e whai ake nei (me ērā rānei i roto i ētahi atu whakahaere) ki ia tangata.

Ko te tinana o tō tātou Ariki, i tukua nei mōu.

Ko ngā toto o tō tātou Ariki, i whakahekea nei mōu.

Ko Tēnei Rānei

Te taro o te ora, i whatīa nei mōu.

Te kapu o te ora, i whakahekea nei mōu.

Ka āhei te kī

Āmine.

Ki te kore e kapi te taro me te wāina mō te hunga tango hapa ma te pirihi whakahaere e whakatapu anō, tirohia te whārangi 516.

The priest breaks the bread in silence and then says

Christ’s body was broken for us on the cross.

Christ is the bread of life.

The priest may lift the cup.

The priest says

His blood was shed for our forgiveness.

Christ is risen from the dead.

The Invitation

Lifting the bread and cup, the priest invites the people, saying

Come God’s people,
come to receive Christ’s heavenly food.

The presiding priest and people receive communion.

The minister says the following words (or any of those provided in the other Eucharistic Liturgies) to each person.

The body of Christ keep you in eternal life.

The blood of Christ keep you in eternal life.

Or

The bread of life, broken for you.

The cup of blessing, poured out for you.

The communicant may respond each time

Amen.

If there is insufficient bread and wine for the number of communicants the presiding priest prepares more, using the words on page 516.

Ngā Īnoi mō Muri I te Hapa

Ka āhei te nohopuku.

Te Īnoi a te Ariki (mehemea kāhore noa i pānuitia) me pānui i konei.

Ka mea te pirihi

Whakapaingia te Atua e whakamine nei i a tātou.
Whakamoemititia te Atua kua kotahi nei tātou.

Whakapaingia te Atua e hohou nei i te rongo.
Whakamoemititia te Atua ko Ia te tūmanako te herekore.

Whakapaingia Ia kua hora nei tāna kupu.
Whakamoemititia Ia, koia nei te aroha.

Whakapaingia Ia nāna nei tātou i karanga.
Waihangatia mātou, kia rite ki tōu ake te āhua.

Manakohia e te Atua ā mātou whakahere, whakamoemiti.
Ko tāu rourou, ko tāku rourou, ka mākona mātou.

Te Haerenga Atu

Hei konei te manaakitanga e rite ana.

Ka āhei te pirihi whakahaere ki te whakaatu tētahi rārangi o te Rongopai.

Whakahau ki te whakaminenga

Haere i runga i te aroha. Haere i runga i te rangimārie.
Āmine. Ka haere mātou i runga i te ingoa o te Karaiti.
Korōria ki te Atua.

Prayer After Communion

Silence may be kept

The Lord’s Prayer (if it has not been used before) shall be said here.

The priest says

Blessed be God who calls us together.
Praise to God who makes us one people.

Blessed be God who has forgiven our sin.
Praise to God who gives hope and freedom.

Blessed be God whose Word is proclaimed.
Praise to God who is revealed as love.

Blessed be God who alone has called us.
Therefore we offer all that we are and all that we shall become.

Accept, O God, our sacrifice of praise.
Amen. Accept our thanks for all you have done.
Our hands were empty, and you filled them.

The Dismissal of the Community

A general blessing or one appropriate to the theme may be given.

The presiding priest or the bishop may use one of the Gospel sayings of Jesus.

The congregation is sent out with these words.

(Go now to love and serve the Lord.) Go in peace.
Amen. We go in the name of Christ.