A New Zealand Prayer Book / He Karakia Mihinare o Aotearoa

Back to Top

Sentences, Prayers
and Readings for the
Church’s Year

Historical Note: Please note that this section has replaced the content from the 1989 Prayer Book, which remains authorised for use. The historial content may be found here Historical Content Index.


Concerning Sentences, Prayers and Readings for the Church’s YearThe minister chooses one, or more, of the Collects set down for the Day for use in the service, and selects the Sentence, Psalms, and Set Readings from pages 550–723.ao, or selects the alternatives set down in A Prayer Book for Australia, or in Revised Common Lectionary Prayers.

At the end of a Collect, when needed, the minister may add or substitute one of the followingHear this prayer for your love’s sake.   Amen.

Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.   Āmine.


Or

Praise to you our God; you answer prayer.   Amen.

He whakamoemiti ki a koe, e tō mātou Atua;
whakamana ēnei īnoi.   Āmine.


Or

This we ask through Christ our Mediator / Saviour / Redeemer / Lord / Companion / Eternal source of peace / Guide / Refuge / Friend / Strength.   Amen.

E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Kaitakawaenga / Kaiwhakaora / Kaihoko / Ariki / Hoa aroha / Pūtake o te rangimārie / Kaiwhakaatu / Hoa pūmau / Kaha.   Āmine.

Or, for a Trinitarian ending

Through Jesus Christ our liberator,
who is alive and reigns with you,
in the unity of the Holy Spirit,
one God, now and for ever.   Amen.

Ko Īhu Karaiti tō mātou kaiwhakaora,
e ora ana, e kīngi tahi ana me koe,
i te kotahitanga o te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua, ināianei, ā, mō ake tonu atu.   Āmine.


Or, if the Collect is addressed to the second person of the Trinity

For you are alive and reign with the Father
in the unity of the Holy Spirit,
one God, now and for ever.   Amen.

Tēnā koe rā e ora ana, e kīngi tahi ana me te Matua
i te kotahitanga o te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua, ināianei, ā, mō ake tonu atu.   Āmine.


Or, if the Collect is addressed to the third person of the Trinity

With the Father and the Son,
you live and reign,
one God, now and for ever.   Amen.

Ko koe me te Matua me te Tama,
e ora ana, e kīngi tahi ana
kotahi anō Atua, ināianei, ā mō ake tonu atu.   Āmine.

Ngā Wā me ngā Rātapu

Te Wā o Te Haerenga Mai

Te Rātapu Tuatahi o te Haerenga Mai

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Haere mai, tātou ka haere ki runga ki te maunga o Ihowā, ki te whare o te Atua o Hākopa: ka whakaakona tātou e ia ki āna ara. Ihāia 2:3a

Te Īnoi o te Rā

Te whakamoemiti te hōnore ki a koe, e te Atua ora tonu;
tō haerenga mai ōrite ki tā te whānako haere pō,
anō he hihiko uira i te rangi.
Meatia mātou kia tūmau
kia whakautu ai o mātou ngākau, Haere mai e Īhu te Ariki.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 2:1–5 Lookup Reading: NLT
Waiata 122 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 13:11–14 Lookup Reading: NLT
Matiu 24:36–44 Lookup Reading: NLT

Seasons and Sundays

Season of Advent

The First Sunday of Advent

Year A

Sentence of the Day

Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob; that he may teach us his ways and that we may walk in his paths. Isaiah 2:3a

Collect of the Day

Praise and honour to you living God;
your coming will be like a thief in the night,
like lightning flashing across the sky.
Grant that we may be ready,
and our hearts answer, Come Lord Jesus.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Isaiah 2:1–5 Lookup Reading: NLT
Psalm 122 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 13:11–14 Lookup Reading: NLT
Matthew 24:36–44 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

‘Ko te rangi me te whenua e pahemo: ko āku kupu ia e kore e pahemo.’ Māka 13:31

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o te tūmanako,
kia puta mai tāu Tama te Karaiti
aua ia e kite i a mātou e moe ana, e māngere ana
engari kia tū mataara i roto i āna mahi;
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 64:1–9 Lookup Reading: NLT
Waiata 80:1–7, 17–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koroniti 1:3–9 Lookup Reading: NLT
Māka 13:24–37 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

E tū kia ara o koutou ūpoko; kua tata mai hoki tō koutou whakaoranga. Ruka 21:28

Te Īnoi o te Rā

Nau mai, haere mai e te Emanuera,
ko koe te huarahi, te pono me te ora;
ko koe te aka pono, te taro o te ora.
Haere mai, e te Kaiwhakaora e ora nei,
haere mai ki tāu ao e tatari nei ki a koe.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Year B

Sentence of the Day

‘Heaven and earth will pass away,’ says the Lord, ‘but my words will not pass away.’ Mark 13:31

Collect of the Day

God of hope,
When Christ your Son appears
may he not find us asleep or idle,
but active in his service and ready;
through the same Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Readings

Isaiah 64:1–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 80:1–7, 17–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 1:3–9 Lookup Reading: NLT
Mark 13:24–37 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Stand up and raise your heads; your redemption is drawing near. Luke 21:28

Collect of the Day

Come, O come Emmanuel,
you are the way, the truth and the life;
Come, living Saviour
come to your world which waits for you.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Ngā Pānui

Heremaia 33:14–16 Lookup Reading: NLT
Waiata 25:1–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Teharonika 3:9–13 Lookup Reading: NLT
Ruka 21:25–36 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuarua o te Haerenga Mai

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Kua rite te wā, kua tata hoki te rangatiratanga o te Atua; rīpenetā, whakaponohia te rongopai. Māka 1:15

Te Īnoi o te Rā

E te Atua Kaha rawa,
i tonoa e koe tāu pononga a Hoani Kaiiriiri
hei whakapai i te huarahi mō te haerenga mai o tāu Tama;
tukua ki a rātou e kauwhau nei i tāu kupu
ā, arahina ō mātou waewae ki te ara o te rangimārie,
kia tū tangata ai mātou i mua i tōna aroaro
mō tōna taenga mai i runga i te korōria o tōna kīngitanga;
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Kaiwhakawā, me tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 11:1–10 Lookup Reading: NLT
Waiata 72:1–7, 18–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 15:4–13 Lookup Reading: NLT
Matiu 3:1–12 Lookup Reading: NLT

Readings

Jeremiah 33:14–16 Lookup Reading: NLT
Psalm 25:1–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Thessalonians 3:9–13 Lookup Reading: NLT
Luke 21:25–36 Lookup Reading: NLT

The Second Sunday of Advent

Year A

Sentence of the Day

The time is fulfilled, and the kingdom of God has come near; repent, and believe in the good news. Mark 1:15

Collect of the Day

Almighty God,
you sent your servant John the Baptist
to prepare the way for the coming of your Son;
grant that those who proclaim your word
may so guide our feet into the way of peace,
that we may stand with confidence before him
when he comes in his glorious kingdom;
through Jesus Christ our Judge and our Redeemer.
Amen.

Readings

Isaiah 11:1–10 Lookup Reading: NLT
Psalm 72:1–7, 18–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 15:4–13 Lookup Reading: NLT
Matthew 3:1–12 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Whakapaia te huarahi o te Ariki; whakatikaia ōna ara. Ka whakapuakina anō hoki te korōria o Ihowā, ā, ka kite ngātahi ngā tāngata katoa. Ruka 3:4; Ihāia 40:5a

Te Īnoi mō te Rā

E te Atua, e tāria nei e titiro nei mātou ki a koe,
i tonoa e koe a Hoani Kaiiriiri
hei whakarite i te ara mō te haerenga mai o tāu Tama;
kia mataara, kia māia ai mātou ki te kōrero i te pono
āhakoa pēhia e te taimaha.
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 40:1–11 Lookup Reading: NLT
Waiata 85:1–2, 8–13 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Pita 3:8–15a Lookup Reading: NLT
Māka 1:1–8 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

He mea hoki nā te aroha o tō tātou Atua, nā reira hoki i puta mai ai te pūaotanga o runga ki a tātou, hei whakamārama i te hunga e noho ana i te pōuri, i te ātarangi hoki o te mate, hei whakatika hoki i te huarahi o te rangimārie. Ruka 1:78–79

Year B

Sentence of the Day

Prepare the way of the Lord; make his paths straight. For the glory of the Lord shall be revealed, and all people shall see it together. Luke 3:4; Isaiah 40:5a

Collect of the Day

God for whom we wait and watch,
you sent John the Baptist
to prepare for the coming of your Son:
give us courage to speak the truth
even to the point of suffering.
This we ask through Christ our Saviour.
Amen.

Readings

Isaiah 40:1–11 Lookup Reading: NLT
Psalm 85:1–2, 8–13 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Peter 3:8–15a Lookup Reading: NLT
Mark 1:1–8 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

By the tender mercy of our God, the dawn from on high will break upon us, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Luke 1:78–79

Te Īnoi o te Rā

Kia whakamoemititia, kia whakanuia koe e te Atua ora tonu
mō Hoani Kaiiriiri
me ngā reo o rātou katoa e tangi ana i te korah
e whakawātea nei i tāu ara.
Meingia mātou kia whakarongo i ngā kōrero ā te poropiti
kia mahi ai i āu kupu;
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui

Paruku 5:1–9 Lookup Reading: RV
ko Maraki 3:1–4 rānei Lookup Reading: NLT
Mō te Waiata: Ruka 1:68–79 Lookup Reading: NLT
Piripai 1:3–11 Lookup Reading: NLT
Ruka 3:1–6 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuatōru o te Haerenga Mai

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Whakakahangia ngā ringa ngoikore, whakaūngia ngā turi ngonge. Mea atu ki te hunga ngākau pōtatutatu, ‘Kia kaha, kaua e wehi! Nanā tō koutou Atua.’ Ihāia 35:3-4

tēnei rānei

He pono tāku e mea nei ki a koutou, kāhore noa i maea ake i roto i ngā whānau a te wahine he rahi ake i a Hoani Kaiiriiri; heoi, he rahi ake i a ia te mea iti rawa i te rangatiratanga o te rangi. Matiu 11:11

Collect of the Day

Praise and honour to you living God
for John the Baptist,
and for all those voices crying in the wilderness
who prepare your way.
May we listen when a prophet speaks your word,
and obey;
for the sake of Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Readings

Baruch 5:1–9 Lookup Reading: RV
or Malachi 3:1–4 Lookup Reading: NLT
For the Psalm: Luke 1:68–79 Lookup Reading: NLT
Philippians 1:3–11 Lookup Reading: NLT
Luke 3:1–6 Lookup Reading: NLT

The Third Sunday of Advent

Year A

Sentence of the Day

Strengthen the weak hands, and make firm the feeble knees. Say to those who are of a fearful heart, ‘Be strong, do not fear! Here is your God.’ Isaiah 35:3–4

or

Truly I tell you, among those born of women no one has arisen greater than John the Baptist; yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. Matthew 11:11

Te Īnoi mō te Rā

E te Atua kaha rawa,
i kauwhautia e Hoani,
kei te haere mai te tūwiri te mataku me te riri
kia tū rīpenetā mātou;
whakatūwheratia ō mātou ngākau,
whakaaturia ō mātou hara, ā, murua.
Whakarongo ki tēnei ī runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 35:1–10Lookup Reading: NLT
Waiata 146:5–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
mō te Waiata: Ruka 1:47–55 rānei Lookup Reading: NLT
Hēmi 5:7–10Lookup Reading: NLT
Matiu 11:2–11 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Takaia te hunga ngākau marū, kauhau ki ngā whakarau kia haere noa, karangatia Tau manako mai o Ihowā, te rā rapu utu o tō tātou Atua. Ihāia 61:1–2

Te Īnoi mō te Rā

E te Atua Kaha rawa,
i tonoa e koe tāu pononga a Hoani Kaiiriiri
hei whakapai i te huarahi mō te haerenga mai o tāu Tama;
tukua ki a rātou e kauwhau nei i tāu kupu
ā, arahina ō mātou waewae ki te ara o te rangimārie,
kia tū tangata ai mātou i mua i tōna aroaro
mō tōna taenga mai i runga i te korōria o tōna kīngitanga;
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Kaiwhakawā, me tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Collect of the Day

Terror and doom, and wrath to come,
John your herald preached
to bring us to repentance;
open our eyes, almighty God,
show us our sin, and grant us forgiveness.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Isaiah 35:1–10 Lookup Reading: NLT
Psalm 146:5–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
or for the Psalm: Luke 1:47–55 Lookup Reading: NLT
James 5:7–10 Lookup Reading: NLT
Matthew 11:2–11 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Bind up the broken-hearted, proclaim liberty to the captives and release to the prisoners, proclaim the year of the Lord’s favour, the day of vengeance of our God. Isaiah 61:1–2

Collect of the Day

Almighty God,
you sent your servant John the Baptist
to prepare the way for the coming of your Son;
grant that those who proclaim your word
may so guide our feet into the way of peace,
that we may stand with confidence before him
when he comes in his glorious kingdom;
through Jesus Christ our Judge and our Redeemer.
Amen.

Ngā Pānui

Ihāia 61:1–4, 8–11 Lookup Reading: NLT
Waiata 126 Lookup Reading: ANZPBNLT
mō te Waiata: Ruka 1:47–55 rānei Lookup Reading: NLT
1 Teharonika 5:16–24 Lookup Reading: NLT
Hoani 1:6–8, 19–28 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Kaua e wehi, kei roto a Ihowā, tōu Atua, i a koe, he toa ia māna e whakaora; ka koa ia, ka hari ki a koe; ka whakahoutia koe ki tōna aroha. Tepania 3:16–17

Te Īnoi o te Rā

E te Atua tō mātou kaha me tō mātou tūmanako
hōmai ki a mātou te hautoa o Hoani Kaiiriiri,
ki te kōrero pono i ngā wā katoa
ki te pana atu i te kino,
ā, kia manawanui ai ki ngā mamae mō te pono;
i runga i te ingoa o Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Tepania 3:14–20 Lookup Reading: NLT
Mō te Waiata: Ihāia 12:2–6 Lookup Reading: NLT
Piripai 4:4–7Lookup Reading: NLT
Ruka 3:7–18 Lookup Reading: NLT

Readings

Isaiah 61:1–4, 8–11 Lookup Reading: NLT
Psalm 126 Lookup Reading: ANZPBNLT
or for the Psalm: Luke 1:47–55 Lookup Reading: NLT
1 Thessalonians 5:16–24 Lookup Reading: NLT
John 1:6–8, 19–28 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Do not fear. The Lord, your God, is in your midst, a warrior who gives victory; he will rejoice over you with gladness, he will renew you in his love. Zephaniah 3:16–17

Collect of the Day

God our strength and our hope,
grant us the courage of John the Baptist,
constantly to speak the truth,
boldly to rebuke vice
and patiently to suffer for the truth’s sake;
in the name of Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Zephaniah 3:14–20 Lookup Reading: NLT
For the Psalm: Isaiah 12:2–6 Lookup Reading: NLT
Philippians 4:4–7 Lookup Reading: NLT
Luke 3:7–18 Lookup Reading: NLT

Te Rā Tapu Tuawhā o te Haerenga Mai

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Nā, ka hapū te wāhina, ka whānau hoki he tama, ā, ka huaina e rātou tōna ingoa ko Emanuera, ko tōna whakamāoritanga tēnei: Kei a tātou te Atua. Matiu 1:23

Te Īnoi o te Rā

E te Atua ora tonu, nāu i ārahi mai tāu iwi i Ihipa,
i hoatu hoki te kawenata ki a rātou;
whakaritea ō mātou ngākau kia rongo i tāu karanga,
kia whiwhi ai mātou i te rongopai a tāu Tama i runga i te hari koa,
kia pūmau ai mātou ki a koe āianei, ā, mō ake tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 7:10–16 Lookup Reading: NLT
Waiata 80:1–7, 17–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 1:1–7 Lookup Reading: NLT
Matiu 1:18–25 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ka whakanuia te tamaiti nei, ka tapaia ko te Tama a te Runga Rawa; hei kīngi hoki ia mō te hapū o Hākopa ake ake, e kore anō e mutu tōna rangatiratanga. Ruka 1:32–33

The Fourth Sunday of Advent

Year A

Sentence of the Day

A virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel: God with us. Matthew 1:23

Collect of the Day

Living God, you called your people out of Egypt
and gave them the covenant;
prepare our hearts to hear your call,
so that we may receive with joy the gospel of your Son
and be your faithful people, now and for ever.
Amen.

Readings

Isaiah 7:10–16 Lookup Reading: NLT
Psalm 80:1–7, 17–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 1:1–7 Lookup Reading: NLT
Matthew 1:18–25 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

This child will be great, and will be called the Son of the Most High. He will reign over the house of Jacob for ever, and of his kingdom there will be no end. Luke 1:32–33

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o te tūmanako, o te koa,
tūwheratia ō mātou ngākau kia pōwhiritia i a koe,
kia kite ai tāu Tama a Īhu Karaiti i tōna haerenga mai
i tētahi wāhi kua whakaritea mai mōna i roto i a mātou;
ko taua Īhu Karaiti rā anō hoki tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

2 Hamuera 7:1–11, 16 Lookup Reading: NLT
Mō te Waiata: Ruka 1:47–55 Lookup Reading: NLT
Waiata 89:1–4, 19–26 rānei Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 16:25–27 Lookup Reading: NLT
Ruka 1:26–38 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ka koa anō ia e whakapono ana: ka whakaritea hoki ngā mea i kōrerotia ki a ia e te Ariki. Ruka 1:45

Te Īnoi o te Rā

E te Atua pono, e te Atua tika,
kia āritarita mātou i te tūmanako,
i a mātou e tatari nei ki te whakatutukitanga o tāu kī taurangi
i roto i a Īhu Karaiti, i tō mātou Kaiwhakaora.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Collect of the Day

God of all hope and joy,
open our hearts in welcome,
that your Son Jesus Christ at his coming
may find in us a dwelling prepared for himself;
through the same Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

2 Samuel 7:1–11, 16 Lookup Reading: NLT
For the Psalm: Luke 1:47–55 Lookup Reading: NLT
or Psalm 89:1–4, 19–26 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 16:25–27 Lookup Reading: NLT
Luke 1:26–38 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Blessed is she who believed that there would be a fulfilment of what was spoken to her by the Lord. Luke 1:45

Collect of the Day

God, faithful and true,
make us eager with expectation,
as we look for the fulfilment of your promise
in Jesus Christ our Saviour.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Ngā Pānui

Mika 5:2–5a Lookup Reading: NLT
Mō te Waiata: Ruka 1:47–55 Lookup Reading: NLT
Waiata 80:1–7 rānei Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 10:5–10Lookup Reading: NLT
Ruka 1:39–45, (46–55) Lookup Reading: NLT

Ngā Wā o te Kirihimete

Te Whānautanga o tō tātou Ariki o Īhu Karaiti Kua Whānau he Tama

Tau A, B, C

Te Rārangi o te Rā

Te hunga haereere i te pōuri, kua kite i te mārama nui; kua whānau he tamaiti mā tātou, kua hōmai he tama ki a tātou. Ihāia 9:2, 6

tēnei rānei

Kua mauria mai e au te rongo pai me te hari koa mō ngā tāngata katoa: kua whānau mai i tēnei rā i te pā o Rāwiri he Kaiwhakaora, a te Karaiti, te Ariki. Ruka 2:10–11

tēnei rānei

I te tīmatanga te kupu, i te Atua te Kupu, ko te Atua anō te Kupu. I whakakikokikotia te Kupu, ā, noho ana i a mātou, kī tonu i te aroha noa, i te pono. Hoani 1:1, 14

Readings
Micah 5:2–5a Lookup Reading: NLT

For the Psalm: Luke 1:47–55 Lookup Reading: NLT
or Psalm 80:1–7 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 10:5–10 Lookup Reading: NLT
Luke 1:39–45, (46–55) Lookup Reading: NLT

Season of Christmas

The Birth of our Lord Jesus Christ

Christmas

Years A, B, C

Sentence of the Day

The people who walked in darkness have seen a great light; for to us a child is born, to us a son is given. Isaiah 9:2, 6

or

I bring you good news of great joy for all people: to you is born this day in the city of David a Saviour, Christ the Lord. Luke 2:10–11

or

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and lived among us, full of grace and truth. John 1:1, 14

Te Īnoi o te Rā
Tau A

E te Tama a te Atua,
te rama e tīaho nei i te pō,
te tamaiti o te hari koa, o te rangimārie,
āwhinatia mātou ki te haere atu ki a koe
kia whānau hōu ai i tēnei pō tapu.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu ake aroha.
Āmine.

Tau B

E te Atua kaha rawa,
i tukua mai e koe tāu Tama kotahi
kia whakatangatatia ai,
kia whānau mai ai i te Puhi i a Meri;
tukua mātou, kua whānau hōu anō,
kua taurimatia ki tōu aroha noa hei tamariki māu,
kia whakahōutia ai ki tōu Wairua Tapu i ia rā, i ia rā;
ko Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora,
e ora ana, e kīngi tahi ana me koe, i te kotahitanga o te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua, ināianei, ā, mō āke tonu atu.
Āmine.

Tau C

E te Tama ā te Atua, e te Tama ā Meri,
i whānau koe i te whare kararehe i Peterehama,
meinga kia whānau hōu anō koe ki roto i a mātou i tēnei rā,
kia mōhio ai te ao i te mīharo o tōu aroha.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu ingoa.
Āmine.

Collect of the Day
Year A

Son of God,
light that shines in the dark,
child of joy and peace,
help us to come to you
and be born anew this holy night.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Year B

Almighty God,
you gave your only-begotten Son
to take our nature upon him,
and be born of the Virgin Mary;
grant that we, who are born again
and made your children by adoption and grace,
may daily be renewed by your Holy Spirit;
through Jesus Christ our Saviour,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God for ever.
Amen.

Year C

Son of God, Child of Mary,
born in the stable at Bethlehem,
be born again in us this day
that through us the world may know
the wonder of your love.
Hear this prayer for your name’s sake.
Amen.

Ngā Pānui
Tikanga I

Ihāia 9:2–7 Lookup Reading: NLT
Waiata 96 Lookup Reading: ANZPBNLT
Taituha 2:11–14 Lookup Reading: NLT
Ruka 2:1–14, (15–20) Lookup Reading: NLT

Tikanga II

Ihāia 62:6–12 Lookup Reading: NLT
Waiata 97 Lookup Reading: ANZPBNLT
Taituha 3:4–7 Lookup Reading: NLT
Ruka 2:(1–7), 8–20 Lookup Reading: NLT

Tikanga III

Ihāia 52:7–10 Lookup Reading: NLT
Waiata 98 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 1:1–4, (5–12) Lookup Reading: NLT
Hoani 1:1–14 Lookup Reading: NLT

Te Rā Tapu Tuatahi i Muri o te Kirihimete

Tau A

Te Rārangi o te Rā

I te mea hoki ka whakamātautauria ia, ā, mamae iho, e taea e ia te āwhina te hunga e whakamātautauria ana. Ngā Hiperu 2:18

Readings
Proper I

Isaiah 9:2–7 Lookup Reading: NLT
Psalm 96 Lookup Reading: ANZPBNLT
Titus 2:11–14 Lookup Reading: NLT
Luke 2:1–14, (15–20) Lookup Reading: NLT

Proper II

Isaiah 62:6–12 Lookup Reading: NLT
Psalm 97 Lookup Reading: ANZPBNLT
Titus 3:4–7 Lookup Reading: NLT
Luke 2:(1–7), 8–20 Lookup Reading: NLT

Proper III

Isaiah 52:7–10 Lookup Reading: NLT
Psalm 98 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 1:1–4, (5–12) Lookup Reading: NLT
John 1:1–14 Lookup Reading: NLT

The First Sunday of Christmas

Year A

Sentence of the Day

Because Jesus himself was tested by what he suffered, he is able to help those who are being tested. Hebrews 2:18

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, i kite koe i te ao pērā i te tamaiti.
Whakaorangia mātou i te whakahīhī
kei kuare mātou i āu tohutohu
kia noho pēnā i a koe
i roto i te ngāwari me te hari koa.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 63:7–9 Lookup Reading: NLT
Waiata 148 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 2:10–18 Lookup Reading: NLT
Matiu 2:13–23 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ka kite nei hoki ōku kanohi i tāu whakaoranga, ka whakatakotoria nei e koe i mua ki te aroaro o ngā iwi katoa, hei whakamārama e kite ai ngā tauiwi, hei korōria hoki mō tāu iwi mō Īharaira. Ruka 2:30–32

Te Īnoi o te Rā

E te Atua tapu, e te Atua ora tonu,
nā tāu Tama nā Īhu Karaiti mātou i ako
kia rite tō mātou whakapono ki tā te tamariki;
hōmai he ngākau mā, kia pūmau ai te whakapono
kia whakamoemiti ki a koe i roto i te wairua me te pono;
ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Collect of the Day

Jesus, you saw the world through the eyes of a child.
Save us from the pride
that would refuse your command to live like you
in simplicity and joy.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Isaiah 63:7–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 148 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 2:10–18 Lookup Reading: NLT
Matthew 2:13–23 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

My eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. Luke 2:30–32

Collect of the Day

Holy and eternal God,
your Son Jesus Christ has taught us
to learn from the simple trust of children;
give us pure hearts and steadfast faith
to worship you in spirit and in truth;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Ngā Pānui

Ihāia 61:10–62:3 Lookup Reading: NLT
Waiata 148 Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 4:4–7 Lookup Reading: NLT
Ruka 2:22–40 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Kākahutia koutou ki te aroha ko Tauhere tika rawa ia i te kotahitanga. Waiho mā te rangimārie o te Karaiti te whakahaere tikanga i ō koutou ngākau me te whakawhetai. Korohe 3:14–15

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, kāhore āu ara e rite i ō mātou.
He tamaiti Hūrai koe,
he tamaiti uiui koe, i ngaro koe i ō mātua.
Meingia kia whakarongo ngākaunui mātou
me te whakaiti i ngā mea e whakaponohia ana e mātou.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

1 Hamuera 2:18–20, 26 Lookup Reading: NLT
Waiata 148 Lookup Reading: ANZPBNLT
Korohe 3:12–17 Lookup Reading: NLT
Ruka 2:41–52 Lookup Reading: NLT

Readings

Isaiah 61:10–62:3 Lookup Reading: NLT
Psalm 148 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 4:4–7 Lookup Reading: NLT
Luke 2:22–40 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Clothe yourselves with love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, and be thankful. Colossians 3:14–15

Collect of the Day

Jesus, your ways are not our ways.
You are the Jewish boy,
you are the questioning child the parents lost.
Make us willing to listen
and humble in what we believe is right.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

1 Samuel 2:18–20, 26 Lookup Reading: NLT
Psalm 148 Lookup Reading: ANZPBNLT
Colossians 3:12–17 Lookup Reading: NLT
Luke 2:41–52 Lookup Reading: NLT

Te Rā Tapu Tuarua i Muri i te Kirihimete

Tau A, B, C

Te Rārangi o te Rā

He mea whakarite hoki tātou nāna i mua, he tama māna i roto i a Īhu Karaiti, hei whakamoemiti mō te korōria ki tōna aroha noa, i atawhaitia ai tātou i roto i tāna i aroha ai. Epeha 1:5–6

tēnei rānei

‘Ka meinga hoki e ahau tā rātou tangi hei koa. Ka whakamārietia rātou, ā, ka meinga rātou kia hari i ō rātou mamae,’ e ai tā Ihowā. Heremaia 31:13

Te Īnoi o te Rā

E te Atua,
nāu te hangānga pai,
otirā, nāu anō i whakaū te mana
ki te āhua o te tangata;
tukua tēnei kia whakawhiwhia mātou
ki te oranga tonutanga o tāu Tama a Īhu Karaiti,
ko ia e ora nei, e kīngi tahi nei me koe
i roto i te kotahitanga me te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua āianei, ā, ake tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Heremaia 31:7–14 Lookup Reading: NLT
ko Hiraka 24:1–12 rānei Lookup Reading: RV
Waiata 147:12–20 Lookup Reading: ANZPBNLT
mō te Waiata: Te Mātauranga o Horomona 10:15–21 rānei
Lookup Reading: RV
Epeha 1:3–14 Lookup Reading: NLT
Hoani 1:(1–9), 10–18 Lookup Reading: NLT

The Second Sunday of Christmas

Years A, B, C

Sentence of the Day

God has destined us for adoption as his children through Jesus Christ, to the praise of his glorious grace that he freely bestowed on us in the Beloved. Ephesians 1:5–6

or

‘I will turn your mourning into joy,’ says the Lord. ‘I will comfort you, and give you gladness for sorrow.’ Jeremiah 31:13

Collect of the Day

O God,
you wonderfully created,
and yet more wonderfully, restored
the dignity of human nature;
grant that we may share the divine life
of your Son Jesus Christ,
who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit,
one God now and for ever.
Amen.

Readings

Jeremiah 31:7–14 Lookup Reading: NLT
or Sirach 24:1–12 Lookup Reading: RV
Psalm 147:12–20 Lookup Reading: ANZPBNLT
or for the Psalm: Wisdom 10:15–21
Lookup Reading: RV
Ephesians 1:3–14 Lookup Reading: NLT
John 1:(1–9), 10–18 Lookup Reading: NLT

Ngā Rā o te Whakaaturanga

Te Whakaaturanga o Īhu Karaiti tō tātou Ariki

Tau A, B, C

Te Rārangi o te Rā

E ara, kia mārama; kia tae mai hoki tōu mārama, kua whiti te korōria o Ihowā ki a koe. Ihāia 60:1

tēnei rānei

Ka kite i te tamaiti me tōna whaea a Meri, na koropiko ana rātou, ka whakamoemiti ki a ia. Matiu 2:11

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, mārama o te ao,
meinga kia tīaho tōu whetū mārama ki runga iho i te wāhi
e noho ai te rawakore;
arahina ō mātou tohunga ki te whakaaro nui,
ō mātou rangatira ki te whakaaro pai.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 60:1–6Lookup Reading: NLT
Waiata 72:1–7, 10–14 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 3:1–12 Lookup Reading: NLT
Matiu 2:1–12 Lookup Reading: NLT
Ko te tikanga mō ngā Rātapu o te Whakaaturanga e haere ana i te whārangi 617 me ngā whārangi e whai ake.

Season of Epiphany

The Epiphany of our Lord Jesus Christ

Years A, B, C

Sentence of the Day

Arise, shine; for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Isaiah 60:1

or

They saw the child with Mary his mother; and they knelt down and worshipped him. Matthew 2:11

Collect of the Day

Jesus, light of the world,
let your bright star stand over the place
where the poor have to live;
lead our sages to wisdom
and our rulers to reverence.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Isaiah 60:1–6 Lookup Reading: NLT
Psalm 72:1–7, 10–14 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 3:1–12 Lookup Reading: NLT
Matthew 2:1–12 Lookup Reading: NLT
The Sundays after Epiphany continue on page 617 following.

Te Wā o Rēneti

Wenerei Pungarehu
Te Rā Tuatahi o Rēneti

Tau A, B, C

Te Rārangi o te Rā

Tahuri ki a Ihowā, ki tō koutou Atua: he aroha hoki tōna, he mahi tohu, he pūhoi ki te riri, he nui tōna atawhai. Hoera 2:13

tēnei rānei

Engari ka noho puku koe, kaukauria tōu ūpoko, horoia hoki tōu kanohi; kei kitea koe e te tangata nohopuku ana; engari, e tōu Matua i te wāhi ngaro. Matiu 6:17–18

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o te koraha,
e aru nei mātou i a Īhu ki ngā wāhi kāhore nei mātou e mōhio,
meatia kia mātau mātou ki te kaiwhakawai ina haere mai ia;
engari tukua kia kai mātou i tāu taro,
kia mahi ki tāu nei ao,
kia koropiko nei ki a koe anake.
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Season of Lent

Ash Wednesday
The First Day in Lent

Years A, B, C

Sentence of the Day

Return to the Lord your God, who is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. Joel 2:13

or

When you fast, put oil on your head and wash your face, so that your fasting may be seen not by others but by your Father who is in secret. Matthew 6:17–18

Collect of the Day

God of the desert,
as we follow Jesus into the unknown,
may we recognise the tempter when he comes;
let it be your bread we eat,
your world we serve and you alone we worship.
This we ask through Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

tēnei rānei

E te Atua kaha rawa, atawhai anō hoki,
kāhore koe e mauāhara ki ngā mea kua hangā e koe,
ā, e murua ana e koe ngā hara katoa o te hunga ngākau rīpenetā;
hangā ki roto i a mātou he ngākau hōu, he ngākau iro,
kia tahuri ai mātou ki a koe ki te whāki i ō mātou hara,
ka whiwhi mātou ki te tino houhanga o te rongo;
ko Īhu Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui

Hoera 2:1–2, 12–17 Lookup Reading: NLT
ko Ihāia 58:1–12 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 51:1–17 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 5:20b–6:10 Lookup Reading: NLT
Matiu 6:1–6, 16–21 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuatahi o Rēneti

Tau A

Te Rārangi o te Rā

E kore e ora te tangata i te taro anake, engari, i ngā kupu katoa e puta mai ana i te māngai o te Atua. Matiu 4:4

Te Īnoi o te Rā

E te Atua,
nui atu āu mōhiotanga i a mātou
ki ngā whakamātautau e hinga ai mātou
Tukua mā tō mātou aroha ki a koe e ārai atu
i ngā hiahia pōhouhou, pōriro hoki
He whakamoemiti ki a koe, e tō mātou Atua; ka whakamana te īnoi.
Āmine.

or

Almighty and merciful God,
you hate nothing that you have made
and forgive the sins of all who are penitent;
create in us new and contrite hearts,
so that when we turn to you and confess our sins
we may receive your full and perfect forgiveness;
through Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Readings

Joel 2:1–2, 12–17 Lookup Reading: NLT
or Isaiah 58:1–12 Lookup Reading: NLT
Psalm 51:1–17 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 5:20b–6:10 Lookup Reading: NLT
Matthew 6:1–6, 16–21 Lookup Reading: NLT

The First Sunday in Lent

Year A

Sentence of the Day

We do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Matthew 4:4

Collect of the Day

God, you know better than we
the temptations that will bring us down.
Grant that our love for you may protect us
from all foolish and corrupt desire.
Praise to you our God; you answer prayer.
Amen.

Ngā Pānui

Kēnehi 2:15–17; 3:1–7 Lookup Reading: NLT
Waiata 32 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 5:12–19 Lookup Reading: NLT
Matiu 4:1–11 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Kua rite te wā, kua tata hoki te rangatiratanga o te Atua; rīpenetā, whakaponohia te rongopai. Māka 1:15

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa,
i nohopuku tāu tama a Īhu Karaiti i te koraha
mō ngā rā e whā tekau;
hōmai koa tōu aroha noa ki te whakarongo ki tōu Wairua
kia hāngai ai ā mātou mahi katoa ki a koe;
ā, i a koe e mōhio mai nā ki ō mātou ngoikoretanga
kia mōhio mātou ki te kaha o tōu mana ki te whakaora;
ko Īhu Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui

Kēnehi 9:8–17 Lookup Reading: NLT
Waiata 25:1–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Pita 3:18–22 Lookup Reading: NLT
Māka 1:9–15 Lookup Reading: NLT

Readings

Genesis 2:15–17; 3:1–7 Lookup Reading: NLT
Psalm 32 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 5:12–19 Lookup Reading: NLT
Matthew 4:1–11 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

The time is fulfilled, and the kingdom of God has come near; repent, and believe in the good news. Mark 1:15

Collect of the Day

Almighty God,
your Son Jesus Christ
fasted forty days in the wilderness;
give us grace to direct our lives
in obedience to your Spirit;
and as you know our weakness
so may we know your power to save;
through Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Readings

Genesis 9:8–17 Lookup Reading: NLT
Psalm 25:1–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Peter 3:18–22 Lookup Reading: NLT
Mark 1:9–15 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Me koropiko koe ki te Ariki, ki tōu Atua, me mahi anō ki a ia anake. Ruka 4:8

Te Īnoi o te Rā

Whakarongo mai e Īhu e te Karaiti,
kia āwhinatia mai mātou kia mōhio ai ki ngā whakawai,
kia pono tonu te anga atu,
kia kaha te ātete, kia whakakorōria te Atua i runga i te ngakau
māhaki.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Tiuteronomi 26:1–11 Lookup Reading: NLT
Waiata 91:1–2, 9–16Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 10:8b–13 Lookup Reading: NLT
Ruka 4:1–13Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuarua o Rēneti

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Koia anō te aroha o te Atua ki te ao, hōmai ana e ia tāna Tama kotahi, kia kāhore ai e ngaro te tangata e whakapono ana ki a ia, engari kia whiwhi ai ki te ora tonu. Hoani 3:16

Year C

Sentence of the Day

Worship the Lord your God, and serve only him. Luke 4:8

Collect of the Day

Hear us, Jesus Christ,
when we ask for help to recognise temptation,
for honesty to face it,
for strength to resist it
and humility to give God the glory.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Deuteronomy 26:1–11 Lookup Reading: NLT
Psalm 91:1–2, 9–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 10:8b–13 Lookup Reading: NLT
Luke 4:1–13 Lookup Reading: NLT

The Second Sunday in Lent

Year A

Sentence of the Day

God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him may not perish but may have eternal life. John 3:16

Te Īnoi o te Rā

Haere mai e te Wairua Tapu,
ki te hunga katoa kua iriiritia ki tōu ingoa,
kia tahuri ai mātou ki te pai
mō ngā mea katoa e takotō ake nei.
Hōmai he wairua hihiko, te ahi kā;
kia meinga ai mātou te whakatahuri i te ao onāianei,
kia rite ki tāu e pai ai.
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Kēnehi 12:1–4aLookup Reading: NLT
Waiata 121 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 4:1–5, 13–17 Lookup Reading: NLT
Hoani 3:1–17Lookup Reading: NLT
ko Matiu 17:1–9 rānei Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ki te hiahia koe ki te whai i a Īhu, whakakāhore i a koe, mauria tōu ripeka, ka whai i a ia. Māka 8:34

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, kia āhei mātou,
kia kaikā mātou
ki te mahi ki a koe i ia rā i ia rā;
inā hoki ko ngā mea e mahia ana e mātou
pērā te awhi tētahi ki tētahi,
waiho hei takoha mā mātou.
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Collect of the Day

Come Holy Spirit, to all baptised in your name,
that we may turn to good
whatever lies ahead
Give us passion, give us fire;
make us transform the world from what it is,
to what you have created it to be.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Genesis 12:1–4a Lookup Reading: NLT
Psalm 121 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 4:1–5, 13–17 Lookup Reading: NLT
John 3:1–17 Lookup Reading: NLT
or Matthew 17:1–9 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

If you want to become a disciple of Jesus, deny yourself, take up your cross, and follow him. Mark 8:34

Collect of the Day

Servant God, grant us opportunity,
give us willingness
to serve you day by day;
that what we do
and how we bear each other’s burdens,
may be our sacrifice to you.
This we ask through Jesus Christ our Saviour.
Amen.

Ngā Pānui

Kēnehi 17:1–7, 15–16 Lookup Reading: NLT
Waiata 22:23–31 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 4:13–25 Lookup Reading: NLT
Māka 8:31–38 Lookup Reading: NLT
ko Māka 9:2–9 rānei Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ko te rangi ia te wāhi i tangata whenua ai tātou, kei reira hoki te Kaiwhakaora e tāria atu nei e tātou, te Ariki, a Īhu Karaiti. Piripai 3:20

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o te ora me te korōria
i whakaaturia tāu Tama i roto i te ahurei
i mua i tōna matenga i runga i te rīpeka;
meinga mātou, e mau nei ki tōna rangatiratanga
te kaha ki te whai i a ia
kia rite ai ki tōna āhua mai te korōria ki te korōria;
ko Īhu Karaiti, e ora ana, e kīngi tahi ana me koe me te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua ake tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Kēnehi 15:1–12, 17–18 Lookup Reading: NLT
Waiata 27 Lookup Reading: ANZPBNLT
Piripai 3:17–4:1Lookup Reading: NLT
Ruka 13:31–35 Lookup Reading: NLT
ko Ruka 9:28–36 rānei Lookup Reading: NLT

Readings

Genesis 17:1–7, 15–16 Lookup Reading: NLT
Psalm 22:23–31 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 4:13–25 Lookup Reading: NLT
Mark 8:31–38 Lookup Reading: NLT
or Mark 9:2–9 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Our citizenship is in heaven, and it is from there that we are expecting a Saviour, the Lord Jesus Christ. Philippians 3:20

Collect of the Day

God of life and glory,
your Son was revealed in splendour
before he suffered death upon the cross;
grant that we, beholding his majesty,
may be strengthened to follow him
and be changed into his likeness from glory to glory;
for he lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God now and for ever.
Amen.

Readings

Genesis 15:1–12, 17–18 Lookup Reading: NLT
Psalm 27 Lookup Reading: ANZPBNLT
Philippians 3:17–4:1 Lookup Reading: NLT
Luke 13:31–35 Lookup Reading: NLT
or Luke 9:28–36 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuatōru o Rēneti

Tau A

Te Rārangi o te Rā

I whakakitea nuitia ana e te Atua tōna aroha ki a tātou, i te mea, i a tātou anō e hara ana, ka mate a te Karaiti mō tātau. Rōma 5:8

tēnei rānei

‘Te wai e hoatu e ahau ki a ia,’ e ai tā te Ariki, ‘hei puna wai tēnā i roto i a ia e pupū ake ana, ā te ora tonu rā anō.’ Hoani 4:14

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, hōmai tōu arohanoa me tōu māia ki a mātou
kia manakohia te tū kaha i ngā whakararu pāpōuri.
Whakaakona mātou ki te īnoi i runga i te ngākau hihiko,
tē taea te tutuki a mātou īnoi, me īnoi tonu mātou;
ko koe tō mātou Atua, e mahi ana, ka mahi anō.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Ekoruhe 17:1–7 Lookup Reading: NLT
Waiata 95 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 5:1–11 Lookup Reading: NLT
Hoani 4:5–42 Lookup Reading: NLT

The Third Sunday in Lent

Year A

Sentence of the Day

God proves his love for us in that while we still were sinners Christ died for us. Romans 5:8

or

‘The water that I will give,’ says the Lord, ‘will become in you a spring of water welling up to eternal life.’ John 4:14

Collect of the Day

Give us grace and courage to hope, and to risk disappointment.
Teach us to pray expectantly,
and when our prayers seem to fail,
bring us to pray again and again;
for you are our God,
who acts, and will act again.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Exodus 17:1–7 Lookup Reading: NLT
Psalm 95 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 5:1–11 Lookup Reading: NLT
John 4:5–42 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ka kōrerotia e te Atua ēnei kupu ka mea, ’Ko Ihowā ahau, ko tōu Atua, nāku koe i whakaputa mai i te whenua o Īhipa, i te whare taurekareka; kaua atu he atua mō koutou ki mua atu i au.’ Ekoruhe 20:1

Te Īnoi o te Rā

E te Ariki, āwhinatia mai mātou kia kite:
kia titiro he aha te pai me te pono mō ake tonu atu,
te kite atu e mātou, me rapu tonu
ā, tae noa ki ngā harikoa o te rangi.
E īnoi ai mātou i roto i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ekoruhe 20:1–17 Lookup Reading: NLT
Waiata 19 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 1:18–25 Lookup Reading: NLT
Hoani 2:13–22 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Tā te mea e ikeike ake ana te rangi i te whenua, waiho ko ōku huarahi e ikeike ana i ō koutou huarahi, ko ōku whakaaro i ō koutou whakaaro, e ai tā Ihowā. Īhāia 55:9

tēnei rānei

Rapua a Ihowā, kei kitea ana ia; karangatia atu, kei tata ana mai ia. Īhāia 55:6

Year B

Sentence of the Day

God spoke these words and said, ‘I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery; you shall have no other gods before me.’ Exodus 20:1

Collect of the Day

Lord, help us to see:
to see what is eternally good and true,
and having seen, to go on searching
until we come to the joys of heaven.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Exodus 20:1–17 Lookup Reading: NLT
Psalm 19 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 1:18–25 Lookup Reading: NLT
John 2:13–22 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts, says the Lord. Isaiah 55:9

or

Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Isaiah 55:6

Te Īnoi o te Rā

E te Atua atawhai me te pai,
e mōhio ana koe i tō mātou ngoikoretanga e ngaro ai mātou;
meinga mātou kia ū atu ki raro i āu manaakitanga,
ā, arahina mātou ki ngā rawa katoa e ora ai mātou;
ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 55:1–9 Lookup Reading: NLT
Waiata 63:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 10:1–13 Lookup Reading: NLT
Ruka 13:1–9 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuawha o Rēneti

Tau A

Te Rārangi o te Rā

‘Ko ahau te whakamārama o te ao,’ te kī a Īhu; ’ki te aru tētahi i ahau, ka whiwhi ki te mārama o te ora.’ Hoani 8:12

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o te kaha e kore nei e memeha,
mai i tāu waihangatanga i te ao,
ka waiata ngā whetū mārama o te ata,
ka umere ngā rangi katoa i te koa;
huakina ō mātou karu kia kitea ai ngā mīharo o tāu nei ao,
whakaakona hoki mātou kia mārama te pai o ngā mea katoa,
kia whai hōnore tōu ingoa korōria;
ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Collect of the Day

God of grace and goodness,
you know that by reason of our frailty we cannot but fail;
keep us always under your protection
and lead us to all things profitable to our salvation;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Isaiah 55:1–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 63:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 10:1–13 Lookup Reading: NLT
Luke 13:1–9 Lookup Reading: NLT

The Fourth Sunday in Lent

Year A

Sentence of the Day

‘I am the light of the world,’ says the Lord; ‘those who follow me will have the light of life.’ John 8:12

Collect of the Day

God of unchangeable power,
when you fashioned the world
the morning stars sang together
and the host of heaven shouted for joy;
open our eyes to the wonders of creation
and teach us to see all things for good,
to the honour of your glorious name;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Ngā Pānui

1 Hamuera 16:1–13 Lookup Reading: NLT
Waiata 23 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 5:8–14 Lookup Reading: NLT
Hoani 9:1–41 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Te Tama a te Tangata me hiki ki runga, ko ia e whakapono ana ki a ia ka whiwhi ki te ora tonu. Hoani 3:14–15

Te Īnoi o te Rā

E te Atua tino atawhai,
nā te aurere o tāu Tama o Īhu Karaiti
i whakaorangia mātou e koe mai i te kaha o te pōuritanga;
tukua mā te whakapono ki a ia i whakamamaetia ai i runga i te rīpeka
mātou e pai ai ki tāu titiro,
ko Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui

Tauānga 21:4–9Lookup Reading: NLT
Waiata 107:1–3, 17–22 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 2:1–10 Lookup Reading: NLT
Hoani 3:14–21 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Nā te Atua i hohou nei i tā tātou rongo ki a ia i runga i a te Karaiti, ā, hōmai ana e ia ki a mātou te minitatanga o te houhanga rongo. 2 Koroniti 5:18

Readings

1 Samuel 16:1–13 Lookup Reading: NLT
Psalm 23 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 5:8–14 Lookup Reading: NLT
John 9:1–41 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

The Son of Man must be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. John 3:14–15

Collect of the Day

Most merciful God,
by the passion of your Son Jesus Christ
you delivered us from the power of darkness;
grant that through faith in him who suffered on the cross
we may be found acceptable in your sight,
through our Saviour Jesus Christ.
Amen.

Readings

Numbers 21:4–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 107:1–3, 17–22 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 2:1–10 Lookup Reading: NLT
John 3:14–21 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

God has reconciled us to himself through Christ, and given us the ministry of reconciliation. 2 Corinthians 5:18

tēnei rānei

Nā, i a ia anō i tawhiti, ka kite tōna matua ki a ia, ka aroha, ka oma, hinga iho ki tōna kakī, kihi ana i a ia. Ruka 15:21

Te Īnoi o te Rā

E te Atua ka whakamoemiti mātou ki a koe,
e tīaho nei te mārama o te Karaiti i roto i tō mātou pōuritanga,
te mārama e kore nei e tineia;
aratakina mātou i te ara, ā, tae noa ki te rā o te oranga tonutanga;
mā roto i a te Karaiti tō mātou Ariki, e noho nei e kīngi tahi nei
me koe e te Matua me te Wairua āianei, ā, ake tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Hohua 5:9–12 Lookup Reading: NLT
Waiata 32 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 5:16–21 Lookup Reading: NLT
Ruka 15:1–3, 11b–32 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Mamaetanga
Te Rātapu Tuarima o Rēneti

Tau A

Te Rārangi o te Rā

‘Ko ahau te aranga, te ora,’ te kī a Īhu; ‘e kore anō e mate ake ake ngā tāngata katoa e ora ana, e whakapono ana ki ahau.’ Hoani 1:25–26

or

While he was still far off, his father saw him and was filled with compassion; he ran and put his arms around him and kissed him. Luke 15:21

Collect of the Day

We praise you God,
that the light of Christ shines in our darkness
and is never overcome;
show us the way we must go to eternal day;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Joshua 5:9–12 Lookup Reading: NLT
Psalm 32 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 5:16–21 Lookup Reading: NLT
Luke 15:1–3, 11b–32 Lookup Reading: NLT

Passion Sunday
The Fifth Sunday in Lent

Year A

Sentence of the Day

‘I am the resurrection and the life,’ says the Lord; ‘whoever lives and believes in me shall never die.’ John 1:25–26

Te Īnoi o te Rā

E te Atua Tokotoru,
Te Kaihanga, Te Kaiwhakaora, Te Kaihōmai i te oranga me te pono,
whakaaria mai ngā pūmanawa kei roto i tēnei, i tēnei o mātou,
kia tae atu ai mātou ki te puāwaitanga o te tangata.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Ehekiera 37:1–14Lookup Reading: NLT
Waiata 130 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 8:6–11 Lookup Reading: NLT
Hoani 11:1–45 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

‘Ko te kawenata tēnei e whakaritea e ahau mō rātou,’ e ai tā Ihowā: ‘Ka hoatu e ahau tāku ture ki ō rātou wāhi i roto, ka tuhituhia anō ki tō rātou ngākau; ā, ko ahau hei Atua mō rātou, ko rātou he iwi māku.’ Heremaia 31:33

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa mutunga kore,
kua honoa e koe hei toto kotahi ngā iwi o te ao
kia noho tahi i runga i te rangimārie me te whakaaro tahi;
meatia kia tutuki tēnei whakaaro mō ngā iwi katoa
i raro i te ture māhaki a te Karaiti;
ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Collect of the Day

God in Trinity,
Creator, Saviour, Giver of life and truth,
reveal the possibilities within us,
that we may attain to the fullness of our humanity.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Ezekiel 37:1–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 130 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 8:6–11 Lookup Reading: NLT
John 11:1–45 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

‘This is the covenant I will make with them,’ says the Lord: ‘I will put my law within them, and I will write it on their hearts; and I will be their God, and they shall be my people.’ Jeremiah 31:33

Collect of the Day

Almighty and eternal God,
you have made of one blood all the nations of the earth
and will that they live together
in peace and harmony;
so order the course of this world
that all peoples may be brought together
under Christ’s most gentle rule;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Ngā Pānui

Heremaia 31:31–34 Lookup Reading: NLT
Waiata 51:1–12 Lookup Reading: ANZPBNLT
ko Waiata 119:9–16 rānei Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 5:5–10 Lookup Reading: NLT
Hoani 12:20–33 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ahakoa haere tangi atu ia me te kawe i āna purapura hei whakatōkanga, tērā ia e haere hari mai anō me te mau mai i āna paihere. Waiata 126:6

Te Īnoi o te Rā

E Īhu,
kia ū ō mātou aroha me ā mātou whakamoemiti ki a koe.
Tauiratia mai mātou te tuku i a mātou rawa ki a koe,
nā te mea kore rawa he mea iti he mea rahi rānei
hei koha mā mātou ki a koe, hei whakamahi rānei māu;
ko koe e ora na e kīngi tahi nā me te Matua me te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua āke tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 43:16–21 Lookup Reading: NLT
Waiata 126 Lookup Reading: ANZPBNLT
Piripai 3:4b–14 Lookup Reading: NLT
Hoani 12:1–8 Lookup Reading: NLT

Readings

Jeremiah 31:31–34 Lookup Reading: NLT
Psalm 51:1–12 Lookup Reading: ANZPBNLT
or Psalm 119:9–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 5:5–10 Lookup Reading: NLT
John 12:20–33 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Those who go out weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, carrying their sheaves. Psalm 126:6

Collect of the Day

Jesus,
receive our love and worship.
Show us how to give you what we have,
for nothing is too big or too small
for us to offer, or for you to use;
for you live and reign with the Father and the Holy Spirit,
one God for ever.
Amen.

Readings

Isaiah 43:16–21 Lookup Reading: NLT
Psalm 126 Lookup Reading: ANZPBNLT
Philippians 3:4b–14 Lookup Reading: NLT
John 12:1–8 Lookup Reading: NLT

Rātapu Nīkau
Te Rātapu Tuaono o Rēneti

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Ka tuku ai i te ingoa o Īhu ngā turi katoa, o ngā mea i te rangi, o ngā mea i te whenua, o ngā mea i raro i te whenua; ā, kia whakaae ngā arero katoa ko Īhu Karaiti te Ariki, hei whakakorōria i te Atua Matua. Piripai 2:10–11

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, nō tōu urunga atu ki Hiruhārama
ka pōwhiritia koe e te iwi ki ngā nīkau me te karanga
whakahōnore atu.
I te wahangūtanga o te umere, haere tahi tonu ana mātou i tōu
taha, ā, tae noa atu me he rīpeka;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Ngā Pānui
Te Karakia e pā ana ki ngā Nīkau

Waiata 118:1–2, 19–29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Matiu 21:1–11 Lookup Reading: NLT
Ko te Īnoi mō Rēneti 6:1 (ki runga)

Te Karakia e pā ana ki te Mamaetanga

Ihāia 50:4–9a Lookup Reading: NLT
Waiata 31:9–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Piripai 2:5–11 Lookup Reading: NLT
Matiu 26:14–27:66 Lookup Reading: NLT
ko Matiu 27:11–54 rānei Lookup Reading: NLT

Palm Sunday
The Sixth Sunday in Lent

Year A

Sentence of the Day

At the name of Jesus, every knee shall bend, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians 2:10–11

Collect of the Day

Jesus, when you rode into Jerusalem
the people waved palms
with shouts of acclamation.
Grant that when the shouting dies
we may still walk beside you even to a cross;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings
Liturgy of the Palms

Psalm 118:1–2, 19–29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Matthew 21:1–11 Lookup Reading: NLT
Use collect for Lent 6:1 (as above)

Liturgy of the Passion

Isaiah 50:4–9a Lookup Reading: NLT
Psalm 31:9–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Philippians 2:5–11 Lookup Reading: NLT
Matthew 26:14–27:66 Lookup Reading: NLT
or Matthew 27:11–54 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ka tuku ai i te ingoa o Īhu ngā turi katoa, o ngā mea i te rangi, o ngā mea i te whenua, o ngā mea i raro i te whenua; ā, kia whakaae ngā arero katoa ko Īhu Karaiti te Ariki, hei whakakorōria i te Atua Matua. Piripai 2:10–11

Te Īnoi o te Rā

E te Ariki, e Īhu,
i whakanuia hei Kīngi,
i rīpekatia hei tangata hara,
ākona mātou kia manawanui mō ō mātou mamaetanga
me ō mātou whiwhinga nui mō tōu korōria anake.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui
Te Karakia e pā ana ki ngā Nīkau

Waiata 118:1–2, 19–29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Māka 11:1–11 Lookup Reading: NLT
ko Hoani 12:12–16 rānei Lookup Reading: NLT
Ko te Īnoi mō Rēneti 6:3 (ki runga)

Te Karakia e pā ana ki te Mamaetanga

Ihāia 50:4–9a Lookup Reading: NLT
Waiata 31:9–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Piripai 2:5–11 Lookup Reading: NLT
Māka 14:1–15:47 Lookup Reading: NLT
ko Māka 15:1–39, (40–47) rānei Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

At the name of Jesus, every knee shall bend, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians 2:10–11

Collect of the Day

Lord Jesus,
acclaimed as King,
crucified as criminal,
teach us to accept our sufferings and triumphs
for your glory alone.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings
Liturgy of the Palms

Psalm 118:1–2, 19–29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Mark 11:1–11 Lookup Reading: NLT
or John 12:12–16 Lookup Reading: NLT
Use collect for Lent 6:3 (as above)

Liturgy of the Passion

Isaiah 50:4–9a Lookup Reading: NLT
Psalm 31:9–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Philippians 2:5–11 Lookup Reading: NLT
Mark 14:1–15:47 Lookup Reading: NLT
or Mark 15:1–39, (40–47) Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ka tuku ai i te ingoa o Īhu ngā turi katoa, o ngā mea i te rangi, o ngā mea i te whenua, o ngā mea i raro i te whenua; ā, kia whakaae ngā arero katoa ko Īhu Karaiti te Ariki, hei whakakorōria i te Atua Matua. Piripai 2:10–11

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, nō tōu urunga atu ki Hiruhārama,
ka pōwhiritia koe e te iwi ki ngā nīkau me te karanga
whakahōnore atu.
I te wahangūtanga o te umere, haere tahi tonu ana mātou i tōu taha,
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Ngā Pānui
Te Karakia e pā ana ki ngā Nikau

Waiata 118:1–2, 19–29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ruka 19:28–40Lookup Reading: NLT
Ko te Īnoi mō Rēneti 6:1 (ki runga)

Te Karakia e pā ana ki te Mamaetanga

Ihāia 50:4–9a Lookup Reading: NLT
Waiata 31:9–16Lookup Reading: ANZPBNLT
Piripai 2:5–11Lookup Reading: NLT
Ruka 22:14–23:56 Lookup Reading: NLT
ko Ruka 23:1–49 rāneiLookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

At the name of Jesus, every knee shall bend, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians 2:10–11

Collect of the Day

Jesus, when you rode into Jerusalem
the people waved palms
with shouts of acclamation.
Grant that when the shouting dies
we may still walk beside you even to a cross;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings
Liturgy of the Palms

Psalm 118:1–2, 19–29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Luke 19:28–40 Lookup Reading: NLT
Use collect for Lent 6:1 (as above)

Liturgy of the Passion

Isaiah 50:4–9a Lookup Reading: NLT
Psalm 31:9–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Philippians 2:5–11 Lookup Reading: NLT
Luke 22:14–23:56 Lookup Reading: NLT
or Luke 23:1–49 Lookup Reading: NLT

Te Wiki Tapu

Mane o te Wiki Tapu

Tau A, B, C

Te Rārangi o te Rā

‘Nanā, tāku pononga e tautokona ake nei e ahau, tāku i whiriwhiri ai, āhuareka tonu tōku ngakau ki a ia;’ te kōrero a Ihowā; ‘ka waiho e ahau tōku wairua ki runga ki a ia; māna e whakapuaki te whakawā ki ngā tauiwi. Ihāia 42:1

Te Īnoi o te Rā

E Īhu ko koe i whakawahia,
whakaakona mātou ki te whakahōnore i a rātou e rapu āwhina mai nei i a mātou,
ā, mā mātou e hoatu i runga i te ngākau marere, kaua i runga i te whakahāwea,
engari i runga i ngākau māhaki.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 42:1–9Lookup Reading: NLT
Waiata 36:5–11 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 9:11–15 Lookup Reading: NLT
Hoani 12:1–11 Lookup Reading: NLT

Holy Week

Monday in Holy Week

Years A, B, C

Sentence of the Day

‘Here is my servant, whom I uphold, my chosen, in whom my soul delights,’ says the Lord; ‘I have put my spirit upon him; he will bring forth justice to the nations.’ Isaiah 42:1

Collect of the Day

Jesus the anointed,
teach us to honour those who need our help,
and we shall give without condescension,
and receive with humility.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Isaiah 42:1–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 36:5–11 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 9:11–15 Lookup Reading: NLT
John 12:1–11 Lookup Reading: NLT

Te Tūrei o te Wiki Tapu

Tau A, B, C

Te Rārangi o te Rā

Ki te kore tētahi pata witi e marere ki te oneone, e pirau; ka takotō ko ia anake; tēnā ki te pirau, he nui ōna hua. Hoani 12:24

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, ina ui mai ko wai mātou,
he aha hoki ā mātou mahi,
meinga kia rangatira mātou, kia ū ki te huarahi o te pono,
ā, kia manawanui;
E Īhu, hei taua wā noho mai ki a mātou;
i roto i tōu ake ingoa, ka īnoi mātou.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 49:1–7 Lookup Reading: NLT
Waiata 71:1–14Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 1:18–31Lookup Reading: NLT
Hoani 12:20–36 Lookup Reading: NLT

Wenerei o te Wiki Tapu

Tau A, B, C

Te Rārangi o te Rā

Na, i tēnei kapua nui o ngā kai whakaatu e karapoti nei i a tātou, whakarērea e tātou ngā whakataimaha katoa, me te hara whakaeke tata, kia manawanui hoki tātou ki te oma i te omanga e takotō nei i tō tātou aroaro. Ngā Hiperu 12:1

Tuesday in Holy Week

Years A, B, C

Sentence of the Day

Unless a grain of wheat falls into the earth and dies; it remains just a single grain; but if it dies, it bears much fruit. John 12:24

Collect of the Day

When all we are and everything we do
are called into question,
grant us dignity and direction,
grant us patience;
Jesus, be there then;
For your name’s sake we pray.
Amen.

Readings

Isaiah 49:1–7 Lookup Reading: NLT
Psalm 71:1–14 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 1:18–31 Lookup Reading: NLT
John 12:20–36 Lookup Reading: NLT

Wednesday in Holy Week

Years A, B, C

Sentence of the Day

Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us. Hebrews 12:1

tēnei rānei

‘Mā konei ka mātau ai te katoa, he ākonga koutou nāku, me ka aroha koutou tētahi ki tētahi.’ Hoani 13:35

Te Īnoi o te Rā

E te Atua atawhai,
nā te mamaetanga o tāu Tama a Īhu Karaiti
i whakaorangia mātou e koe i te kaha o te pōuriuri;
hōmai ki a mātou te whakapono ki a ia i whakamamaetia i runga
i te rīpeka
kia tae atu mātou ki tāu e hiahia ai,
ko Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 50:4–9a Lookup Reading: NLT
Waiata 70 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 12:1–3Lookup Reading: NLT
Hoani 13:21–32Lookup Reading: NLT

Taite Mone

Tau A, B, C

Te Rārangi o te Rā

‘He ture hou tāku ka hoatu nei ki a koutou,’ te kōrero a te Ariki, ‘kia aroha koutou tētahi ki tētahi; kia rite ki tōku aroha ki a koutou, waihoki kia aroha koutou tētahi ki tētahi.’ Hoani 13:34

tēnei rānei

Ka kī a Īhu, ‘Nā, kua horoia nei ō koutou waewae e ahau, e tō koutou Ariki, e tō koutou Kaiwhakaako me horoi anō hoki e koutou ngā waewae o tētahi, o tētahi o koutou.’ Hoani 13:14

or

‘By this will everyone know that you are my disciples,’ says the Lord: ‘if you love one another.’ John 13:35

Collect of the Day

Most merciful God,
by the passion of your Son Jesus Christ
you delivered us from the power of darkness;
grant that through faith in him who suffered on the cross
we may be found acceptable in your sight,
through our Saviour Jesus Christ.
Amen.

Readings

Isaiah 50:4–9a Lookup Reading: NLT
Psalm 70 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 12:1–3 Lookup Reading: NLT
John 13:21–32 Lookup Reading: NLT

Maundy Thursday

Years A, B, C

Sentence of the Day

‘I give you a new commandment,’ says the Lord, ‘that you love one another. Just as I have loved you, you also should love one another.’ John 13:34

or

Jesus said, ‘If I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another’s feet.’ John 13:14

Te Īnoi o te Rā

E te Atua mutunga kore, tino tata;
i tēnei pō ka tūturi koe ki mua i ōu hoa
ōrite ki te horoi i ō mātou waewae.
Mātou, kua tūhonoa nei i roto i tōu aroha,
wiriwiri ana i te wehi, inu ai i tāu kapu tapu,
ka mātakitaki.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Ekoruhe 12:1–4, (5–10), 11–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 116:1–2, 12–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 11:23–26 Lookup Reading: NLT
Hoani 13:1–17, 31b–35Lookup Reading: NLT

Paraire Pai

Tau A, B, C

Te Rārangi o te Rā

Ka meinga a te Karaiti kia ngohengohe, ahakoa ki te mate, aē rā, ki te mate o te rīpeka. Nā konei whakateitei ake ana e te Atua, ā, hoatu ana ki a ia te ingoa nui atu i ngā ingoa katoa. Piripai 2:8–9

tēnei rānei

Ko tātou katoa, ānō he hipi, kua marara kē; ka anga atu tātou ki tōna ara; nā Ihowā ia i mea kia tau iho ki a ia te kino o tātou katoa. Ihāia 53:6

Collect of the Day

Infinite, intimate God;
this night you kneel before your friends
and wash our feet.
Bound together in your love, trembling,
we drink your cup and watch.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Exodus 12:1–4, (5–10), 11–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 116:1–2, 12–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 11:23–26 Lookup Reading: NLT
John 13:1–17, 31b–35 Lookup Reading: NLT

Good Friday

Years A, B, C

Sentence of the Day

Christ became obedient unto death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and has given him the name that is above every name. Philippians 2:8–9

or

All we like sheep have gone astray; we have all turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Isaiah 53:6

Te Īnoi o te Rā
Tau A

E te Ariki e Īhu Karaiti,
i rīpekatia ai mō mātou,
ka tūturi mātou ki te take o tōu rīpeka ki te mātakitaki tahi me koe.
Āwhinatia mātou kia mōhio ai mātou ki te utu o te murunga hara,
ā, kia whakahōutia ai mātou e tōu aroha;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Tau B, C

E te Kaiwhakaora i rīpekatia, e Īhu te Atua tahanga,
e tārewa ana koe, he tāwai, he hangenge.
E pōuri ana mātou, e māia ana ki te tūmanako,
e tū tahi nei me tōu whaea me tōu hoa i te taha o te rīpeka.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 52:13–53:6Lookup Reading: NLT
Waiata 22 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 10:16–25 Lookup Reading: NLT
ko Ngā Hiperu 4:14–16; 5:7–9 rānei Lookup Reading: NLT
Hoani 18:1–19:42 Lookup Reading: NLT

Collect of the Day
Year A

Lord Jesus Christ,
crucified for us,
we kneel at the foot of your cross to watch with you.
Help us to see the cost of our forgiveness
so that we may be made new through your love;
for the glory of your holy name.
Amen.

Years B, C

Crucified Saviour, naked God,
You hang disgraced and powerless.
Grieving, we dare to hope,
as we wait at the cross
with your mother and your friend.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Isaiah 52:13–53:6 Lookup Reading: NLT
Psalm 22 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 10:16–25 Lookup Reading: NLT
or Hebrews 4:14–16; 5:7–9 Lookup Reading: NLT
John 18:1–19:42 Lookup Reading: NLT

Te Rāhoroi Tapu
Te Rā i mua i te Aranga

Tau A, B, C

Te Rārangi o te Rā

Nō tō tātou iriiria nei ki roto ki a Karaiti Īhu, kua iriiria ki roto i tōna matenga; kia rite ai ki a te Karaiti i whakaarahia ake nei i te hunga mate e te korōria o te Matua, waihoki ko tātou kia haere i roto i te houtanga o te ora. Rōma 6:3–4

Te Īnoi o te Rā

E te Atua,
ukua mātou kua iriiria nei ki te matenga o tāu Tama o Īhu Karaiti,
kia mate tonu ki te hara
kia tanumia ki tōna taha,
kia puta ai i te rua tūpāpaku me te tatau o te pō
ki tō mātou aranga koa;
mōna i mate, i tanumia,
ā i ara ake anō mō mātou,
ko tāu Tama tō mātou Kaiwhakaora a Īhu Karaiti.
Āmine.

Ngā Pānui

Hopa 14:1–14Lookup Reading: NLT
ko Ngā Tangi a Heremaia 3:1–9, 19–24 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 31:1–4, 15–16Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Pita 4:1–8 Lookup Reading: NLT
Matiu 27:57–66 Lookup Reading: NLT
ko Hoani 19:38–42 rānei Lookup Reading: NLT

Holy Saturday
Easter Eve

Years A, B, C

Sentence of the Day

When we were baptised into Christ Jesus, we were baptised into his death; so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Romans 6:3–4

Collect of the Day

Grant O God,
that we who are baptised into the death
of your Son Jesus Christ,
may continually die to sin
and be buried with him,
that through the grave and gate of death
we may pass to our joyful resurrection;
for his sake, who died and was buried
and rose again for us,
your Son our Saviour Jesus Christ.
Amen.

Readings

Job 14:1–14 Lookup Reading: NLT
or Lamentations 3:1–9, 19–24 Lookup Reading: NLT
Psalm 31:1–4, 15–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Peter 4:1–8 Lookup Reading: NLT
Matthew 27:57–66 Lookup Reading: NLT
or John 19:38–42 Lookup Reading: NLT

Te Wā o te Aranga

Te Rā i mua o te Aranga
Kei te Pō Matāra

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Nā, kua tanumia ngātahitia tātou me te Karaiti ki roto ki te matenga, he me nā te iriiri, kia rite ai ki a te Karaiti i whakaarahia ake nei i te hunga mate e te korōria o te Matua, waihoki ko tātou kia haere i roto i te houtanga o te ora. Rōma 6:4

Te Īnoi o te Rā

E te Atua te kaihōmai o te ora me te mārama,
pīataata ana tēnei pō tapu, e kānapanapa ana te Karaiti kua ara mai nei;
whakahōutia tāu Hāhi ki te Wairua i hōmai e ō mātou iriiringa,
kia tika, kia pono tā mātou whakamoemiti ki a koe,
kia tīaho ai mātou hei māramatanga i te ao;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki,
e ora ana, e kīngi tahi ana me koe me te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua, ināianei, ā, mō ake tonu atu.
Āmine.

tēnei rānei

E te Ariki o te kapenga
pīataata ana tēnei pō, e kānapanapa ana te Karaiti;
whakahōutia ki roto ki a mātou tō mātou iriiringa,
ā, arahina mātou i ngā wai o te Moana Whero
ki te whenua i oatitia.
ko Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

The Season of Easter

Easter Eve
At the Vigil

Year A

Sentence of the Day

We have been buried with Christ by baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. Romans 6:4

Collect of the Day

Eternal giver of life and light,
this holy night shines with the radiance of the risen Christ;
renew your Church with the Spirit given to us in baptism,
that we may worship you in sincerity and truth,
and shine as a light in the world;
through Jesus Christ our Lord,
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.
Amen.

or

Lord of the passover,
you have lit this night with the radiance of Christ;
renew in us our baptism,
and bring us through the Red Sea waters
to the promised land.
Through Jesus Christ our Saviour.
Amen.

Te Kawenata Tawhitō me ngā Waiata a Rāwiri

Kēnehi 1:1–2:4a Lookup Reading: NLT
Waiata 136:1–9, 23–26 Lookup Reading: ANZPBNLT
Kēnehi 7:1–5, 11–18; 8:6–18; 9:8–13 Lookup Reading: NLT
Waiata 46 Lookup Reading: ANZPBNLT
Kēnehi 22:1–18 Lookup Reading: NLT
Waiata 16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ekoruhe 14:10–31; 15:20–21 Lookup Reading: NLT
Mō te Waiata: Ekoruhe 15:1b–13, 17–18Lookup Reading: NLT
Ihāia 55:1–11 Lookup Reading: NLT
Mō te Waiata: Ihāia 12:2–6 Lookup Reading: NLT
Paruku 3:9–15, 32–4:4Lookup Reading: RV
ko Ngā Whakataukī 8:1–8, 19–21; 9:4b–6 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ehekiere 36:24–28Lookup Reading: NLT
Waiata 42; 43 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ehekiere 37:1–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 143 Lookup Reading: ANZPBNLT
Tepania 3:14–20 Lookup Reading: NLT
Waiata 98 Lookup Reading: ANZPBNLT

Te Kawenata Hou

Waiata 114 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 6:3–11 Lookup Reading: NLT

Te Rongopai

Matiu 28:1–10 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Kua patua hoki mō tātou a te Karaiti, tō tātou Kapenga; nā, kia kai tātou i te hākari. 1 Koroniti 5:7–8

Old Testament Readings and Psalms

Genesis 1:1–2:4a Lookup Reading: NLT
Psalm 136:1–9, 23–26 Lookup Reading: ANZPBNLT
Genesis 7:1–5, 11–18; 8:6–18; 9:8–13 Lookup Reading: NLT
Psalm 46 Lookup Reading: ANZPBNLT
Genesis 22:1–18 Lookup Reading: NLT
Psalm 16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Exodus 14:10–31; 15:20–21 Lookup Reading: NLT
For the Psalm: Exodus 15:1b–13, 17–18Lookup Reading: NLT
Isaiah 55:1–11 Lookup Reading: NLT
For the Psalm: Isaiah 12:2–6 Lookup Reading: NLT
Baruch 3:9–15, 32–4:4 Lookup Reading: RV
or Proverbs 8:1–8, 19–21; 9:4b–6 Lookup Reading: NLT
Psalm 19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ezekiel 36:24–28Lookup Reading: NLT
Psalm 42; 43 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ezekiel 37:1–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 143 Lookup Reading: ANZPBNLT
Zephaniah 3:14–20 Lookup Reading: NLT
Psalm 98 Lookup Reading: ANZPBNLT

New Testament Readings

Psalm 114 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 6:3–11 Lookup Reading: NLT

Gospel Reading

Matthew 28:1–10 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Christ our Passover has been sacrificed for us; therefore let us keep the feast. 1 Corinthians 5:7–8

Te Īnoi o te Rā

E te Ariki, e te Atua,
pīataata ana tēnei pō,
e kānapanapa ana te Karaiti kua ara mai nei;
tukua mātou kua ara nei me ia i roto i te iriiringa
kia whakaata ai i te mārama o tōna korōria,
kia ora tonu ai me ia mō ake tonu atu.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Te Kawenata Tawhitō me ngā Waiata a Rāwiri

Kēnehi 1:1–2:4a Lookup Reading: NLT
Waiata 136:1–9, 23–26 Lookup Reading: ANZPBNLT
Kēnehi 7:1–5, 11–18; 8:6–18; 9:8–13Lookup Reading: NLT
Waiata 46 Lookup Reading: ANZPBNLT
Kēnehi 22:1–18 Lookup Reading: NLT
Waiata 16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ekoruhe 14:10–31; 15:20–21 Lookup Reading: NLT
Mō te Waiata: Ekoruhe 15:1b–13, 17–18 Lookup Reading: NLT
Ihāia 55:1–11 Lookup Reading: NLT
Mō te Waiata: Ihāia 12:2–6 Lookup Reading: NLT
Paruku 3:9–15, 32–4:4Lookup Reading: RV
ko Ngā Whakataukī 8:1–8, 19–21; 9:4b–6 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ehekiere 36:24–28 Lookup Reading: NLT
Waiata 42 and 43 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ehekiere 37:1–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 143 Lookup Reading: ANZPBNLT
Tepania 3:14–20 Lookup Reading: NLT
Waiata 98 Lookup Reading: ANZPBNLT

Te Kawenata Hou

Waiata 114 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 6:3–11 Lookup Reading: NLT

Collect of the Day

Lord God,
you made this night bright
with the radiance of the risen Christ;
may we who have been raised with him in baptism
reflect the light of his glory,
and live with him for ever.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Old Testament Readings and Psalms

Genesis 1:1–2:4a Lookup Reading: NLT
Psalm 136:1–9, 23–26 Lookup Reading: ANZPBNLT
Genesis 7:1–5, 11–18; 8:6–18; 9:8–13 Lookup Reading: NLT
Psalm 46 Lookup Reading: ANZPBNLT
Genesis 22:1–18 Lookup Reading: NLT
Psalm 16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Exodus 14:10–31; 15:20–21 Lookup Reading: NLT
For the Psalm: Exodus 15:1b–13, 17–18 Lookup Reading: NLT
Isaiah 55:1–11 Lookup Reading: NLT
For the Psalm: Isaiah 12:2–6 Lookup Reading: NLT
Baruch 3:9–15, 32–4:4 Lookup Reading: RV
or Proverbs 8:1–8, 19–21; 9:4b–6 Lookup Reading: NLT
Psalm 19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ezekiel 36:24–28 Lookup Reading: NLT
Psalm 42 and 43 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ezekiel 37:1–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 143 Lookup Reading: ANZPBNLT
Zephaniah 3:14–20 Lookup Reading: NLT
Psalm 98 Lookup Reading: ANZPBNLT

New Testament Readings

Psalm 114 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 6:3–11 Lookup Reading: NLT

Te Rongopai

Māka 16:1–8Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Nā, kua tanumia ngātahitia tātou me te Karaiti ki roto ki te matenga, he me nā te iriiri, kia rite ai ki a te Karaiti i whakaarahia ake nei i te hunga mate e te korōria o te Matua, waihoki ko tātou kia haere i roto i te houtanga o te ora.We have been buried with Christ by baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. Rōma 6:4

Te Īnoi o te Rā

E te Ariki o te kapenga,
pīataata ana tēnei pō, e kānapanapa ana te Karaiti;
whakahōutia ki roto ki a mātou tō mātou iriiringa,
ā, arahina mātou i ngā wai o te Moana Whero
ki te whenua i oatitia.
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

tēnei rānei

E te Atua te kaihōmai o te ora me te mārama,
pīataata ana tēnei pō tapu, e kānapanapa ana te Karaiti kua ara mai nei;
whakahōutia tāu Hāhi ki te Wairua i hōmai e ō mātou iriiringa,
kia tika, kia pono tā mātou whakamoemiti ki a koe,
kia tīaho ai mātou hei māramatanga i te ao;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki,
e ora ana, e kīngi tahi ana me koe me te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua, ināianei, ā, mō ake tonu atu.
Āmine.

Gospel Reading

Mark 16:1–8 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

We have been buried with Christ by baptism into death, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. Romans 6:4

Collect of the Day

Lord of the passover,
you have lit this night with the radiance of Christ;
renew in us our baptism,
and bring us through the Red Sea waters
to the promised land;
for the glory of your holy name.
Amen.

or

Eternal Giver of life and light,
this holy night shines with the radiance of the risen Christ:
renew your Church with the Spirit given to us in baptism,
that we may worship you in sincerity and truth,
and shine as a light in the world;
through Jesus Christ our Lord,
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.
Amen.

Te Kawenata Tawhitō me ngā Waiata a Rāwiri

Kēnehi 1:1–2:4a Lookup Reading: NLT
Waiata 136:1–9, 23–26 Lookup Reading: ANZPBNLT
Kēnehi 7:1–5, 11–18; 8:6–18; 9:8–13Lookup Reading: NLT
Waiata 46 Lookup Reading: ANZPBNLT
Kēnehi 22:1–18 Lookup Reading: NLT
Waiata 16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ekoruhe 14:10–31; 15:20–21 Lookup Reading: NLT
Mō te Waiata: Ekoruhe 15:1b–13, 17–18 Lookup Reading: NLT
Ihāia 55:1–11 Lookup Reading: NLT
Mō te Waiata: Ihāia 12:2–6 Lookup Reading: NLT
Paruku 3:9–15, 32–4:4 Lookup Reading: RV
ko Ngā Whakataukī 8:1–8, 19–21; 9:4b–6 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ehekiere 36:24–28Lookup Reading: NLT
Waiata 42 and 43 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ehekiere 37:1–14Lookup Reading: NLT
Waiata 143 Lookup Reading: ANZPBNLT
Tepania 3:14–20 Lookup Reading: NLT
Waiata 98 Lookup Reading: ANZPBNLT

Te Kawenata Hou

Waiata 114 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 6:3–11 Lookup Reading: NLT

Te Rongopai

Ruka 24:1–12 Lookup Reading: NLT

Old Testament Readings and Psalms

Genesis 1:1–2:4a Lookup Reading: NLT
Psalm 136:1–9, 23–26 Lookup Reading: ANZPBNLT
Genesis 7:1–5, 11–18; 8:6–18; 9:8–13 Lookup Reading: NLT
Psalm 46 Lookup Reading: ANZPBNLT
Genesis 22:1–18 Lookup Reading: NLT
Psalm 16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Exodus 14:10–31; 15:20–21 Lookup Reading: NLT
For the Psalm: Exodus 15:1b–13, 17–18 Lookup Reading: NLT
Isaiah 55:1–11 Lookup Reading: NLT
For the Psalm: Isaiah 12:2–6 Lookup Reading: NLT
Baruch 3:9–15, 32–4:4 Lookup Reading: RV
or Proverbs 8:1–8, 19–21; 9:4b–6 Lookup Reading: NLT
Psalm 19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ezekiel 36:24–28Lookup Reading: NLT
Psalm 42 and 43 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ezekiel 37:1–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 143 Lookup Reading: ANZPBNLT
Zephaniah 3:14–20 Lookup Reading: NLT
Psalm 98 Lookup Reading: ANZPBNLT

New Testament Readings

Psalm 114 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 6:3–11 Lookup Reading: NLT

Gospel Reading

Luke 24:1–12 Lookup Reading: NLT

Te Rā o te Aranga

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Koia rawa anō! Kua ara te Ariki, hareruia! Ruka 24:34

tēnei rānei

Ko te rā tēnei i hangā e Ihowā kia whakamanamana; kia koa tātou i reira. Waiata 118:24

Te Īnoi o te Rā

E te Ariki o te korōria, o te oranga,
e whakapai ana mātou ki a koe,
mōu i kaha ki te whakaara ake i tāu Tama,
e wetekina ai ō mātou hara,
e whakakorea ai te mate,
kia whakahoutia ai hoki te ao katoa;
meinga mātou e harikoa ana, e whakanui ana
i te aranga mai o te Karaiti i te mate,
ā, ara ake mātou i te mate o te hara
ki te ora o te pono;
ko ia e ora ana, e kīngi tahi ana me koe me te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua, ināianei, ā, mō ake tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Pānui tuatahi: Ngā Mahi 10:34–43Lookup Reading: NLT
ko Heremaia 31:1–6 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 118:1–2, 14–24Lookup Reading: ANZPBNLT
Pānui tuarua: Korohe 3:1–4Lookup Reading: NLT
ko Ngā Mahi 10:34–43 rānei Lookup Reading: NLT
Rongopai: Hoani 20:1–18 Lookup Reading: NLT
ko Matiu 28:1–10 rānei Lookup Reading: NLT

Easter Day

Year A

Sentence of the Day

The Lord has risen indeed, alleluia! Luke 24:34

or

This is the day that the Lord has made; let us rejoice and be glad in it. Psalm 118:24

Collect of the Day

Glorious Lord of Life,
we praise you,
that by the mighty resurrection of your Son,
you have delivered us from sin and death
and made your whole creation new;
grant that we who celebrate with joy
Christ’s rising from the dead,
may be raised from the death of sin
to the life of righteousness;
for he lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God for ever.
Amen.

Readings

1st Reading: Acts 10:34–43 Lookup Reading: NLT
or Jeremiah 31:1–6 Lookup Reading: NLT
Psalm 118:1–2, 14–24 Lookup Reading: ANZPBNLT
2nd Reading: Colossians 3:1–4 Lookup Reading: NLT
or Acts 10:34–43 Lookup Reading: NLT
Gospel: John 20:1–18 Lookup Reading: NLT
or Matthew 28:1–10 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Koia rawa anō! Kua ara te Ariki, hareruia! Ruka 24:34

tēnei rānei

Ko te rā tēnei i hangā e Ihowā kia whakamanamana; kia koa tātou i reira. Waiata 118:24

Te Īnoi o te Rā

E te Karaiti Ora, kua ara mai koe i te mate!
Ū tonu ana te aroha!
Ko koe tonu te ora, kaha noa atu i te mate;
whakarewangia ō mātou kanohi kia āta kitea ai koe
i te aonga ake o te rangi hōu;
mō te korōria o tōu ingoa.
Āmine.

Ngā Pānui

Pānui tuatahi: Ngā Mahi 10:34–43 Lookup Reading: NLT
ko Ihāia 25:6–9 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 118:1–2, 14–24 Lookup Reading: ANZPBNLT
Pānui tuarua: 1 Koriniti 15:1–11Lookup Reading: NLT
ko Ngā Mahi 10:34–43 rānei Lookup Reading: NLT
Rongopai: Hoani 20:1–18 Lookup Reading: NLT
ko Māka 16:1–8 rānei Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Koia rawa anō! Kua ara te Ariki, hareruia! Ruka 24:34

Year B

Sentence of the Day

The Lord is risen indeed, alleluia! Luke 24:34

or

This is the day that the Lord has made; let us rejoice and be glad in it. Psalm 118:24

Collect of the Day

Living Christ, you are risen from the dead!
Love reigns!
You are life stronger than death;
raise our eyes to see you
as the new day dawns;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings

1st Reading: Acts 10:34–43 Lookup Reading: NLT
or Isaiah 25:6–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 118:1–2, 14–24 Lookup Reading: ANZPBNLT
2nd Reading: 1 Corinthians 15:1–11 Lookup Reading: NLT
or Acts 10:34–43 Lookup Reading: NLT
Gospel: John 20:1–18 Lookup Reading: NLT
or Mark 16:1–8 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

The Lord is risen indeed, alleluia! Luke 24:34

tēnei rānei

Ko te rā tēnei i hangā e Ihowā kia whakamanamana; kia koa tātou i reira. Waiata 118:24

Te Īnoi o te Rā

E Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora,
kua whakaorangia mātou e koe
i te hara me te mate.
I kawea mai e koe me te pūaotanga o te ata hāpara
he tīmatanga hōu, he ana tūpāpaku takoto kau;
hōmai ki a mātou te kaha me te ngākau māhaki
kia kuhu atu ai ki te ora.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Pānui tuatahi: Ngā Mahi 10:34–43 Lookup Reading: NLT
ko Ihāia 65:17–25 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 118:1–2, 14–24 Lookup Reading: ANZPBNLT
Pānui tuarua: 1 Koriniti 15:19–26 Lookup Reading: NLT
ko Ngā Mahi 10:34–43 rānei Lookup Reading: NLT
Rongopai: Hoani 20:1–18 Lookup Reading: NLT
ko Ruka 24:1–12 rānei Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuarua o te Aranga

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Kia whakapaingia te Atua, te Matua o tō tātau Ariki, o Īhu Karaiti! Nāna nei, nā tāna mahi tohu e nui nei, tātou i whānau hou ai ki te tūmanako ora, i a Īhu Karaiti ka ara nei i te hunga mate. 1 Pita 1:3

or

This is the day that the Lord has made; let us rejoice and be glad in it. Psalm 118:24

Collect of the Day

Jesus Christ our Saviour,
you have delivered us from sin and death.
You have brought with the dawn
a new beginning and an empty tomb;
grant us strength and humility
to enter into life.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

1st Reading: Acts 10:34–43 Lookup Reading: NLT
or Isaiah 65:17–25 Lookup Reading: NLT
Psalm 118:1–2, 14–24 Lookup Reading: ANZPBNLT
2nd Reading: 1 Corinthians 15:19–26 Lookup Reading: NLT
or Acts 10:34–43 Lookup Reading: NLT
Gospel: John 20:1–18 Lookup Reading: NLT
or Luke 24:1–12 Lookup Reading: NLT

The Second Sunday of Easter

Year A

Sentence of the Day

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! By his great mercy he has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. 1 Peter 1:3

Te Īnoi o te Rā

E te Matua ora tonu,
i roto i te aranga o tāu Tama,
āwhinatia mātou kia aronui ai ki ngā rā kei te heke mai
i runga i te māia, i te mōhio pū,
me te mārama anō e kore te mate, te ora rānei
e momotu i a mātou i tōu aroha.
E īnoi ana mātou i roto pū i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 2:14a, 22–32 Lookup Reading: NLT
Waiata 16 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Pita 1:3–9 Lookup Reading: NLT
Hoani 20:19–31Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

‘Kia tau te rangimārie ki a koutou,’ te kī a te Ariki, ‘i tonoa mai ahau e te Matua, ka pērā anō tāku tōno i a koutou.’ Hoani 20:21

Te Īnoi o te Rā

E te Atua ko koe te atatū o te rā
e haehae ana i te kore.
Ko koe anō te māramatanga tē taea te tinei
e hari koa ai mātou mō āke tonu atu
Awhinatia mātou kia tūtaki ki te māramatanga hei hāereerenga mō ake tonu atu
E īnoi ana mātou i roto i a te Īhu Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Collect of the Day

Eternal Father,
through the resurrection of your Son,
help us to face the future
with courage and assurance,
knowing that nothing in death or life
can ever separate us from your love.
This we ask through the same Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Acts 2:14a, 22–32 Lookup Reading: NLT
Psalm 16 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Peter 1:3–9 Lookup Reading: NLT
John 20:19–31 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

‘Peace be with you,’ says the Lord, ‘As the Father has sent me, so I send you.’ John 20:21

Collect of the Day

God you are the first light
cutting through the void.
You are the final light
which we shall enjoy forever.
Help us to welcome the light and walk in it always.
This we ask through Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 4:32–35 Lookup Reading: NLT
Waiata 133 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Hoani 1:1–2:2 Lookup Reading: NLT
Hoani 20:19–31 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ka mea a Īhu ki a Tamati, ‘Totoro mai tōu matihao, kia kite hoki koe i ōku ringa. Totoro mai hoki tōu ringa, ka kuhu ki tōku kaokao. Aua e whakateka, engari, me whakapono.’ Hoani 20:27

Te Īnoi o te Rā

E te Atua Kaha Rawa,
nā te aranga whakamīharo o tāu Tama o Īhu Karaiti
kua whati i a koe te kaha o te mate,
kua kūmea mai te koiora me te ora tonu ki te ao mārama;
tukua mātou kua ara nei me ia
kia toa ai i ngā whakawai katoa
kia koa ai hoki i te tūmanako ki te korōria mutunga kore;
ko Īhu Karaiti hoki tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 5:27–32 Lookup Reading: NLT
Waiata 118:14–29 Lookup Reading: ANZPBNLT
or Waiata 150 Lookup Reading: ANZPBNLT
Whakakitenga 1:4–8 Lookup Reading: NLT
Hoani 20:19–31 Lookup Reading: NLT

Readings

Acts 4:32–35 Lookup Reading: NLT
Psalm 133 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 John 1:1–2:2 Lookup Reading: NLT
John 20:19–31 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Jesus said to Thomas, ‘Put your finger here and see my hands. Reach out your hand and put it in my side. Do not doubt but believe.’ John 20:27

Collect of the Day

Almighty God,
by the glorious resurrection of your Son Jesus Christ
you have broken the power of death
and brought life and immortality to light;
grant that we who have been raised with him
may triumph over all temptation
and rejoice in the hope of eternal glory;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Acts 5:27–32 Lookup Reading: NLT
Psalm 118:14–29 Lookup Reading: ANZPBNLT
or Psalm 150 Lookup Reading: ANZPBNLT
Revelation 1:4–8 Lookup Reading: NLT
John 20:19–31 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuatōru o te Aranga

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Rīpenetā, kia iriiria, tēnā tangata, tēnā tangata o koutou i runga i te ingoa o Īhu Karaiti, hei murunga hara; ā, ka riro i a koutou te mea hōmai, arā te Wairua Tapu. Ngā Mahi 2:38–39

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, e pono ana mātou ki a koe;
he pono ngā kōrero kua rangona.
I te whatinga o te taro; ka mātau mātou ko koe pū tēnā,
na konā ka mumura te ahi i roto i a mātou;
whakamahia tēnei whakaaro hei māramatanga i te ao.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 2:14a, 36–41 Lookup Reading: NLT
Waiata 116:1–4, 12–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Pita 1:17–23 Lookup Reading: NLT
Ruka 24:13–35 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Tahuri ki te Atua, kia murua ai ō koutou hara, kia puta mai ai i te aroaro o te Ariki he wā whakahauora. Ngā Mahi 3:19–20

The Third Sunday of Easter

Year A

Sentence of the Day

Repent, and be baptised every one of you in the name of Jesus Christ so that your sins may be forgiven; and you will receive the gift of the Holy Spirit. Acts 2:38–39

Collect of the Day

Jesus, we believe you;
all we heard is true.
You break the bread, we recognise you,
you are the fire that burns within us;
use us to light the world.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Acts 2:14a, 36–41 Lookup Reading: NLT
Psalm 116:1–4, 12–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Peter 1:17–23 Lookup Reading: NLT
Luke 24:13–35 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Turn to God so that your sins may be wiped out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Acts 3:19–20

Te Īnoi o te Rā

E te Ariki, āwhinatia mai mātou kia kite:
kia kite ai he aha te pai me te pono mutunga kore,
kua kite nei mātou, me rapu tonu
ā, tae noa ki ngā harikoa o te rangi.
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 3:12–19Lookup Reading: NLT
Waiata 4 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Hoani 3:1–7 Lookup Reading: NLT
Ruka 24:36b–48 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Waiho atu i tēnei e noho nei i runga i te tōrōna, ki te Reme hoki, te whakapai, te hōnore, te korōria, te kaha, ā ake ake. Whakakitenga 5:13

Te Īnoi o te Rā

E te Atua manaaki, karangatia mātou
kia kai tahi, kia inu tahi ki a koe.
Meinga mā tō tinana, mā ō toto
mātou e paihere ki a koe, ā, tētahi ki tētahi hoki.
E īnoi ana mātou i runga i te ingoa o Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 9:1–6, (7–20) Lookup Reading: NLT
Waiata 30 Lookup Reading: ANZPBNLT
Whakakitenga 5:11–14 Lookup Reading: NLT
Hoani 21:1–19Lookup Reading: NLT

Collect of the Day

Lord, help us to see:
to see what is eternally good and true,
and having seen, to go on searching
until we come to the joys of heaven.
This we ask through Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Readings

Acts 3:12–19 Lookup Reading: NLT
Psalm 4 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 John 3:1–7 Lookup Reading: NLT
Luke 24:36b–48 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

To the one seated on the throne and to the Lamb be blessing and honour and glory and might for ever and ever. Revelation 5:13

Collect of the Day

Living host, call us together,
call us to eat and drink with you.
Grant that by your body and your blood
we may be drawn to each other
and to you.
We make this prayer in the name of Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Acts 9:1–6, (7–20) Lookup Reading: NLT
Psalm 30 Lookup Reading: ANZPBNLT
Revelation 5:11–14 Lookup Reading: NLT
John 21:1–19 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuawhā o te Aranga

Tau A

Te Rārangi o te Rā

‘Ko ahau te hēpara pai’, te kī a te Ariki. ‘He hēpara pai ka tuku i a ia anō kia mate mō ngā hipi.’ Hoani 10:11

Te Īnoi o te Rā

E te Hēpara Pai,
e rapu nei i te hunga ngaro,
ā, arahina ana ki roto i te kāhui;
whāngaia mātou ka mākona,
rongoātia mātou ka ora,
arahina mātou kia noho tahi ki a koe,
me te Matua me te Wairua Tapu,
e kīngi tahi ana me koe,
kotahi anō Atua ake tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 2:42–47Lookup Reading: NLT
Waiata 23 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Pita 2:19–25 Lookup Reading: NLT
Hoani 10:1–10Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

‘Ko ahau te hēpara pai,’ te kī a te Ariki, ‘E mātau ana hoki ki āku, ā, e mātau ana āku ki ahau.’ Hoani 10:14

The Fourth Sunday of Easter

Year A

Sentence of the Day

‘I am the good shepherd,’ says the Lord. ‘The good shepherd lays down his life for the sheep.’ John 10:11

Collect of the Day

Good shepherd of the sheep,
by whom the lost are sought
and guided into the fold;
feed us and we shall be satisfied,
heal us and we shall be whole,
and lead us that we may be with you,
with the Father and the Holy Spirit,
where you reign one God for ever.
Amen.

Readings

Acts 2:42–47 Lookup Reading: NLT
Psalm 23 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Peter 2:19–25 Lookup Reading: NLT
John 10:1–10 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

‘I am the good shepherd,’ says the Lord: ‘I know my own and my own know me.’ John 10:14

Te Īnoi o te Rā

E te Hēpara Pai,
e rapu nei i te hunga ngaro,
ā, arahina ana ki roto i te kāhui;
whāngaia mātou ka mākona,
rongoātia mātou ka ora,
arahina mātou kia noho tahi ki a koe,
me te Matua me te Wairua Tapu,
e kīngi tahi ana me koe,
kotahi anō Atua ake tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 4:5–12 Lookup Reading: NLT
Waiata 23 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Hoani 3:16–24 Lookup Reading: NLT
Hoani 10:11–18 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ko te Reme hoki i waenganui o te torōna hei hēpara mō rātou, ā, māna rātou e ārahi ki ngā puna wai o te ora; ā, mā te Atua e muru atu ngā roimata katoa i ō rātou kanohi. Whakakitenga 7:17

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o te rongomau,
nā ngā toto o te kawenata mutunga kore
i whakahokia mai e koe i te mate tō mātou Ariki a Īhu,
taua hēpara nui o ngā hipi;
meatia kia tika katoa ā mātou mahi pai,
me te whakamahi i roto i a mātou tērā e manea ana e pai ana.
Ko Īhu Karaiti, ki a ia te korōria, ake ake ake.
Āmine.

Collect of the Day

Good shepherd of the sheep,
by whom the lost are sought
and guided into the fold;
feed us and we shall be satisfied,
heal us and we shall be whole,
and lead us that we may be with you,
with the Father and the Holy Spirit,
where you reign one God for ever.
Amen.

Readings

Acts 4:5–12 Lookup Reading: NLT
Psalm 23 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 John 3:16–24 Lookup Reading: NLT
John 10:11–18 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

The Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and will guide them to the springs of the water of life, and God will wipe every tear from their eyes. Revelation 7:17

Collect of the Day

God of peace,
by the blood of the eternal covenant
you brought again from the dead our Lord Jesus,
that great shepherd of the sheep;
make us perfect in every good work,
and work in us that which is pleasing and good;
through Jesus Christ to whom be glory for ever and ever.
Amen.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 9:36–43 Lookup Reading: NLT
Waiata 23 Lookup Reading: ANZPBNLT
Whakakitenga 7:9–17 Lookup Reading: NLT
Hoani 10:22–30 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuarima o te Aranga

Tau A

Te Rārangi o te Rā

‘Ko ahau te huarahi, te pono, te ora,’ te kī a te Ariki. ‘E kore rawa tētahi tangata e haere ake ki te Matua, ki te kāhore ahau.’ Hoani 14:6

tēnei rānei

Nā Īhu ake i waha ō tātou hara, nā tōna tinana ake, i runga i te rākau, kia whakatūpāpaku ai tātou ki te hara, kia ora ai ki te tika: nā ōna kārawarawa i ora ai ō koutou mate. 1 Pita 2:24

Te Īnoi o te Rā

E te Atua mutunga kore,
ko tāu Tama ko Īhu Karaiti
te huarahi, te pono, me te ora mō ngā mea katoa;
Hōmai ki a mātou he ngākau atawhai
kia hīkoi ai i tāna huarahi,
kia harikoa ai i tōna pono,
kia whai wāhi ai ki tōna oranga;
ko ia e ora ana, e kīngi tahi ana me koe me te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua, ināianei, ā, mō ake tonu atu.
Āmine.

Readings

Acts 9:36–43 Lookup Reading: NLT
Psalm 23 Lookup Reading: ANZPBNLT
Revelation 7:9–17 Lookup Reading: NLT
John 10:22–30 Lookup Reading: NLT

The Fifth Sunday of Easter

Year A

Sentence of the Day

‘I am the way, and the truth, and the life,’ says the Lord. ‘No one comes to the Father except through me.’ John 14:6

or

Jesus himself bore our sins in his body on the cross, so that, being dead to sin, we might live for righteousness; by his wounds you have been healed. 1 Peter 2:24

Collect of the Day

Eternal God,
your Son Jesus Christ
is the way, the truth and the life for all creation;
grant us grace to walk in his way,
to rejoice in his truth,
and to share his risen life;
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.
Amen.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 7:55–60 Lookup Reading: NLT
Waiata 31:1–5, 15–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Pita 2:2–10 Lookup Reading: NLT
Hoani 14:1–14 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ko te aroha tēnei, ehara i te mea ko tātou kua aroha ki te Atua, engari, ko ia kua aroha ki a tātou. E ngā hoa aroha, ki te mea i pēnei te aroha o te Atua ki a tātou, he tika anō hoki kia aroha tātou tētahi ki tētahi. 1 Hoani 4:10–11

Te Īnoi o te Rā

E te Karaiti o te kawenata hou,
hōmai te hari koa kia tohaina katoatia,
inea whānuitia, pēhia iho ki raro,
ruirui tahitia kia pūrena atu.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 8:26–40 Lookup Reading: NLT
Waiata 22:25–31 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Hoani 4:7–21Lookup Reading: NLT
Hoani 15:1–8 Lookup Reading: NLT

Readings

Acts 7:55–60 Lookup Reading: NLT
Psalm 31:1–5, 15–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Peter 2:2–10 Lookup Reading: NLT
John 14:1–14 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

In this is love, not that we loved God but that God loved us. Beloved, since God loved us so much, we also ought to love one another. 1 John 4:10–11

Collect of the Day

Christ of the new covenant,
give us the happiness to share,
with full measure, pressed down,
shaken together and running over,
all that you give us.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Acts 8:26–40 Lookup Reading: NLT
Psalm 22:25–31 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 John 4:7–21 Lookup Reading: NLT
John 15:1–8 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

He aroha te Atua, ko te tangata hoki e noho ana i runga i te aroha e noho ana i roto i te Atua, me te Atua anō hoki i roto i a ia. 1 Hoani 4:16b

tēnei rānei

He ture hou tāku ka hoatu nei ki a koutou, kia aroha koutou tētahi ki tētahi; kia rite ki tōku aroha ki a koutou, waihoki kia aroha koutou tētahi ki tētahi. Hoani 13:34

Te Īnoi o te Rā

E te Atua māhaki,
tukua mātou kia harikoa,
ki te hoatu tōu aroha tētahi ki tētahi;
meinga kia hari koa mātou i te whiwhinga mai.
Whakatupua ki roto i a mātou i ia rā,
he Wairua oha whirinaki hoki.
Mā te aroha ki a koe ka tika ai tā mātou mahi
i runga i te harikoa,
E īnoi ana mātou i roto i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 11:1–18 Lookup Reading: NLT
Waiata 148 Lookup Reading: ANZPBNLT
Whakakitenga 21:1–6 Lookup Reading: NLT
Hoani 13:31–35 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

God is love, and those who abide in love abide in God, and God abides in them. John 4:16b

or

I give you a new commandment, that you love one another. As I have loved you, you also should love one another. John 13:34

Collect of the Day

Make us glad we pray you, gentle God,
to give each other your loving care;
make us happy to receive it.
May there daily grow within us
a generous, trusting spirit.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Acts 11:1–18 Lookup Reading: NLT
Psalm 148 Lookup Reading: ANZPBNLT
Revelation 21:1–6 Lookup Reading: NLT
John 13:31–35 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuaono o te Aranga

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Te kī taurangi a Īhu, ‘Ki te aroha tētahi ki ahau, e puritia e ia tāku kupu, ā, ka arohaina ia e tōku Matua, ka haere atu māua ki a ia, ka noho tonu ki a ia.’ Hoani 14:23

Te Īnoi o te Rā

E te Atua mutunga kore,
ko koe te mārama o te hinengaro e mōhio nei,
ko koe te hari o te ngākau e aroha nei,
ko koe te kaha o te whakaaro e mahi nei mōu;
tukua mai ki a mātou te mōhiotanga ki a koe
kia tino aroha ai mātou ki a koe,
mā te aroha ki a koe ka tika ai tā mātou mahi
i runga i te harikoa, āianei, ā, ake tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 17:22–31 Lookup Reading: NLT
Waiata 66:8–20 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Pita 3:13–22 Lookup Reading: NLT
Hoani 14:15–21 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

I kī a Īhu, ‘Kahore koutou i whiriwhiri i ahau, engari, nāku koutou i whiriwhiri, nāku anō koutou i mea kia haere, kia whai hua, kia mau tonu hoki ō koutou hua.’ Hoani 15:16

The Sixth Sunday of Easter

Year A

Sentence of the Day

‘Those who love me will keep my word,’ Jesus promises, ‘and my Father will love them, and we will come to them and make our home with them.’ John 14:23

Collect of the Day

Eternal God,
light of the minds that know you,
joy of the hearts that love you,
strength of the wills that serve you;
grant us so to know you that we may truly love you,
and so to love you that we may gladly serve you,
now and always.
Amen.

Readings

Acts 17:22–31 Lookup Reading: NLT
Psalm 66:8–20 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Peter 3:13–22 Lookup Reading: NLT
John 14:15–21 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Jesus said, ‘You did not choose me, but I chose you. And I appointed you to go and bear fruit.’ John 15:16

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa,
nāu mātou i ako i āu kupu,
ko te aroha te tutukinga o te ture;
tukua mātou kia aroha ki a koe, mā te katoa ō mātou ngākau me ō mātou hoatata pēnei i a mātou nei anō;
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 10:44–48 Lookup Reading: NLT
Waiata 98 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Hoani 5:1–6 Lookup Reading: NLT
Hoani 15:9–17 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

‘He rangimārie tāku e waiho nei ki a koutou, tēnei tāku rangimārie te hoatu nei ki a koutou,’ te kī a te Ariki. ‘Kei pōuri ō koutou ngākau, kei mataku.’ Hoani 14:27

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa
i tukua mai e koe tōu Wairua Tapu ki āu ākonga,
kia kī tonu rātou i te hari, kia tū māia
ki te kauwhau i te rongopai;
tonoa mātou i runga i te mana o taua Wairua anō
kia kitea mai ai tōu aroha whakaora
kia whakatata mai ngā tāngata katoa ki a koe;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki,
e ora ana, e kīngi tahi ana me koe me te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua, ināianei, ā, mō ake tonu atu.
Āmine.

Collect of the Day

Almighty God,
you teach us in your word that love is the fulfilling of the law:
grant that we may love you with all our heart
and our neighbor as ourselves;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Acts 10:44–48 Lookup Reading: NLT
Psalm 98 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 John 5:1–6 Lookup Reading: NLT
John 15:9–17 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

‘Peace I leave with you; my peace I give to you,’ says the Lord. ‘Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid.’ John 14:27

Collect of the Day

Almighty God,
you sent your Holy Spirit to the disciples,
filling them with joy and boldness
to preach the gospel;
send us out in the power of the same Spirit
to witness to your redeeming love
and draw all people to you;
through Jesus Christ our Lord,
who lives and reigns with you
and the Holy Spirit,
one God now and forever.
Amen.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 16:9–15 Lookup Reading: NLT
Waiata 67 Lookup Reading: ANZPBNLT
Whakakitenga 21:10, 22–22:5Lookup Reading: NLT
Hoani 14:23–29 Lookup Reading: NLT
ko Hoani 5:1–9 rānei Lookup Reading: NLT

Te Rā Kakenga

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Ka mea a Īhu ki rātou, ‘Nā reira haere, meinga hei ākonga ngā iwi katoa; nā, ko ahau tēnā hei hoa mō koutou i ngā rā katoa, ā te mutunga rā anō o te ao.’ Matiu 28:19–20

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, tō mātou tuakana, Kaihoko,
nā tou kuhunga atu ki tua o te ārai,
ka tuwhera mai ngā tatau o te rangi.
Ka tuku whakawhetai mātou ki a koe,
mō tēnei ara hou, huarahi ora,
e hui ai mātou me te tini, tē taea te tatau,
kia noho tahi ki a koe mō ake tonu atu.
Whakamoemiti ki a koe e te Atua;
ka whakamana te īnoi.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 1:1–11 Lookup Reading: NLT
Waiata 47 Lookup Reading: ANZPBNLT
ko Waiata 93 rānei Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 1:15–23 Lookup Reading: NLT
Ruka 24:44–53Lookup Reading: NLT

Readings

Acts 16:9–15 Lookup Reading: NLT
Psalm 67 Lookup Reading: ANZPBNLT
Revelation 21:10, 22–22:5 Lookup Reading: NLT
John 14:23–29 Lookup Reading: NLT
or John 5:1–9 Lookup Reading: NLT

Ascension Day

Year A

Sentence of the Day

Jesus said to them: ‘Go and make disciples of all nations; and remember, I am with you always, to the end of the age.’ Matthew 28:19–20

Collect of the Day

The heavens are open wide
since Jesus our brother, our Redeemer,
has entered through the veil.
We thank you for his new and living way,
by which we join the unnumbered millions
who are with you forever.
Praise to you our God; you answer prayer.
Amen.

Readings

Acts 1:1–11 Lookup Reading: NLT
Psalm 47 Lookup Reading: ANZPBNLT
or Psalm 93 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 1:15–23 Lookup Reading: NLT
Luke 24:44–53 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

‘Haere koutou ki te ao katoa, kauwhautia te rongopai ki ngā tāngata katoa,’ te kī a te Ariki. Māka 16:15

Te Īnoi o te Rā

E te Atua mutunga kore,
nāu i whakamana tāu Tama
i te rangi i te whenua;
meinga kia kore e ngaro
te kitenga o tōna rangatiratanga
engari ka mahi ki a ia i runga i te tūmanako me te koa;
ko ia e ora ana, e kingi tahi ana, me koe, me te Wairua Tapu,
kotahi Atua mō āke tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 1:1–11 Lookup Reading: NLT
Waiata 47 Lookup Reading: ANZPBNLT
ko Waiata 93 rānei Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 1:15–23 Lookup Reading: NLT
Ruka 24:44–53 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Nā te Atua i whakaara a te Karaiti i te hunga mate, ā, whakanohoia ana ia ki tōna matau, ki ngā wāhi o te rangi, ki runga ake i ngā kawanatanga katoa, i te mana, i te kaha, i te rangatiratanga, i ngā ingoa katoa e whakaahuatia ana. Epeha 1:20–21

Year B

Sentence of the Day

‘Go into all the world and proclaim the good news to the whole creation,’ says the Lord. Mark 16:15

Collect of the Day

Eternal God,
you have given your Son authority
in heaven and in earth;
grant that we may never lose
the vision of his kingdom
but serve him with hope and joy;
for he is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God for ever.
Amen.

Readings

Acts 1:1–11 Lookup Reading: NLT
Psalm 47 Lookup Reading: ANZPBNLT
or Psalm 93 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 1:15–23 Lookup Reading: NLT
Luke 24:44–53 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

God has raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named. Ephesians 1:20–21

Te Īnoi o te Rā

E te Atua mutunga kore,
nāu nei i whakaara ake a Īhu mai i te mate
ka kauwhautia e koe tōna wikitōria,
mā tōna kakenga ake
ka whakatauhia koe hei kīngi.
Whakaarahia ō mātou ngākau ki te rangi
kia ora ai mātou kia kīngi tahi me ia.
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 1:1–11 Lookup Reading: NLT
Waiata 47 Lookup Reading: ANZPBNLT
ko Waiata 93 rāneiLookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 1:15–23Lookup Reading: NLT
Ruka 24:44–53Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuawhitu o te Aranga
Te Rātapu i muri i te Kakenga

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Ko te ora tonu hoki tēnei, kia mātau rātou ki a koe, ko koe anake te Atua pono, ki a Īhu Karaiti anō hoki i tonoa mai nei e koe. Hoani 17:3

Collect of the Day

Eternal God,
by raising Jesus from the dead
you proclaimed his victory,
and by his ascension
you declared him king.
Lift our hearts to heaven
that we may live and reign with him.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Acts 1:1–11 Lookup Reading: NLT
Psalm 47 Lookup Reading: ANZPBNLT
or Psalm 93 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 1:15–23 Lookup Reading: NLT
Luke 24:44–53 Lookup Reading: NLT

The Seventh Sunday of Easter
Sunday after Ascension

Year A

Sentence of the Day

This is eternal life, that we may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. John 17:3

Te Īnoi o te Rā

E te Karaiti tō mātou tohunga nui rawa,
e mōhio ana koe ki ō mātou ngoikoretanga;
e īnoi ana koe mō mātou e hara tonu ana mātou.
Āwhinatia mai mātou, i roto i a koe,
kia kitea he ara hou, he ora hoki ki te Atua;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 1:6–14Lookup Reading: NLT
Waiata 68:1–10, 32–35 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Pita 4:12–14; 5:6–11Lookup Reading: NLT
Hoani 17:1–11Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ka īnoi a te Karaiti, ‘E te Matua Tapu, puritia i runga i tōu ingoa te hunga kua hōmai nei e koe ki ahau, kia kotahi ai rātou, me tāua nei.’ Hoani 17:11

Te Īnoi o te Rā

E te Atua Kaha Rawa,
tāu Tama, tō mātou Kaiwhakaora a Īhu Karaiti
he oranga mutungakore kia noho hei kaiwawao mō mātou;
aroha mai mō ō mātou ngoikoretanga,
i runga i tōu atawhai hōmaitia ngā taonga pai
e kore nei mātou e āhei ki te īnoi,
engari mā roto i tōna painga,
ko ia e ora ana, e kīngi tahi ana me koe me te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua, ināianei, ā, mō ake tonu atu.
Āmine.

Collect of the Day

Christ our great high priest,
you understand our weakness;
you pray for us while we are sinners.
Help us, through you,
to find a new and living way to God;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings

Acts 1:6–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 68:1–10, 32–35 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Peter 4:12–14; 5:6–11 Lookup Reading: NLT
John 17:1–11 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Jesus prayed, ‘Holy Father, protect them in your name that you have given me, so that they may be one, as we are one.’ John 17:11

Collect of the Day

Almighty God,
your Son our Saviour Jesus Christ
ever lives to make intercession for us;
have pity on our weakness,
and in your mercy give us those good things
which we are not worthy to ask,
except through his merits,
who lives and reigns with you
and the Holy Spirit,
one God for ever and ever.
Amen.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 1:15–17, 21–26Lookup Reading: NLT
Waiata 1 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Hoani 5:9–13 Lookup Reading: NLT
Hoani 17:6–19 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Me whakapono ki te Ariki, ki a Īhu Karaiti, ka ora ai koe. Ngā Mahi 16:31

Te Īnoi o te Rā

E te Atua tapu, nāu mātou i whāngai
ki ngā kai tinana, wairua hoki.
E kore te mate e pā ki a koe, e kore anō tōu āhua tapu e rerekē,
ahakoa i ō mātou hara, nāu mātou i tohu,
ki te whakarongo ki tāu kupu, ki te kauwhau i tōu pono.
Hareruia! Whakaritea mātou ki te tote o te whenua;
meinga mātou hei rēwena i roto i te paraoa.
He whakamoemiti ki a koe, e tō mātou Atua; ka whakamana te īnoi.
Āmine.

Ngā Pānui

Ngā Mahi 16:16–34Lookup Reading: NLT
Waiata 97 Lookup Reading: ANZPBNLT
Whakakitenga 22:12–14, 16–17, 20–21Lookup Reading: NLT
Hoani 17:20–26 Lookup Reading: NLT

Readings

Acts 1:15–17, 21–26 Lookup Reading: NLT
Psalm 1 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 John 5:9–13 Lookup Reading: NLT
John 17:6–19 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Acts 16:31

Collect of the Day

Holy God, you feed us
with earthly and spiritual food.
Deathless, unalterable, you have chosen us,
sinful as we are,
to hear your word and to proclaim your truth.
Alleluia! Make us salt of the earth;
make us yeast in the loaf.
Praise to you our God; you answer prayer.
Amen.

Readings

Acts 16:16–34 Lookup Reading: NLT
Psalm 97 Lookup Reading: ANZPBNLT
Revelation 22:12–14, 16–17, 20–21 Lookup Reading: NLT
John 17:20–26 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu mā
Te Rā o te Petekoha

Tau A

Te Rārangi o te Rā

‘Ki te matewai tētahi, haere mai ia ki ahau, kia inu,’ te kī a te Ariki; ‘ki te whakapono tētahi ki ahau, ka rere mai ngā wai ora i roto i tōna kōpū.’ Hoani 7:38

Te Īnoi o te Rā

E te Matua,
kua whakakīia e koe tāu iwi ki te Wairua,
i tau tuatahi ai ki runga i tāu Tama
ā, i whakakotahitia ai mātou ki roto i tāu Hāhi;
whakapuarengia mai ngā tatau ki tōu Wairua
kia wātea ai mātou ki te mahi tahi,
kia piki ake ai te rahi o tōu rangatiratanga me āu tikanga;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Ngā Pānui

Pānui tuatahi: Ngā Mahi 2:1–21 Lookup Reading: NLT
ko Tauānga 11:24–30 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 104:24–34, 35b Lookup Reading: ANZPBNLT
Pānui tuarua: 1 Koriniti 1Lookup Reading: NLT
ko Ngā Mahi 2:1–21 rānei Lookup Reading: NLT
Rongopai: Hoani 20:19–23Lookup Reading: NLT
ko Hoani 7:37–39 rānei Lookup Reading: NLT

The Day of Pentecost
Whitsunday

Year A

Sentence of the Day

‘Let anyone who is thirsty come to me,’ says the Lord; ‘and let the one who believes in me drink. For out of your heart shall flow rivers of living water.’ John 7:38

Collect of the Day

Father,
you have filled your people with the Spirit
who rested first on your Son
and united us in your Church;
open the channels for your Spirit
that we may freely work together,
and your kingdom and your rule increase;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings

1st Reading: Acts 2:1–21 Lookup Reading: NLT
or Numbers 11:24–30 Lookup Reading: NLT
Psalm 104:24–34, 35b Lookup Reading: ANZPBNLT
2nd Reading: 1 Corinthians 12:3b–13 Lookup Reading: NLT
or Acts 2:1–21 Lookup Reading: NLT
Gospel: John 20:19–23 Lookup Reading: NLT
or John 7:37–39 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

‘Ka hoatu e ahau he ngākau hou ki a koutou, ka hoatu anō hoki e ahau he wairua hou ki roto ki a koutou,’ te kī a te Ariki; ‘Ka hoatu e ahau tōku wairua ki roto i a koutou, ā, ka ora koutou.’ Ehekiera 3:26; 37:14

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa,
i te hākari o Petekoha
i tukua iho e koe tōu Wairua Tapu ki ngā ākonga,
hei whakakī i a rātou ki te harikoa me te māia
ki te kauwhau i te rongopai;
tukua mātou i raro i te mana o taua Wairua anō
ki te whakaatu i tōu aroha whakaora
ki te whakarauika mai hoki i ngā tāngata katoa ki a koe;
me te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua, āianei, ā, āke tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Pānui tuatahi: Ngā Mahi 2:1–21Lookup Reading: NLT
ko Ehekiere 37:1–14 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 104:24–34, 35b Lookup Reading: ANZPBNLT
Pānui tuarua: Rōma 8:22–27 Lookup Reading: NLT
ko Ngā Mahi 2:1–21 rānei Lookup Reading: NLT
Rongopai: Hoani 15:26–27; 16:4b–15 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Kua rīngihia mai te aroha o te Atua ki roto i ō tātou ngākau e te Wairua Tapu kua hōmai nei ki a tātou. Rōma 5:5

Year B

Sentence of the Day

‘A new heart I will give you, and a new spirit I will put within you,’ says the Lord; ‘I will put my spirit within you and you shall live.’ Ezekiel 3:26; 37:14

Collect of the Day

Almighty God,
at the feast of Pentecost
you sent your Holy Spirit to the disciples,
filling them with joy and boldness
to preach the gospel;
send us out in the power of the same Spirit
to witness to your redeeming love
and draw all people to you
and the Holy Spirit,
one God now and for ever.
Amen.

Readings

1st Reading: Acts 2:1–21 Lookup Reading: NLT
or Ezekiel 37:1–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 104:24–34, 35b Lookup Reading: ANZPBNLT
2nd Reading: Romans 8:22–27 Lookup Reading: NLT
or Acts 2:1–21 Lookup Reading: NLT
Gospel: John 15:26–27; 16:4b–15 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

God’s love has been poured into our hearts by the Holy Spirit who has been given to us. Romans 5:5

Te Īnoi o te Rā

E te Atua ora,
e te Wairua Tapu ora tonu,
kia maringi iho mai
tōu ngao kanapa taunanawe
i whakakā ai i aua ākonga tuatahi
kia tahuri anō ai te ao.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Pānui tuatahi: Ngā Mahi 2:1–21 Lookup Reading: NLT
ko Kēnehi 11:1–9 rāneiLookup Reading: NLT
Waiata 104:24–34, 35bLookup Reading: ANZPBNLT
Pānui tuarua: Rōma 8:14–17 Lookup Reading: NLT
ko Ngā Mahi 2:1–21 rāneiLookup Reading: NLT
Rongopai: Hoani 14:8–17, (25–27) Lookup Reading: NLT

Ngā Rā i muri i Petekoha

Te Rātapu o te Tokotoru
Te Rātapu i muri i Petekoha

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Karangatia te Ingoa: ‘Ko Ihowā, ko Ihowā, ko te Atua tohu, atawhai, he tukuroa nei i te riri, he nui nei te aroha, te pono.’ Ekoruhe 34:6

Collect of the Day

Living God,
eternal Holy Spirit,
let your bright intoxicating energy
which fired those first disciples
fall on us
to turn the world again.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

1st Reading: Acts 2:1–21 Lookup Reading: NLT
or Genesis 11:1–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 104:24–34, 35b Lookup Reading: ANZPBNLT
2nd Reading: Romans 8:14–17 Lookup Reading: NLT
or Acts 2:1–21 Lookup Reading: NLT
Gospel: John 14:8–17, (25–27) Lookup Reading: NLT

Season after Pentecost

Trinity Sunday
The First Sunday after Pentecost

Year A

Sentence of the Day

Proclaim the Name: ‘The Lord, the Lord, a God who is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness.’ Exodus 34:6

Te Īnoi o te Rā

E Pā,
nāu i tuku mai tāu Tama ki te kawe mai i te pono,
me tōu Wairua Tapu, kia tapu ai mātou;
huakina ō mātou ngākau hei whakanui i a koe,
me ō mātou oranga hei whakaatu i a koe,
tō mātou Atua pono kotahi,
te Matua, te Tama, me te Wairua Tapu.
E īnoi ana mātou i roto i a Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui

Kēnehi 1:1–2:4a Lookup Reading: NLT
Waiata 8 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 13:11–13 Lookup Reading: NLT
Matiu 28:16–20 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

He tapu, he tapu, he tapu, a Ihowā o ngā mano; kī katoa te whenua i tōna korōria. Ihāia 6:3

tēnei rānei

Ā, haere mai ana a Karaiti Īhu, kauwhau ana i te maunga rongo ki a koutou i tawhiti, ki te hunga hoki e tata ana; nāna hoki tātou, i whai tatanga atu ai i roto i te Wairua kotahi ki te Matua. Epeha 2:17–18

Collect of the Day

Father,
you sent your Son to bring us truth
and your Holy Spirit to make us holy;
open our hearts to exalt you,
open our lives to reveal you,
our one true God,
Father, Son and Holy Spirit.
This we ask through Jesus Christ our Saviour.
Amen.

Readings

Genesis 1:1–2:4a Lookup Reading: NLT
Psalm 8 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 13:11–13 Lookup Reading: NLT
Matthew 28:16–20 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Holy, holy, holy is the Lord of hosts; the whole earth is full of his glory. Isaiah 6:3

or

Christ Jesus came and preached peace to you all; through him we have access in the one Spirit to the Father. Ephesians 2:17–18

Te Īnoi o te Rā

E te Atua mau tonu,
kua whakaatu nei koe
ki a mātou he Matua, he Tama, he Wairua Tapu;
puritia mātou i roto i tēnei whakapono
kia pai ai tā mātou whakamoemiti me te manaaki i tōu ingoa tapu;
ko koe nei te Atua kotahi
ināianei ā mō āke tonu atu.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 6:1–8 Lookup Reading: NLT
Waiata 29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 8:12–17 Lookup Reading: NLT
Hoani 3:1–17 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

He teka ianei kei te karanga a te whakaaro nui, e puaki ana anō te reo o te mātauranga? I a Ihowā ahau, nō te timatatanga rā anō o ōna ara, nō mua atu i āna mahi o neherā. Whakataukī 8:1, 22

tēnei rānei

Kua tonoa mai e te Atua te Wairua o tāna Tama ki roto ki ō koutou ngākau, e karanga ana, E Apa, e Pā! Karatia 4:6

Te Īnoi o te Rā

E te Tokotoru o te Aroha,
te kaihanga o te ira tane me te ira wahine kua rite nei ki tōu ake āhua,
āwhinatia mai mātou ki te whakaae ko mātou ēnei,
me te mōhio ki ō mātou atawhai tētahi ki tētahi.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Collect of the Day

God of unchangeable power,
you have revealed yourself
to us as Father, Son and Holy Spirit;
keep us firm in this faith
that we may praise and bless your holy name;
for you are one God
now and for ever.
Amen.

Readings

Isaiah 6:1–8 Lookup Reading: NLT
Psalm 29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 8:12–17 Lookup Reading: NLT
John 3:1–17 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Does not wisdom call, and does not understanding raise her voice? ‘The Lord created me at the beginning of his work, the first of his acts of long ago.’ Proverbs 8:1, 22

or

God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba! Father! Galatians 4:6

Collect of the Day

Trinity of Love,
maker of man and woman in your image
help us to accept ourselves as we are,
and to know our need for each other.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Ngā Pānui

Whakatauki 8:1–4, 22–31 Lookup Reading: NLT
Waiata 8 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 5:1–5 Lookup Reading: NLT
Hoani 16:12–15 Lookup Reading: NLT

Te Iriiri o te Ariki Te Rātapu Tuatahi i muri i te Whakaaturanga
Te Rātapu i waenga 7 me 13 Hānuere

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Nā, ko tētahi reo nō te rangi e mea ana, ‘Ko tāku Tama tēnei i aroha ai, ko tāku i āhuareka ai.’ Matiu 3:17

Te Īnoi o te Rā

Huakina mai ngā rangi e te Wairua Tapu,
kia kite ai mātou i a Īhu e īnoi ana mō mātou;
hei whakapakari i a mātou
kia whai wāhi ai ki tāna kapu, kia rite ai hoki ki te mahi ki a ia mō ake tonu atu.
E īnoi ai mātou i roto i a Ihu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 42:1–9 Lookup Reading: NLT
Waiata 29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Mahi 10:34–43 Lookup Reading: NLT
Matiu 3:13–17 Lookup Reading: NLT

Readings

Proverbs 8:1–4, 22–31 Lookup Reading: NLT
Psalm 8 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 5:1–5 Lookup Reading: NLT
John 16:12–15 Lookup Reading: NLT

Baptism of the Lord
The First Sunday of Epiphany
Sunday between 7 and 13 January

Year A

Sentence of the Day

A voice came from heaven, saying, ‘This is my Son, the Beloved, with whom I am well pleased.’ Matthew 3:17

Collect of the Day

Open the heavens, Holy Spirit,
for us to see Jesus intercede for us;
may we be strengthened to share his cup
and ready to serve him for ever.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Isaiah 42:1–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Acts 10:34–43 Lookup Reading: NLT
Matthew 3:13–17 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ko Īhu o Nahareta, tā te Atua whakawahinga i a ia ki te Wairua Tapu, ki te kaha; ā, hāereere ana ia ki te mahi i te pai, ki te whakaora i te hunga katoa e pēhia ana e te rewera; nō te mea i a ia te Atua. Ngā Mahi 10:38

Te Īnoi o te Rā

E te Wairua Tapu,
nāu a Īhu i pēia ki te koraha,
ā, ka iriiria ia e Hoani, ka tuwhera mai te rangi,
karawhiua mātou ki te whātōtō, ki te whakaaro hoki,
kia whakaritea ai e mātou ō mātou iriiringa,
kia noho i roto i te oranga o te wikitōria.
E īnoi ana mātou i roto i a Ihu Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui

Kēnehi 1:1–5Lookup Reading: NLT
Waiata 29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Mahi 19:1–7 Lookup Reading: NLT
Māka 1:4–11 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power; and he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Acts 10:38

Collect of the Day

Holy Spirit,
as you drove Jesus into the wilderness,
when John baptised him and the heavens opened,
drive us to wrestle and reflect
so that we may fulfil our baptism,
and live the life of victory.
This we ask through the same Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Readings

Genesis 1:1–5 Lookup Reading: NLT
Psalm 29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Acts 19:1–7 Lookup Reading: NLT
Mark 1:4–11 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ā, ka heke iho te Wairua Tapu, ka heke tinana iho, anō he kūkupa, ki runga ki a ia, ā, ka puta mai he reo nō te rangi, e mea ana, ‘Ko koe tāku Tama i aroha ai, tāku i āhuareka ai.’ Ruka 3:22

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa,
nāu i whakawahi a Īhu i tōna iriiringa
me te Wairua Tapu,
nāu i whakaatu i a ia, tāu Tama aroha;
hōmai ki a mātou, kua iriiria nei i roto i tōna ingoa
kia mahi katoa ai ki tāu e hiahia ai,
kia kitea ai ngā hua pai, o ā mātou mahi;
ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 43:1–7 Lookup Reading: NLT
Waiata 29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Mahi 8:14–17Lookup Reading: NLT
Ruka 3:15–17, 21–22 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

The Holy Spirit descended on Jesus in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, ‘You are my Son, the Beloved; with you I am well pleased.’ Luke 3:22

Collect of the Day

Almighty God,
you anointed Jesus at his baptism
with the Holy Spirit,
and revealed him as your own beloved Son;
grant that we who are baptised into his name
may give our lives to your service,
and be found worthy of our calling;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Isaiah 43:1–7 Lookup Reading: NLT
Psalm 29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Acts 8:14–17 Lookup Reading: NLT
Luke 3:15–17, 21–22 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuarua i muri i te Whakāturanga
Te Rātapu i waenga 14 me 20 o Hānuere

Tau A

Te Rārangi o te Rā

He pono te Atua, nāna nei koutou i karanga kia uru tahi ki tāna Tama, ki a Īhu Karaiti, ki tō tātou Ariki. 1 Koroniti 1:9

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa,
hōmai he tirohanga ki a mātou mō āu whakaritenga
ā, me te whakapūmautanga o tōu aroha me tōu mana,
kia mau pū ai mātou ki te tūmanako
kei roto nei i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 49:1–7 Lookup Reading: NLT
Waiata 40:1–11Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 1:1–9 Lookup Reading: NLT
Hoani 1:29–42 Lookup Reading: NLT

The Second Sunday of Epiphany
Sunday between 14 and 20 January

Year A

Sentence of the Day

God is faithful; by him you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. 1 Corinthians 1:9

Collect of the Day

Almighty God,
give us such a vision of your purpose
and such an assurance of your love and power,
that we may ever hold fast the hope
which is in Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Isaiah 49:1–7 Lookup Reading: NLT
Psalm 40:1–11 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 1:1–9 Lookup Reading: NLT
John 1:29–42 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Kua kitea e māua te Mīhaia: ko Īhu Karaiti, te Tama a te Atua, te kīngi o Īharaira! Hoani 1:41–49

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, ngā whakamoemiti ki a koe, mō āu mahi i waenga i a mātou.
Nōu te ihi i tāu i hanga ai,
Nōu te hihiri i a mātou rangahau hou.
I roto i a mātou mahi hīkoi katoa, whakakahangia mātou,
kia noho ai i roto i te ihi, te wehi, me te tūmanako.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

1 Hamuera 3:1–10, (11–20) Lookup Reading: NLT
Waiata 139:1–6, 13–18 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 6:12–20 Lookup Reading: NLT
Hoani 1:43–51 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

I whakakitea e Īhu tōna korōria, ā, whakapono ana āna ākonga ki a ia. Hoani 2:11

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, ka īnoi mātou ki a koe, tangohia te wai kawa,
ā mātou ngākau pukumahi hoki,
kia kitea ai e te katoa tōu oranga
kia hiainu ai ki a koe;
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu ake ingoa.
Āmine.

Year B

Sentence of the Day

We have found the Messiah: Jesus Christ, the Son of God, the king of Israel! John 1:41–49

Collect of the Day

Praise to you, God, for all your work among us.
Yours is the vigour in creation,
yours is the impulse in our new discoveries.
Make us adventurous, yet reverent and hopeful in all we do.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

1 Samuel 3:1–10, (11–20) Lookup Reading: NLT
Psalm 139:1–6, 13–18 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 6:12–20 Lookup Reading: NLT
John 1:43–51 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Jesus revealed his glory, and his disciples believed in him. John 2:11

Collect of the Day

We pray you, Jesus, take the old water,
our busy, conscientious lives,
and turn them into gospel wine,
that everyone may see your life
and thirst;
Hear this prayer for your name’s sake.
Amen.

Ngā Pānui

Ihāia 62:1–5Lookup Reading: NLT
Waiata 36:5–10Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 12:1–11 Lookup Reading: NLT
Hoani 2:1–11 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuatoru i muri i te Whakāturanga
Te Rātapu i waenga 21 me 27 Hānuere

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Nā, ka hāereerea katoatia a Kariri e Īhu, whakaako ana i roto i ō rātou whare karakia, kauwhau ana i te rongopai o te rangatiratanga, me te whakaora i ngā mate katoa, i ngā tūrorotanga katoa o te iwi. Matiu 4:23

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa,
i whakakitea mai e tāu Tama te nui o tōu aroha whakaora,
i roto i āna tohu me āna mahi whakamīharo;
whakahōutia mai tāu iwi ki tōu aroha noa mai i te rangi,
ā, i roto i ō mātou ngoikoretanga
kia ū ai mātou ki tōu mana whakahira;
ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Readings

Isaiah 62:1–5 Lookup Reading: NLT
Psalm 36:5–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 12:1–11 Lookup Reading: NLT
John 2:1–11 Lookup Reading: NLT

The Third Sunday of Epiphany
Sunday between 21 and 27 January

Year A

Sentence of the Day

Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the good news of the kingdom and curing every disease and every sickness among the people. Matthew 4:23

Collect of the Day

Almighty God,
your Son revealed in signs and wonders
the greatness of your saving love;
renew your people with your heavenly grace,
and in all our weakness
sustain us by your mighty power;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Ngā Pānui

Ihāia 9:1–4Lookup Reading: NLT
Waiata 27:1, 4–9Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 1:10–18 Lookup Reading: NLT
Matiu 4:12–23 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Kua rite tēnei te wā, kua tata hoki te rangatiratanga o te Atua; rīpenetā, whakaponohia te Rongopai. Māka 1:15

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, tō mātou Kaihoko,
hōmai tōu kaha kia kitea, kia kauwhautia te rongopai,
ahakoa haere mātou ki hea
ka whakaorangia te tūroro, ka awhitia i te ngerengere,
me te hoatu oranga hou ki te whakahemo, tupāpaku hoki;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Ngā Pānui

Hona 3:1–5, 10 Lookup Reading: NLT
Waiata 62:5–12 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 7:29–31 Lookup Reading: NLT
Māka 1:14–20 Lookup Reading: NLT

Readings

Isaiah 9:1–4 Lookup Reading: NLT
Psalm 27:1, 4–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 1:10–18 Lookup Reading: NLT
Matthew 4:12–23 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the gospel. Mark 1:15

Collect of the Day

Jesus, our Redeemer,
give us your power to reveal and proclaim the good news,
so that wherever we may go
the sick may be healed, lepers embraced,
and the dead and dying given new life;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings

Jonah 3:1–5, 10 Lookup Reading: NLT
Psalm 62:5–12 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 7:29–31 Lookup Reading: NLT
Mark 1:14–20 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ka pānui a Īhu mai i te pukapuka a Ihāia poropiti: ‘Kei ahau te Wairua o te Ariki, nāna nei hoki au i whakawahi, hei kauhau i te rongopai ki te hunga rawakore, ki ngā herehere, kia haere noa.’ Ruka 4:18

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o ngā atawhainga katoa,
i mauria mai e tāu Tama te rongopai ki te hunga taumaha,
kia tukua te hunga e pēhia ana,
me te harikoa ki a rātou e pōuri ana;
whakakīia mātou ki tōu Wairua
kia kitea ai te iwi, i tōu āhua i roto i a mātou
kia whakakorōriatia ai tōu ingoa.
E īnoi ana mātou i roto i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Nehemia 8:1–3, 5–6, 8–10 Lookup Reading: NLT
Waiata 19Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 12:12–31aLookup Reading: NLT
Ruka 4:14–21Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Jesus read from the prophet Isaiah: ‘The Spirit of the Lord has anointed me to bring good news to the poor, to proclaim release to the captives.’ Luke 4:18

Collect of the Day

God of all mercy,
your Son brought good news to the despairing,
freedom to the oppressed
and joy to the sad;
fill us with your spirit
that the people of our day may see in us his likeness
and glorify your name.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Nehemiah 8:1–3, 5–6, 8–10 Lookup Reading: NLT
Psalm 19 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 12:12–31a Lookup Reading: NLT
Luke 4:14–21 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuawha i muri i te Whakāturanga
Te Rātapu i waenga 28 Hānuere me 3 Pepuere

Tau A

Te Rārangi mō te Rā

Ā, he aha tā Ihowā e rapu nei ki a koe, heoi anō ko te whakawā tika, ko te pai ki te tohu tangata, ko te whakaiti me te haere tahi i tōu Atua? Mika 6:8

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, ākona mātou,
ki te whaioranga, ki te koropiko hoki
kāore he whakaaro ki ngā hua o te kikokiko, he apo rānei.
Panaia atu ngā mea takakino i ō mātou oranga
ā meinga mātou hei temepara mō te Wairua;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Ngā Pānui

Mika 6:1–8 Lookup Reading: NLT
Waiata 15Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 1:18–31 Lookup Reading: NLT
Matiu 5:1–12 Lookup Reading: NLT

The Fourth Sunday of Epiphany
Sunday between 28 January and 3 February

Year A

Sentence of the Day

What does the Lord require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God? Micah 6:8

Collect of the Day

Teach us, Jesus,
how to live and worship
without being worldly or greedy.
Drive from our lives what spoils them
and make us temples of the Spirit;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings

Micah 6:1–8 Lookup Reading: NLT
Psalm 15 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 1:18–31 Lookup Reading: NLT
Matthew 5:1–12 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Nā, ka hāererea e Īhu ngā pā katoa me ngā kāinga, ā, ka ako i roto i ō rātou whare karakia, ka kauwhau i te rongopai o te rangatiratanga, me te whakaora i te tini o ngā mate, i te tini o ngā tūrorotanga o te iwi. Matiu 9:35

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, hihiri ana āu kōrero,
whakamanawanui e koe, ka maumahara mātou.
Āwhinatia mai mātou ki te kōrero kia rongo te katoa,
ki te whakahua i te pono
kia kaua e mauāhara.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu ake ingoa.
Āmine.

Ngā Pānui

Tiuteronomi 18:15–20 Lookup Reading: NLT
Waiata 111 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 8:1–13 Lookup Reading: NLT
Māka 1:21–28 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ināianei hoki he titiro pōuriuri tā tātou i roto i te whakaata, kei reira hoki ka kite tātou te kanohi ki te kanohi. Ināianei e mātau ana ahau ko tētahi wāhi anake; ko reira ia ahau e mōhio ai me ahau e mōhiotia rā. 1 Koriniti 13:14

Year B

Sentence of the Day

Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and proclaiming the good news of the kingdom, and curing every disease and every sickness. Matthew 9:35

Collect of the Day

Jesus, you spoke with passion,
you acted without fear, and we remember.
Help us when we have to speak out,
to speak the truth
and without malice to speak.
Hear this prayer for your name’s sake.
Amen.

Readings

Deuteronomy 18:15–20 Lookup Reading: NLT
Psalm 111 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 8:1–13 Lookup Reading: NLT
Mark 1:21–28 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Now we see in a mirror, dimly, but then we will see face to face. Now I know only in part; then I will know fully, even as I have been fully known. 1 Corinthians 13:14

Te Īnoi o te Rā

E te Atua tohu atawhai,
i whakatinanatia tau Tama mō mātou
ā, i mamae i runga i te rīpeka;
horoia ō mātou ngākau
kia hihiko ā mātou mahi ki a koe;
ko Īhu Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui

Heremaia 1:4–10Lookup Reading: NLT
Waiata 71:1–6Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 13:1–13 Lookup Reading: NLT
Ruka 4:21–30Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuarima o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 4 me 10 o Pepuere

Tau A

Te Rārangi mō te Rā

‘He teka ianei ko te nohopuku tēnei i whiriwhiria e ahau?’, e ai tā Ihowā, ‘kia whakatangorotia ngā here a te kino, kia tukua te hunga e tūkinotia ana kia haere noa atu?’ Ihāia 58:6

tēnei rānei

Waihoki, kia tiaho tō koutou mārama ki te aroaro o ngā tāngata, kia kite ai rātou i ā koutou hanga pai, kia whakakorōria ai tō koutou Matua i te rangi. Matiu 5:16

Collect of the Day

Gracious and merciful God,
for our sake your Son became incarnate
and suffered death upon the cross;
purify our hearts and grant us zeal in your service;
through Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Readings

Jeremiah 1:4–10 Lookup Reading: NLT
Psalm 71:1–6 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 13:1–13 Lookup Reading: NLT
Luke 4:21–30 Lookup Reading: NLT

The Fifth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 4 and 10 February

Year A

Sentence of the Day

‘Is not this the fast that I choose,’ says the Lord: ‘to loose the bonds of injustice, and to let the oppressed go free?’ Isaiah 58:6

or

Let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Matthew 5:16

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, ka whakamoemiti mātou ki a koe,
e tīaho nei te māramatanga o te Karaiti i roto i ō mātou pōuritanga,
ā e kore hoki e taea te tinei;
whakaaturia mai te huarahi e tae atu ai mātou ki te rā mutungakore;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 58:1–9a, (9b–12) Lookup Reading: NLT
Waiata 112:1–9, (10) Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 2:1–12, (13–16) Lookup Reading: NLT
Matiu 5:13–20 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Tēnā ko te hunga e tatari ana ki a Ihowā, puta hou ana he kaha mō rātou, kake ana rātou ki runga; ko nga parirau, koia ānō kei o ngā ēkara. Ihāia 40:31

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa,
nāu mātou i karanga ki te mahi māu,
engari ki te kāhore tōu aroha
e kore rawa mātou e tau ki te whakapai i a koe;
tukua mai tōu Wairua Tapu
hei whakatika i te whakahaere a ō mātou manawa;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Collect of the Day

We praise you, God,
that the light of Christ shines in our darkness
and is never overcome;
show us the way we must go to eternal day;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Isaiah 58:1–9a, (9b–12) Lookup Reading: NLT
Psalm 112:1–9, (10) Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 2:1–12, (13–16) Lookup Reading: NLT
Matthew 5:13–20 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Those who wait for the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagles. Isaiah 40:31

Collect of the Day

Almighty God,
you have called us to serve you,
yet without your grace
we are not able to please you;
mercifully grant that your Holy Spirit
may in all things direct and rule our hearts;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Ngā Pānui

Ihāia 40:21–31Lookup Reading: NLT
Waiata 147:1–11, 20c Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 9:16–23 Lookup Reading: NLT
Māka 1:29–39Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

I mate a te Karaiti mō ō tātou hara, i pērā me tā ngā karaipiture; ā, i tanumia; ā, i ara ake anō i te toru o ngā rā, i pērā me tā ngā karaipiture, ā, ka whakakite ki te rahi. 1 Koroniti 15:3–4

Te Īnoi o te Rā

E te Atua Kaha rawa mutunga kore,
nāu te hiahia ki te hari mai i tāu i hangā
kia kotahi i roto i a te Karaiti;
tukua kia kauwhau ponotia e tāu Hāhi
te Rongopai Tapu
kia ora katoa rā anō ngā tāngata
kia kī hoki tōu ao i tōu korōria;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Ihāia 6:1–8, (9–13)Lookup Reading: NLT
Waiata 138 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 15:1–11 Lookup Reading: NLT
Ruka 5:1–11 Lookup Reading: NLT

Readings

Isaiah 40:21–31 Lookup Reading: NLT
Psalm 147:1–11, 20c Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 9:16–23 Lookup Reading: NLT
Mark 1:29–39 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, and was buried, and was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and appeared to many. 1 Corinthians 15:3–4

Collect of the Day

Almighty and eternal God,
it is your will to bring the whole creation
into unity in Christ;
grant that your Church may faithfully proclaim
the Good News
until all people are saved
and the earth is full of your glory;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Isaiah 6:1–8, (9–13) Lookup Reading: NLT
Psalm 138 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 15:1–11 Lookup Reading: NLT
Luke 5:1–11 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuaono o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 11 me 17 Pepuere

Tau A

Te Rārangi mō te Rā

Ka hari te hunga he tapatahi nei i te ara, e haere nei i te Ture a Ihowā. Waiata 119:1

Īnoi o te Rā

E te Atua o Īharaira o tūāwhakarere, onāianei,
tūhia ki ō mātou ngākau ngā akoranga o āu ture;
whakaritea ō mātou hinengaro
kia whiwhi ai ki te rongopai i whakatinanatia ai
i tāu Tama i a Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui

Tiuteronomi 30:15–20 Lookup Reading: NLT
ko Hiraka 15:15–20 rānei Lookup Reading: RV
Waiata 119:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 3:1–9 Lookup Reading: NLT
Matiu 5:21–37 Lookup Reading: NLT

The Sixth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 11 and 17 February

Year A

Sentence of the Day

Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Psalm 119:1

Collect of the Day

God of Israel old and new,
write in our hearts the lesson of your law;
prepare our minds to receive the gospel
made visible in your Son Jesus Christ our Saviour.
Amen.

Readings

Deuteronomy 30:15–20 Lookup Reading: NLT
or Sirach 15:15–20 Lookup Reading: RV
Psalm 119:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 3:1–9 Lookup Reading: NLT
Matthew 5:21–37 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Kua puta ake i roto i a tātou he poropiti nui! Kua tau mai te Atua ki tāna iwi! Ruka 7:16

tēnei rānei

Waiata whakawhetai ki a Ihowā, e tāna hunga tapu, whakawhetai hoki ki te ingoa tapu o te Atua. Waiata 30:4

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa,
te kaha, te aroha me te mātau,
āwhinatia mai mātou ki te whakawhirinaki ki tōu painga
ki te whakarite i a mātou i roto i tāu Tama.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

2 Ngā Kīngi 5:1–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 30Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 9:24–27 Lookup Reading: NLT
Māka 1:40–45 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ka koa koutou ina kinongia koutou e ngā tāngata, ina nā te whakaaro ki te Tama a te tangata. Kia hari me te tūpekepeke, he nui hoki tō koutou utu i te rangi. Ruka 6:23

Year B

Sentence of the Day

A great prophet has arisen among us! God has visited his people! Luke 7:16

or

Sing praises to the Lord, O you his faithful ones; and give thanks to God’s holy name! Psalm 30:4

Collect of the Day

Mighty God,
strong, loving and wise,
help us depend upon your goodness
and to place our trust in your Son.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

2 Kings 5:1–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 30 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 9:24–27 Lookup Reading: NLT
Mark 1:40–45 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Blessed are you when people hate you on account of the Son of man. Rejoice and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven. Luke 6:23

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o te hunga matekai,
meinga mātou kia hiakai kia hiaīnu mō te tika,
kia mākona rā anō ō mātou mō te tika
kia ngaro rawa te hiakai i te whenua.
E īnoi ana mātou i roto i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Heremaia 17:5–10 Lookup Reading: NLT
Waiata 1 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 15:12–20 Lookup Reading: NLT
Ruka 6:17–26 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuawhitu o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 18 me 24 Pepuere

Tau A

Te Rārangi o te Rā

E mea nei hoki tō koutou Matua i te rangi i tōna rā kia whiti ki te hunga kino, ki te hunga pai, kia ua hoki te ua ki te hunga tika, ki te hunga hē. Kia ngāwari rāpea koutou, kia pērā me tō koutou Matua e ngāwari ana. Matiu 5:45, Ruka 6:36

tēnei rānei

Kia tapu koutou, he tapu hoki a Ihowā tō koutou Atua. Arohaina tōu hoa tata ānō ko koe. Rewitikuha 19:2, 18

Collect of the Day

God of the hungry,
make us hunger and thirst for the right,
till our thirst for justice has been satisfied
and hunger has gone from the earth.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Jeremiah 17:5–10 Lookup Reading: NLT
Psalm 1 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 15:12–20 Lookup Reading: NLT
Luke 6:17–26 Lookup Reading: NLT

The Seventh Sunday in Ordinary Time
Sunday between 18 and 24 February

Year A

Sentence of the Day

Your Father in heaven makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the righteous and on the unrighteous. Be merciful, just as your Father is merciful. Matthew 5:45, Luke 6:36

or

You shall be holy, for the Lord your God is holy. You shall love your neighbour as yourself. Leviticus 19:2,18

Īnoi o te Rā

E te Atua māhaki, hōmai he whakaaro
kia warewaretia ngā pānga hē me ngā kino,
he hiahia ki te rapu i ngā painga o ētahi atu,
he ngākau e kī ana i te aroha.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui

Rewitikuha 19:1–2, 9–18Lookup Reading: NLT
Waiata 119:33–40 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 3:10–11, 16–23Lookup Reading: NLT
Matiu 5:38–48Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

I roto i te Tama a te Atua, a Īhu Karaiti, ko ngā oati katoa a te Atua e kī ana ‘Āe!’ 2 Koroniti 1:19–20

Te Īnoi o te Rā

E te Atua aroha,
hōmai ki āu hunga pono he murunga me te rangimārie;
kia pūrea ai ō mātou hara katoa
kia mahi ai mātou i runga i te whakaaro māhaki;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Collect of the Day

Give us, we pray you, gentle God,
a mind forgetful of past injury,
a will to seek the good of others
and a heart of love.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings

Leviticus 19:1–2, 9–18 Lookup Reading: NLT
Psalm 119:33–40 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 3:10–11, 16–23 Lookup Reading: NLT
Matthew 5:38–48 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

In the Son of God, Jesus Christ, every one of God’s promises is a ‘Yes!’ 2 Corinthians 1:19–20

Collect of the Day

Merciful God,
grant to your faithful people pardon and peace;
that we may be cleansed from all our sins
and serve you with a quiet mind;
through Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Ngā Pānui

Ihāia 43:18–25 Lookup Reading: NLT
Waiata 41 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 1:18–22Lookup Reading: NLT
Māka 2:1–12 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Kia aroha ki ō koutou hoa whawhai, mahia te pai ki a rātou, ka tuku atu he moni, kaua anō e mutu te tūmanako. Ka tupu koutou hei tamariki mā te Runga Rawa; e atawhai ana hoki te Atua i te hunga e kore e whakawhetai, i te hunga kino. Ruka 6:35

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, tukua mai te aroha ngohengohe, e kore nei e ngaro
te īnoi nei mō te murunga hara mai i ōna kaiwhakamate,
me te hōmai i te tūmanako ki te whānako i runga i te rīpeka.
Meinga mātou kia aroha pono i te uaua o te ara
me te māhaki ki a rātou e whakahē ana i a mātou;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Ngā Pānui

Kēnehi 45:3–11, 15 Lookup Reading: NLT
Waiata 37:1–11, 39–40Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 15:35–38, 42–50 Lookup Reading: NLT
Ruka 6:27–38Lookup Reading: NLT

Readings

Isaiah 43:18–25 Lookup Reading: NLT
Psalm 41 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 1:18–22 Lookup Reading: NLT
Mark 2:1–12 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Love your enemies, do good, and lend, expecting nothing in return. You will be children of the Most High; for God is kind to the ungrateful and the wicked. Luke 6:35

Collect of the Day

Grant us Jesus, that tender, indestructible love
which asks forgiveness of its executioners
and gives hope to the thief on the cross.
Keep us compassionate when the way is hard,
and gentle with those who oppose us;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings

Genesis 45:3–11, 15 Lookup Reading: NLT
Psalm 37:1–11, 39–40 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 15:35–38, 42–50 Lookup Reading: NLT
Luke 6:27–38 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuawaru o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 25 Pepuere me 3 o Maehe
i waenga rānei 24 me 28 o Mei

Tau A

Te Rārangi o te Rā

‘Tērā rānei e wareware i te wahine tāna kōhungahunga, ā, kore ake ōna aroha ki te tamaiti a tōna kōpū? E wareware anō rātou: ko ahau nei, e kore ahau e wareware ki a koe’, e ai tā Ihowā. Ihāia 49:15

tēnei rānei

Kaua e mānukanuka, e mea,’ He aha tā tātou e kai ai? Me whakakākahu tātou ki te aha?’ Engari mātua rapua te rangatiratanga o te Atua me āna mea tika; ā, ka tāpiritia ēnei mea katoa mā koutou. Matiu 6:31, 33

Te Īnoi o te Rā

E Apa, e te Atua,
e whakahua ana mātou i a koe ko te Matua
ā, ko tōu atawhai mai he pērā anō hoki i tō te whaea.
Tiakina tō mātou kaha ki te tuku aroha, kia arohatia hoki,
ā, meinga mātou kia harikoa ina karangatia ai he tamariki nāu,
he whānau kotahi i roto i a te Karaiti.
He whakamoemiti ki a koe, e tō mātou Atua; ka whakamana te īnoi.
Āmine.

The Eighth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 25 February and 3 March
or between 24 and 28 May

Year A

Sentence of the Day

‘Can a woman forget her nursing child, or show no compassion for the child of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you,’ says the Lord. Isaiah 49:15

or

Do not worry, saying, ‘What will we eat?’ or ‘What will we wear?’ Strive first for the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Matthew 6:31, 33

Collect of the Day

Abba God, we call you Father,
and your care for us
is motherly as well.
Protect our power to love and be loved,
and make us glad to be called your children
one whanau in Christ.
Praise to you our God; you answer prayer.
Amen.

Ngā Pānui

Ihāia 49:8–16a Lookup Reading: NLT
Waiata 131 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 4:1–5Lookup Reading: NLT
Matiu 6:24–34Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ka whakawhetai ki te Atua, e mea tonu nei ki a mātou kia whakamanamana i roto i a te Karaiti, e whakaatu nei mā roto i a mātou i te hā o tōna matauranga i ngā wāhi katoa. 2 Koroniti 2:14

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, ka īnoi mātou ki a koe,
tangohia te wai tawhito,
ā mātou ngākau pukumahi hoki,
hurihia hei wāina rongopai kia kitea ai e te katoa tōu oranga
ka mate hiainu;
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu ingoa.
Āmine.

Ngā Pānui

Hohea 2:14–20 Lookup Reading: NLT
Waiata 103:1–13, 22 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 3:1–6Lookup Reading: NLT
Māka 2:13–22Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

‘Ka pēnā anō tāku kupu e puta ana i tōku māngai, e kore e hoki kau mai ki ahau.’ e kī a Ihowā, ‘engari ka meatia tāku i pai ai, ka taea hoki tāku i ūnga atu ai.’ Ihāia 55:11

Readings

Isaiah 49:8–16a Lookup Reading: NLT
Psalm 131 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 4:1–5 Lookup Reading: NLT
Matthew 6:24–34 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Thanks be to God, who in Christ always leads us, and through us spreads in every place the fragrance that comes from knowing Christ. 2 Corinthians 2:14

Collect of the Day

We pray you, Jesus,
take the old water,
our busy, conscientious lives,
and turn them into gospel wine,
that everyone may see your life
and thirst.
Hear this prayer for your name’s sake.
Amen.

Readings

Hosea 2:14–20 Lookup Reading: NLT
Psalm 103:1–13, 22 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 3:1–6 Lookup Reading: NLT
Mark 2:13–22 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

‘My word shall not return to me empty,’ says the Lord, ‘but it shall accomplish that which I purpose, and succeed in the thing for which I sent it.’ Isaiah 55:11

Te Īnoi o te Rā

E te Wairua Tapu,
tukua mai ki a mātou e mahi nei mō tāu Hāhi
ki te whakatika i ngā mea kino,
ki te whakakaha i tērā e mau tonu ana,
ki te whai hoki i a koe
ahakoa ki hea, mā hea rānei, māu hoki mātou e arahi.
E īnoi ana mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui

Hiraka 27:4–7Lookup Reading: RV
ko Ihāia 55:10–13 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 92:1–4, 12–15 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Koriniti 15:51–58Lookup Reading: NLT
Ruka 6:39–49Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tuaiwa o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 4 me 7 o Maehe i waenga rānei 29 o Mei me 4 o Hune

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Kāhore hoki ōku whakamā ki te rongopai: ko te kaha hoki ia o te Atua hei whakaora mō ngā tāngata katoa e whakapono ana. Rōma 1:16

tēnei rānei

Kia māia, kia kaha ō koutou ngākau, kia koutou katoa e tūmanako ana ki a Ihowā. Waiata 31:24

Collect of the Day

Holy Spirit,
grant us who serve your Church
to mend what is spoiled,
to strengthen what is sound,
and to follow you wherever and however you may lead.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings

Sirach 27:4–7 Lookup Reading: RV
or Isaiah 55:10–13 Lookup Reading: NLT
Psalm 92:1–4, 12–15 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Corinthians 15:51–58 Lookup Reading: NLT
Luke 6:39–49 Lookup Reading: NLT

The Ninth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 4 and 7 March
or between 29 May and 4 June

Year A

Sentence of the Day

I am not ashamed of the gospel; it is the power of God for salvation to everyone who has faith. Romans 1:16

or

Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord. Psalm 31:24

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, tō mātou rangatira, kaiarataki,
kia tae mai mātou ki te wāhi e wehe ai te huarahi,
pupuritia mātou ki te ara tika a te Karaiti,
e ora ai ki te whakahau i ngā mahi onāianei,
me te āhei ki te oranga mutunga kore.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 6:9–22; 7:24; 8:14–19Lookup Reading: NLT
Waiata 46Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 1:16–17; 3:22b–28, (29–31) Lookup Reading: NLT
Matiu 7:21–29 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Tiuteronomi 11:18–21, 26–28Lookup Reading: NLT
Waiata 31:1–5, 19–24Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 1:16–17; 3:22b–28, (29–31) Lookup Reading: NLT
Matiu 7:21–29Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Nā te Atua i kī, ‘te mārama kia whiti i roto i te pōuri,’ kua whiti nei ki roto i ō mātou ngākau, hei hōmai i te mārama o te mātauranga o te korōria o te Atua i te mata o Īhu Karaiti. 2 Koroniti 4:6

Collect of the Day

God, our ruler and guide,
when we come to the place where the road divides,
keep us true to the way of Christ,
alive to present opportunities,
and confident of eternal life.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings
Continuous

Genesis 6:9–22; 7:24; 8:14–19 Lookup Reading: NLT
Psalm 46 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 1:16–17; 3:22b–28, (29–31) Lookup Reading: NLT
Matthew 7:21–29 Lookup Reading: NLT

Related

Deuteronomy 11:18–21, 26–28 Lookup Reading: NLT
Psalm 31:1–5, 19–24 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 1:16–17; 3:22b–28, (29–31) Lookup Reading: NLT
Matthew 7:21–29 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

It is the God who said ‘Let light shine out of darkness,’ who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 2 Corinthians 4:6

Te Īnoi o te Rā

E te Atua mau tonu,
mai i te orokohanganga o te ao
ka waiata tahi ngā whetū o te ata
ka hāparangi te mano tuauriuri o te rangi i te koa;
whakatūwheratia ō mātou karu i te pai o tōu ao
whakaakona mātou ki te whakamahi i ngā mea katoa mō te pai
hei whakakorōria i tōu ingoa nui;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānuis
Pānui rōnaki

1 Hamuera 3:1–10, (11–20) Lookup Reading: NLT
Waiata 139:1–6, 13–18Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 4:5–12 Lookup Reading: NLT
Māka 2:23–3:6Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Tiuteronomi 5:12–15 Lookup Reading: NLT
Waiata 81:1–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 4:5–12 Lookup Reading: NLT
Māka 2:23–3:6 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ko te kupu tēnei a ia he Tapu nei tōna ingoa; ‘Ko te wāhi e noho nei ahau kei te wāhi tiketike te wāhi tapu hoki, kei te noho hoki au i te taha o rātou he maru rawa te ngākau, he wairua whakaiti, ki te whakaoho i te wairua pāpaku, hei whakahauora i te ngākau o ngā mea kua marū. Ihāia 57:15

Collect of the Day

God of unchangeable power,
when you fashioned the world
the morning stars sang together
and the host of heaven shouted for joy;
open our eyes to the wonders of creation
and teach us to use all things for good,
to the honour of your glorious name;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings
Continuous

1 Samuel 3:1–10, (11–20) Lookup Reading: NLT
Psalm 139:1–6, 13–18 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 4:5–12 Lookup Reading: NLT
Mark 2:23–3:6 Lookup Reading: NLT

Related

Deuteronomy 5:12–15 Lookup Reading: NLT
Psalm 81:1–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 4:5–12 Lookup Reading: NLT
Mark 2:23–3:6 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Thus says the one whose name is Holy: ‘I dwell in a high and holy place, but I also live with those who are broken and humble in spirit, to revive the spirit of the humble, to restore the courage of the broken.’ Isaiah 57:15

Te Īnoi o te Rā

E te Atua,
hōmai he hautoa mō te tūmanako
kia kore ai e pāpouri.
Whakaakona mātou kia īnoi i runga i te ngākau nui,
ā, ki te kore te āhua o ngā īnoi e tutuki,
whakahautia mātou kia īnoi ia wā, ia wā,
ko koe nei tō mātou Atua,
e mahi nei me te mahi tonu.
E īnoi ana mātou i roto i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

1 Ngā Kīngi 18:20–21, (22–29), 30–39 Lookup Reading: NLT
Waiata 96Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 1:1–12 Lookup Reading: NLT
Ruka 7:1–10Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

1 Ngā Kīngi 8:22–23, 41–43 Lookup Reading: NLT
Waiata 96:1–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 1:1–12Lookup Reading: NLT
Ruka 7:1–10 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tekau o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 5 me 11 o Hune

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Kahore he aha ko ngā tangata ora e meatia ai te rata, engari, o te hunga e mate ana. Kīhai hoki ahau i haere mai ki te karanga i te hunga tika, engari i te hunga hara. Matiu 9:12–13

Collect of the Day

Give us courage to hope,
and to risk disappointment.
Teach us to pray expectantly,
and when our prayers seem to fail,
bring us to pray again and again;
for you are our God,
who acts and will act again.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings
Continuous

1 Kings 18:20–21, (22–29), 30–39 Lookup Reading: NLT
Psalm 96 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 1:1–12 Lookup Reading: NLT
Luke 7:1–10 Lookup Reading: NLT

Related

1 Kings 8:22–23, 41–43 Lookup Reading: NLT
Psalm 96:1–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 1:1–12 Lookup Reading: NLT
Luke 7:1–10 Lookup Reading: NLT

The Tenth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 5 and 11 June

Year A

Sentence of the Day

Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. For I have come to call not the righteous but sinners. Matthew 9:12–13

Te Īnoi o te Rā

E te Ariki o te Hāhi,
nāu mātou i karanga ki te kauhau ki ngā iwi katoa.
Meingia mātou kia mahi i tāu e hiahia ana me te pīkau i tōu rīpeka,
e tatari ana mō tōu wā kia kite i tōu korōria.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu ingoa.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 12:1–9Lookup Reading: NLT
Waiata 33:1–12 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 4:13–25 Lookup Reading: NLT
Matiu 9:9–13, 18–26 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Hohea 5:15–6:6Lookup Reading: NLT
Waiata 50:7–15 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 4:13–25Lookup Reading: NLT
Matiu 9:9–13, 18–26 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Nā, tōku whaea, ōku teina! Ki te meatia hoki e tētahi tā te Atua i pai ai, hei teina ia ki ahau, hei tuahine, hei whaea. Māka 3:34–35

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o te aroha,
whakahōhonutia, whakanuitia ō mātou aroha ki a koe
kia whakarerea ō mātou hara ki muri
kua oti nei hoki i a koe, te whakaora i a mātou,
kia mahi ki a koe i roto i te pono, te tino tika.
Ko Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Collect of the Day

Lord of the Church,
you have called us to witness to every nation.
May we do your work and bear your cross,
await your time and see your glory.
Hear this prayer for your name’s sake.
Amen.

Readings
Continuous

Genesis 12:1–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 33:1–12 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 4:13–25 Lookup Reading: NLT
Matthew 9:9–13, 18–26 Lookup Reading: NLT

Related

Hosea 5:15–6:6 Lookup Reading: NLT
Psalm 50:7–15 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 4:13–25 Lookup Reading: NLT
Matthew 9:9–13, 18–26 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Here are my mother and my brothers! Whoever does the will of God is my brother and my sister and my mother. Mark 3:34–35

Collect of the Day

God of compassion,
deepen and increase our love for you
so that we may leave behind the sins
from which you have redeemed us,
and serve you in perfect freedom;
through Jesus Christ our Saviour.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

1 Hamuera 8:4–11, (12–15), 16–20, (11:14–15) Lookup Reading: NLT
Waiata 138 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 4:13–5:1 Lookup Reading: NLT
Māka 3:20–35 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Kēnehi 3:8–15 Lookup Reading: NLT
Waiata 130Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 4:13–5:1Lookup Reading: NLT
Māka 3:20–35 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Kua puta ake i roto i a tātou he poropiti nui! Kua tau mai te Atua ki tāna iwi! Ruka 7:16

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, i hurihia e koe te mate ki te ora,
anō hoki ki te wikitōria.
Meingia mā tōu āwhina mai
kia piki ake ō mātou tūmanakotanga
kia tutuki ngā mahi e kore nei e taea.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu ingoa.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

1 Ngā Kīngi 17:8–16, (17–24) Lookup Reading: NLT
Waiata 146 Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 1:11–24 Lookup Reading: NLT
Ruka 7:11–17Lookup Reading: NLT

Readings
Continuous

1 Samuel 8:4–11, (12–15), 16–20, (11:14–15) Lookup Reading: NLT
Psalm 138 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 4:13–5:1 Lookup Reading: NLT
Mark 3:20–35 Lookup Reading: NLT

Related

Genesis 3:8–15 Lookup Reading: NLT
Psalm 130 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 4:13–5:1 Lookup Reading: NLT
Mark 3:20–35 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

A great prophet has arisen among us! God has visited his people! Luke 7:16

Collect of the Day

Jesus, you turned death into life,
turned defeat into victory.
Grant that with your help
we may raise our expectations
and achieve what is yet impossible.
Hear this prayer for your name’s sake.
Amen.

Readings
Continuous

1 Kings 17:8–16, (17–24) Lookup Reading: NLT
Psalm 146 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 1:11–24 Lookup Reading: NLT
Luke 7:11–17 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

1 Ngā Kīngi 17:17–24Lookup Reading: NLT
Waiata 30Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 1:11–24Lookup Reading: NLT
Ruka 7:11–17 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tekau mā tahi o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 12 me 18 o Hune

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Kia mau tā tātou maunga rongo ki te Atua, he mea nā tō tātou Ariki, nā Īhu Karaiti, nāna nei te whakatatanga i a tātou ki tēnei āroha noa e tū nei tātou. Rōma 5:1–2

tēnei rānei

He nui te kotinga, ko ngā kaimahi ia he ruarua; nā, īnoi atu ki te Ariki nāna te kotinga, kia tonoa e ia he kaimahi ki tāna kotinga. Matiu 9:37–38

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa,
mā tōu aroha noa anake
e whakaae i a mātou hei kaimahi māu;
mā tōu Wairua Tapu hoki mātou e whakakaha,
e whakamana i tāu i karanga i a mātou.
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Related

1 Kings 17:17–24 Lookup Reading: NLT
Psalm 30 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 1:11–24 Lookup Reading: NLT
Luke 7:11–17 Lookup Reading: NLT

The Eleventh Sunday in Ordinary Time
Sunday between 12 and 18 June

Year A

Sentence of the Day

We have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have obtained access to this grace in which we stand. Romans 5:1–2

or

The harvest is plentiful, but the labourers are few; therefore ask the Lord of the harvest to send out labourers into his harvest. Matthew 9:37–38

Collect of the Day

Almighty God,
by your grace alone
we are accepted and called to your service;
strengthen us by your Holy Spirit and empower our calling;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 18:1–15, (21:1–7) Lookup Reading: NLT
Waiata 116:1–2, 12–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 5:1–8 Lookup Reading: NLT
Matiu 9:35–10:8, (9–23) Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ekoruhe 19:2–8a Lookup Reading: NLT
Waiata 100 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 5:1–8 Lookup Reading: NLT
Matiu 9:35–10:8, (9–23)Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

I roto te Atua i a te Karaiti e hohou ana i tā te ao rongo ki a ia, kore ake e whakairia ki a rātou ō rātou hē; ā, kua tukua mai ki a mātou te kupu mō te houhanga rongo. 2 Koriniti 5:19

Te Īnoi o te Rā

E te Matua Mutunga-kore,
na tāu Tama a Īhu Karaiti,
e whakanuia nei he Ariki nō te ao katoa,
i takohatia mai āna taonga ki te Hāhi;
tukua mātou kia noho kotahi i roto i tōu Wairua,
paiheretia ki roto i te rangimārie,
kia mauria mai ngā mea i hāngaia katoa kia koropiko
ki mua i tōu torōna;
e ora ana koe, e kīngi tahi ana,
kotahi anō Atua ake tonu atu.
Āmine.

Readings
Continuous

Genesis 18:1–15, (21:1–7) Lookup Reading: NLT
Psalm 116:1–2, 12–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 5:1–8 Lookup Reading: NLT
Matthew 9:35–10:8, (9–23) Lookup Reading: NLT

Related

Exodus 19:2–8a Lookup Reading: NLT
Psalm 100 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 5:1–8 Lookup Reading: NLT
Matthew 9:35–10:8, (9–23) Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

In Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting the message of reconciliation to us. 2 Corinthians 5:19

Collect of the Day

Eternal Father,
your Son Jesus Christ,
now exalted Lord of all,
pours out his gifts on the Church;
grant us that unity which your Spirit gives,
keep us in the bond of peace,
and bring all creation to worship
before your throne;
for you live and reign
one God for ever and ever.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

1 Hamuera 15:34–16:13 Lookup Reading: NLT
Waiata 20 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 5:6–10, (11–13), 14–17Lookup Reading: NLT
Māka 4:26–34Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ehekiera 17:22–24Lookup Reading: NLT
Waiata 92:1–4, 12–15 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 5:6–10, (11–13), 14–17 Lookup Reading: NLT
Māka 4:26–34Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ehara i te mea ko ahau e ora ana, engari ko te Karaiti e ora ana i roto i au. E ora nei hoki ahau i roto i te kikokiko, he oranga nā te whakapono ki te Tama a te Atua, i aroha nei ki ahau, i tuku i a ia mōku. Karatia 2:20

Te Īnoi o te Rā

E Īhu,
tangohia atu o mātou aroha, a mātou whakamoemiti.
Ākona mātou ki te hoatu ki a koe i a mātou mea katoa,
ahakoa, he mea nui he mea iti rānei
hei ohaoha mā mātou hei whakamahi rānei māu;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

1 Ngā Kīngi 21:1–10, (11–14), 15–21a Lookup Reading: NLT
Waiata 5:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 2:15–21Lookup Reading: NLT
Ruka 7:36–8:3 Lookup Reading: NLT

Readings
Continuous

1 Samuel 15:34–16:13 Lookup Reading: NLT
Psalm 20 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 5:6–10, (11–13), 14–17 Lookup Reading: NLT
Mark 4:26–34 Lookup Reading: NLT

Related

Ezekiel 17:22–24 Lookup Reading: NLT
Psalm 92:1–4, 12–15 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 5:6–10, (11–13), 14–17 Lookup Reading: NLT
Mark 4:26–34 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I live now in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galatians 2:20

Collect of the Day

Jesus,
receive our love and worship.
Show us how to give you what we have,
for nothing is too big or small
for us to offer, or for you to use;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings
Continuous

1 Kings 21:1–10, (11–14), 15–21a Lookup Reading: NLT
Psalm 5:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 2:15–21 Lookup Reading: NLT
Luke 7:36–8:3 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

2 Hamuera 11:26–12:10, 13–15 Lookup Reading: NLT
Waiata 32 Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 2:15–21 Lookup Reading: NLT
Ruka 7:36–8:3 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Tekau mā rua o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 19 me 25 o Hune

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Ko te tangata i whiwhi ki te ora e mate anō ia; ā, ki te mate tētahi mō Īhu te take, ka kitea anō e ia. Matiu 10:39

Te Īnoi o te Rā

E te Atua Tapu, hōmai ki a mātou tōu māramatanga
me tōu aroha kia wetekina atu te mataku;
kia tupu ake, kia māia ake,
ki te āta rongo,
ki te āta ngāwari hoki;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 21:8–21Lookup Reading: NLT
Waiata 86:1–10, 16–17Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 6:1b–11 Lookup Reading: NLT
Matiu 10:24–39 Lookup Reading: NLT

Related

2 Samuel 11:26–12:10, 13–15 Lookup Reading: NLT
Psalm 32 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 2:15–21 Lookup Reading: NLT
Luke 7:36–8:3 Lookup Reading: NLT

The Twelfth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 19 and 25 June

Year A

Sentence of the Day

Those who find their life will lose it, and those who lose their life for Jesus’ sake will find it. Matthew 10:39

Collect of the Day

Holy God, grant us the beginning of wisdom
and love to cast out every fear:
that we may grow more brave,
more ready to hear,
more ready to obey;
through Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Readings
Continuous

Genesis 21:8–21 Lookup Reading: NLT
Psalm 86:1–10, 16–17 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 6:1b–11 Lookup Reading: NLT
Matthew 10:24–39 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Heremaia 20:7–13 Lookup Reading: NLT
Waiata 69:7–10, (11–15), 16–18 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 6:1b–11 Lookup Reading: NLT
Matiu 10:24–39Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ko wai rawa tēnei, inā ka rongo rawa te hau me te moana ki a ia? Maka 4:41

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, te Kaiwhakaora i te tūpuhi,
pakaru mai ai ngā ngaru o te hōhonutanga,
ka ngahoro te whenua, ka waipuke, ka toromi rānei,
whakawhiti mai ki a mātou i runga i te wai.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu ingoa.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

1 Hamuera 17:(1a, 4–11, 19–23), 32–49Lookup Reading: NLT
ko Waiata 133 rānei Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Hamuera 17:57–18:5, 10–16Lookup Reading: NLT
Waiata 9:9–20Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 6:1–13Lookup Reading: NLT
Māka 4:35–41Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Hopa 38:1–11 Lookup Reading: NLT
Waiata 107:1–3, 23–32Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 6:1–13Lookup Reading: NLT
Māka 4:35–41 Lookup Reading: NLT

Related

Jeremiah 20:7–13 Lookup Reading: NLT
Psalm 69:7–10, (11–15), 16–18 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 6:1b–11 Lookup Reading: NLT
Matthew 10:24–39 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Who then is this, that even the wind and the sea obey him? Mark 4:41

Collect of the Day

Jesus, Saviour in storm,
when the waters of the deep are broken up,
when the landmarks are washed away or drowned,
come to us across the water.
Hear this prayer for your name’s sake.
Amen.

Readings
Continuous

1 Samuel 17:(1a, 4–11, 19–23), 32–49 Lookup Reading: NLT
or Psalm 133 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Samuel 17:57–18:5, 10–16 Lookup Reading: NLT
Psalm 9:9–20 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 6:1–13 Lookup Reading: NLT
Mark 4:35–41 Lookup Reading: NLT

Related

Job 38:1–11 Lookup Reading: NLT
Psalm 107:1–3, 23–32 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 6:1–13 Lookup Reading: NLT
Mark 4:35–41 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Arā, ko Īhu o Nahareta, tā te Atua whakawahinga i a ia ki te Wairua Tapu, ki te kaha; ā, hāereere ana ia ki te mahi i te pai, ki te whakaora i te hunga katoa i pēhia e te rēwera; nō mea i a ia te Atua. Ngā Mahi 10:38

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa
i hangā mātou e koe māu anake,
ā, kei te hurĪhuri ō mātou ngākau
kia kitea rā anō te whakatā i roto i a koe;
nō reira arahina mātou e tōu Wairua
kia mahi ai mātou i tōu korōria i roto i tēnei ao
kia hari koa ai mātou mō tōu ao kei te haere mai.
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

1 Ngā Kīngi 19:1–4, (5–7), 8–15a Lookup Reading: NLT
Waiata 42 and 43Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 3:23–29 Lookup Reading: NLT
Ruka 8:26–39 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ihāia 65:1–9 Lookup Reading: NLT
Waiata 22:19–28 Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 3:23–29 Lookup Reading: NLT
Ruka 8:26–39 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power; and he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Acts 10:38

Collect of the Day

Almighty God,
you have made us for yourself,
and our hearts are restless
till they find their rest in you;
so lead us by your Spirit
that in this life we may live to your glory
and in the life to come enjoy you for ever;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings
Continuous

1 Kings 19:1–4, (5–7), 8–15a Lookup Reading: NLT
Psalm 42 and 43 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 3:23–29 Lookup Reading: NLT
Luke 8:26–39 Lookup Reading: NLT

Related

Isaiah 65:1–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 22:19–28 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 3:23–29 Lookup Reading: NLT
Luke 8:26–39 Lookup Reading: NLT

Te Rā Tapu Tekau mā toru o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 26 o Hune me 2 o Hūrae

Tau A

Te Rārangi mō te Rā

Ko ngā utu hoki o te hara he mate, ko tā te Atua ia i hōmai ai he ora tonu, i roto i a Karaiti Īhu, i tō tātau Ariki. Rōma 6:23

Te Īnoi o te Rā

E te Matua kaha rawa,
kaua mātou, āu tamariki e tukua kia whakamā
ki te whāki i te whakapono o te Karaiti i rīpekatia,
kia ū tūturu tonu āu pononga
ā, mate noa.
i roto pū i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 22:1–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 13Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 6:12–23 Lookup Reading: NLT
Matiu 10:40–42 Lookup Reading: NLT

Related

Heremaia 28:5–9 Lookup Reading: NLT
Waiata 89:1–4, 15–18 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 6:12–23 Lookup Reading: NLT
Matiu 10:40–42Lookup Reading: NLT

The Thirteenth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 26 June and 2 July

Year A

Sentence of the Day

The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6:23

Collect of the Day

Almighty Father,
grant that we your children
may never be ashamed
to confess the faith of Christ crucified,
but continue his faithful servants
to our lives’ end;
through the same Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings
Continuous

Genesis 22:1–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 13 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 6:12–23 Lookup Reading: NLT
Matthew 10:40–42 Lookup Reading: NLT

Related

Jeremiah 28:5–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 89:1–4, 15–18 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 6:12–23 Lookup Reading: NLT
Matthew 10:40–42 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

E mahi tohu nā Ihowā tē poto ai tātou, te kore noa āna mahi aroha e mutu; e hou tonu ana rātou i tēnei ata, i tēnei ata; he nui tōu pono. Ngā Tangi a Heremaia 3:22–23

Te Īnoi o te Rā

E te Ariki, whakaorangia mātou,
kia kaua e koropiko ki te mana tangata me te ao pūtaiao.
Tiakina kei taka mātou ki te whakaaro ko mātou kē te atua,
engari ia, ko te whakaiti.
He whakamoemiti ki a koe, e tō mātou Atua; ka whakamana te īnoi.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

2 Hamuera 1:1, 17–27 Lookup Reading: NLT
Waiata 130Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 8:7–15 Lookup Reading: NLT
Māka 5:21–43 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Te Mātauranga o Horomona 1:13–15; 2:23–24Lookup Reading: RV
Waiata 30Lookup Reading: ANZPBNLT
mō te Waiata: Ngā Tangi a Heremaia 3:23–33 rānei
Lookup Reading: NLT

2 Koriniti 8:7–15 Lookup Reading: NLT
Māka 5:21–43Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ko te tangata i whiwhi ki te ora e mate anō ia, ā, ki te mate tētahi mō Īhu te take ka whiwhi anō ia. Matiu 10:39

Year B

Sentence of the Day

The steadfast love of the Lord never ceases, his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness. Lamentations 3:22–23

Collect of the Day

Save us, Lord,
from the worship of power or science.
Save us from making you in our image,
and keep us humble.
Praise to you our God; you answer prayer.
Amen.

Readings
Continuous

2 Samuel 1:1, 17–27 Lookup Reading: NLT
Psalm 130 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 8:7–15 Lookup Reading: NLT
Mark 5:21–43 Lookup Reading: NLT

Related

Wisdom 1:13–15; 2:23–24 Lookup Reading: RV
Psalm 30 Lookup Reading: ANZPBNLT
or for the Psalm: Lamentations 3:23–33 Lookup Reading: NLT
2 Corinthians 8:7–15 Lookup Reading: NLT
Mark 5:21–43 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Those who find their life will lose it, and those who lose their life for Jesus’ sake will find it. Matthew 10:39

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, e whakakotahi nei koe ki a mātou,
ahakoa, i rīpekatia, i whakahāweatia, i whakamamaetia.
Āwhinatia mātou ki te whai i a koe me te waha i te whakamā;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

2 Ngā Kīngi 2:1–2, 6–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 77:1–2, 11–20Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 5:1, 13–25 Lookup Reading: NLT
Ruka 9:51–62 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

1 Ngā Kīngi 19:15–16, 19–21 Lookup Reading: NLT
Waiata 16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 5:1, 13–25 Lookup Reading: NLT
Ruka 9:51–62 Lookup Reading: NLT

Te Rā Tapu Tekau mā whā o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 3 me 9 o Hūrae

Tau A

Te Rārangi o te Rā

‘Haere mai ki ahau, e koutou katoa e māuiui ana, e taimaha ana, ā, māku koutou e whakaokioki,’ te kī a Īhu. ‘Tangohia tāku ioka ki runga ki a koutou, kia whakaakona koutou e ahau; he ngākau māhaki hoki tōku, he ngākau pāpaku.’ Matiu 11:28–29

Collect of the Day

Jesus crucified, despised and suffering,
you made yourself one with us.
Help us to follow you and bear the shame;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings
Continuous

2 Kings 2:1–2, 6–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 77:1–2, 11–20 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 5:1, 13–25 Lookup Reading: NLT
Luke 9:51–62 Lookup Reading: NLT

Related

1 Kings 19:15–16, 19–21 Lookup Reading: NLT
Psalm 16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 5:1, 13–25 Lookup Reading: NLT
Luke 9:51–62 Lookup Reading: NLT

The Fourteenth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 3 and 9 July

Year A

Sentence of the Day

‘Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest,’ says the Lord. ‘Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and humble in heart.’ Matthew 11:28–29

Te Īnoi o te Rā

E te Atua tino tapu, ora tonu,
whakaūngia tō mātou whakapono
ki tāu huarahi i whakatakoto ai,
kia kore ai e whakaritea te āhua o ō mātou mauri
ki ngā mahi kua oti i a mātou, i ngā mahi rānei kāore i tutuki,
engari ki te kaha o tā mātou piri ki tāu e pai ai.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 24:34–38, 42–49, 58–67Lookup Reading: NLT
Waiata 45:10–17 Lookup Reading: ANZPBNLT
mō te Waiata: Te Waiata a Horomona 2:8–13 rānei Lookup Reading: NLT
Rōma 7:15–25aLookup Reading: NLT
Matiu 11:16–19, 25–30 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Hakaraia 9:9–12 Lookup Reading: NLT
Waiata 145:8–14Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 7:15–25a Lookup Reading: NLT
Matiu 11:16–19, 25–30 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Mō Īhu he maha e kī ana,’He mātauranga aha tēnei kua hoatu nei ki a ia? He aha nei ēnei mahi whakamana kua oti nei i ōna ringa?’ Māka 6:2

Collect of the Day

Holy and eternal God,
give us such trust in your sure purpose,
that we measure our lives
not by what we have done or failed to do,
but by our faithfulness to you.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings
Continuous

Genesis 24:34–38, 42–49, 58–67 Lookup Reading: NLT
Psalm 45:10–17 Lookup Reading: ANZPBNLT
or for the Psalm: Song of Solomon 2:8–13 Lookup Reading: NLT
Romans 7:15–25a Lookup Reading: NLT
Matthew 11:16–19, 25–30 Lookup Reading: NLT

Related

Zechariah 9:9–12 Lookup Reading: NLT
Psalm 145:8–14 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 7:15–25a Lookup Reading: NLT
Matthew 11:16–19, 25–30 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Of Jesus many said, ‘What is this wisdom that has been given to him? What deeds of power are being done by his hands!’ Mark 6:2

Te Īnoi o te Rā

E te Karaiti o te kawenata hou,
hōmai te hari koa kia tohaina katoatia,
inea whānuitia,
pēhia iho ki raro,
ruirui tahitia kia pūrena atu.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu ingoa.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

2 Hamuera 5:1–5, 9–10 Lookup Reading: NLT
Waiata 48 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 12:2–10 Lookup Reading: NLT
Māka 6:1–13 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ekekiera 2:1–5 Lookup Reading: NLT
Waiata 123 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Koriniti 12:2–10 Lookup Reading: NLT
Māka 6:1–13 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

He nui te kotinga, ko ngā kai mahi ia he ruarua; nā, īnoi atu ki te Ariki nāna te kotinga, kia tonoa e ia he kaimahi ki tāna kotinga. Ruka 10:2

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, e mahi tonu nei koe,
e wawāhi nei me te hanga anō;
whakatūwheratia ō mātou kanohi kia kite i ōu ringa
kia tika ai tā mātou noho tahi
hei kai mahi tahi me koe.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Collect of the Day

Christ of the new covenant,
give us the happiness to share,
with full measure, pressed down,
shaken together and running over,
all that you give us.
Hear this prayer for your name’s sake.
Amen.

Readings
Continuous

2 Samuel 5:1–5, 9–10 Lookup Reading: NLT
Psalm 48 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 12:2–10 Lookup Reading: NLT
Mark 6:1–13 Lookup Reading: NLT

Related

Ezekiel 2:1–5 Lookup Reading: NLT
Psalm 123 Lookup Reading: ANZPBNLT
2 Corinthians 12:2–10 Lookup Reading: NLT
Mark 6:1–13 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

The harvest is plentiful, but the labourers are few; ask therefore the Lord of the harvest to send out labourers into his harvest. Luke 10:2

Collect of the Day

God, you are working still,
breaking down and building up;
open our eyes to discern your hands
so that we may take our place
as labourers together with you.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

2 Ngā Kīngi 5:1–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 30 Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 6:(1–6), 7–16 Lookup Reading: NLT
Ruka 10:1–11, 16–20 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ihāia 66:10–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 66:1–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
Karatia 6:(1–6), 7–16Lookup Reading: NLT
Ruka 10:1–11, 16–20 Lookup Reading: NLT

Te Rā Tapu Tekau mā rima o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 10 me 16 o Hūrae

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Ko ngā kupu i kōrero nei e koe ki a mātou, e te Ariki, he wairua he ora; kei a koe ngā kupu o te ora tonu. Hoani 6:63, 68

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, te whakamoemiti ki a koe,
mō āu mahi whakahirahira i waenga i a mātou.
Nōu te kaha i hangaia ai te ao,
nāu te wero kia kitea houtia ai ā mātou mahi.
Tukua mātou kia haere whakamua, i te wehi, me te tūmanako
mō ā mātou mahi katoa.
E īnoi ana mātou i roto i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Readings
Continuous

2 Kings 5:1–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 30 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 6:(1–6), 7–16 Lookup Reading: NLT
Luke 10:1–11, 16–20 Lookup Reading: NLT

Related

Isaiah 66:10–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 66:1–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
Galatians 6:(1–6), 7–16 Lookup Reading: NLT
Luke 10:1–11, 16–20 Lookup Reading: NLT

The Fifteenth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 10 and 16 July

Year A

Sentence of the Day

The words you have spoken are spirit and life, O Lord; you have the words of eternal life. John 6:63, 68

Collect of the Day

Praise to you, God,
for all your work among us.
Yours is the vigour in creation,
yours is the impulse in our new discoveries.
Make us adventurous, yet reverent and hopeful
in all we do.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 25:19–34 Lookup Reading: NLT
Waiata 119:105–112Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 8:1–11Lookup Reading: NLT
Matiu 13:1–9, 18–23Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ihāia 55:10–13Lookup Reading: NLT
Waiata 65:(1–8), 9–133 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 8:1–11Lookup Reading: NLT
Matiu 13:1–9, 18–23Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ko wai e tū ki te wahi tapu o Ihowā? Ko te tangata he mā nei ngā ringa, he harakore tōna ngākau, kāhore nei e ara tōna wairua ki te horihori. Waiata 24:3–4

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, tō mātou kaha, tūmanako hoki,
tukua mai te hautoa o Hoani te Kaiiriiri
kia tūturu ai te kōrero pono
kia kaha ki te turaki i te hē
me te manawanui, ahakoa ngā mamaetanga mō te pono;
i runga i te ingoa o Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

2 Hamuera 6:1–5, 12b–19 Lookup Reading: NLT
Waiata 24 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 1:3–14 Lookup Reading: NLT
Māka 6:14–29 Lookup Reading: NLT

Readings
Continuous

Genesis 25:19–34 Lookup Reading: NLT
Psalm 119:105–112 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 8:1–11 Lookup Reading: NLT
Matthew 13:1–9, 18–23 Lookup Reading: NLT

Related

Isaiah 55:10–13 Lookup Reading: NLT
Psalm 65:(1–8), 9–13 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 8:1–11 Lookup Reading: NLT
Matthew 13:1–9, 18–23 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Who shall stand in the Lord’s holy place? Those who have clean hands and pure hearts, who do not lift up their hands to what is false. Psalm 24:3–4

Collect of the Day

God our strength and our hope,
grant us the courage of John the Baptist,
constantly to speak the truth,
boldly to rebuke vice
and patiently to suffer for the truth’s sake;
in the name of Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings
Continuous

2 Samuel 6:1–5, 12b–19 Lookup Reading: NLT
Psalm 24 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 1:3–14 Lookup Reading: NLT
Mark 6:14–29 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Amoho 7:7–15Lookup Reading: NLT
Waiata 85:8–13 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 1:3–4 Lookup Reading: NLT
Māka 6:14–29Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ā, ko tā koutou e pai ai kia meatia e ngā tangata ki a koutou, meatia anō e koutou ki a rātou. Kia aroha ki ō koutou hoa whawhai, mahia te pai ki a rātou, ka tuku atu he moni, kaua anō e mutu te tūmanako. Ruka 6:31, 35

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa,
nau mātou i ako e āu kupu
ko te aroha te whakatutuki o te ture;
meatia kia aroha pono ō mātou ngākau ki a koe
me ō mātou hoa tata anō ko mātou;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

tēnei rānei

E Īhu, whakaorangia mātou
kia kaua mātou e haere wawe,
nā te kore hiahia ki te āwhina,
nā te kore mohio ki te āwhina,
nā te wehi kei hē.
No reira, mā tōu Wairua e whakatahuri i a mātou
ki te āwhina i ētahi atu.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu ingoa.
Āmine.

Related

Amos 7:7–15 Lookup Reading: NLT
Psalm 85:8–13 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 1:3–4 Lookup Reading: NLT
Mark 6:14–29 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Do to others as you would have them do to you. Love your enemies, do good, and lend, expecting nothing in return. Luke 6:31, 35

Collect of the Day

Almighty God,
you teach us in your word
that love is the fulfilling of the law;
grant that we may love you with all our heart
and our neighbour as ourselves;
through Jesus Christ our Lord
Amen.

or

Save us, Jesus, from hurrying away,
because we do not wish to help,
because we know not how to help,
because we dare not.
Inspire us to use our lives
serving one another.
Hear this prayer for your name’s sake.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Amoho 7:7–17 Lookup Reading: NLT
Waiata 82 Lookup Reading: ANZPBNLT
Korohe 1:1–14 Lookup Reading: NLT
Ruka 10:25–37 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Tiuteronomi 30:9–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 25:1–10Lookup Reading: ANZPBNLT
Korohe 1:1–14Lookup Reading: NLT
Ruka 10:25–37 Lookup Reading: NLT

Te Rā Tapu Tekau mā ono o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 17 me 23 o Hūrae

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Ko koe ia, e te Ariki, he Atua atawhai, he tohu tangata, he pūhoi ki te riri, e hua ana te mahi tohu me te pono. Waiata 86:15

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o te kaha me te ngoi,
nāu ngā mea papai katoa,
whakatōngia ki roto i ō mātou ngākau te aroha mō tōu ingoa,
whakatupua te pai ki roto i a mātou,
ā, tohungia mātou kia ū tonu ai mātou i roto i tōu aroha noa.
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Readings
Continuous

Amos 7:7–17 Lookup Reading: NLT
Psalm 82 Lookup Reading: ANZPBNLT
Colossians 1:1–14 Lookup Reading: NLT
Luke 10:25–37 Lookup Reading: NLT

Related

Deuteronomy 30:9–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 25:1–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
Colossians 1:1–14 Lookup Reading: NLT
Luke 10:25–37 Lookup Reading: NLT

The Sixteenth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 17 and 23 July

Year A

Sentence of the Day

You, O Lord, are a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Psalm 86:15

Collect of the Day

God of all power and might,
the author and giver of all good things,
graft in our hearts the love of your name,
increase in us true religion,
nourish in us all goodness,
and of your great mercy
keep us in the same;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 28:10–19a Lookup Reading: NLT
Waiata 139:1–12, 23–24Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 8:12–25 Lookup Reading: NLT
Matiu 13:24–30, 36–43Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Te Mātauranga o Horomona 12:13, 16–19 Lookup Reading: RV
Waiata 86:11–17Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 8:12–25 Lookup Reading: NLT
Matiu 13:24–30, 36–433 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ka puta a Īhu ki uta, ka kite i te hui nui, ka aroha ki a rātou, nō te mea i rite rātou ki te hipi hēparakore; ā, ka anga ia, ka whakaako i a rātou ki ngā mea maha. Maka 6:34

tēnei rānei

‘E rongo ana āku hipi ki tōku reo,’ tē kī a Īhu, ‘e mātau ana au ki a rātou, e aru ana hoki rātou ki ahau; e hoatu ana e ahau he ora tonu.’ Hoani 10:27–28

Te Īnoi o te Rā

E Pā,
nā te mea nāu mātou
whakairohia ki ō mātou ngākau
kia kaua e wehi i ētahi atu
nō te mea kei roto mātou i ōu ringa
tē taea te kapo.
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Readings
Continuous

Genesis 28:10–19a Lookup Reading: NLT
Psalm 139:1–12, 23–24 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 8:12–25 Lookup Reading: NLT
Matthew 13:24–30, 36–43 Lookup Reading: NLT

Related

Wisdom 12:13, 16–19 Lookup Reading: RV
Psalm 86:11–17 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 8:12–25 Lookup Reading: NLT
Matthew 13:24–30, 36–43 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

As he went ashore, Jesus saw a great crowd; and he had compassion for them, because they were like sheep without a shepherd; and he began to teach them many things. Mark 6:34

or

‘My sheep hear my voice,’ says the Lord. ‘I know them and they follow me; and I give them eternal life.’ John 10:27–28

Collect of the Day

Father,
imprint upon our hearts
that because we belong to you
no one can pluck us from your hand,
and because we fear you
we need fear no other.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

2 Hamuera 7:1–14a Lookup Reading: NLT
Waiata 89:20–37 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 2:11–22Lookup Reading: NLT
Māka 6:30–34, 53–56 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Heremaia 23:1–6 Lookup Reading: NLT
Waiata 23 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 2:11–22 Lookup Reading: NLT
Māka 6:30–34, 53–56 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Mā te tahuri mai, mā te humārie ka ora ai koutou; kei te āta noho, kei te whakawhirinaki he kaha mō koutou. Ihāia 30:16

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, te mātāpuna o te hari,
tukua mai tēnā harikoa
e kore nei e taea e tētahi te tango atu i a mātou,
nō te mea, he mahi hei mahinga whaioranga;
i roto i te hari o te whakapono
e tutuki ai.
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Amoho 8:1–12 Lookup Reading: NLT
Waiata 52 Lookup Reading: ANZPBNLT
Korohe 1:15–28 Lookup Reading: NLT
Ruka 10:38–42Lookup Reading: NLT

Readings
Continuous

2 Samuel 7:1–14a Lookup Reading: NLT
Psalm 89:20–37 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 2:11–22 Lookup Reading: NLT
Mark 6:30–34, 53–56 Lookup Reading: NLT

Related

Jeremiah 23:1–6 Lookup Reading: NLT
Psalm 23 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 2:11–22 Lookup Reading: NLT
Mark 6:30–34, 53–56 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

In returning and rest you shall be saved; in quietness and trust shall be your strength. Isaiah 30:16

Collect of the Day

God of all delight,
grant us that joy
which none can take from us,
of having a work to do,
a life to live;
that joy in believing
which will carry us through.
This we ask through Jesus Christ our Saviour.
Amen.

Readings
Continuous

Amos 8:1–12 Lookup Reading: NLT
Psalm 52 Lookup Reading: ANZPBNLT
Colossians 1:15–28 Lookup Reading: NLT
Luke 10:38–42 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Kēnehi 18:1–10a Lookup Reading: NLT
Waiata 15 Lookup Reading: ANZPBNLT
Korohe 1:15–28 Lookup Reading: NLT
Ruka 10:38–42 Lookup Reading: NLT

Te Rā Tapu Tekau mā whitu o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 24 me 30 o Hūrae

Tau A

Te Rārangi o te Rā

E kore te mate, te ora rānei, e kore ngā anahera, ngā rangatiratanga rānei, e kore ngā mea onāianei, e kore ngā mea e puta mai ā mua, e kore ngā mana, e kore te tiketike, e kore te hōhonu, e kore tētahi atu mea hangā, e kaha ki te momotu i a tātou i te aroha o te Atua i roto i a Karaiti Īhu, i tō tātou Ariki. Rōma 8:38–39

Te Īnoi o te Rā

E te Atua atawhai,
kua manaakitia mātou e koe i tua atu i ō mātou moemoeā;
kua whakatakotohia mai e koe ngā oati me ngā mate i tua atu i ō mātou mōhiotanga;
āwhinatia mai mātou ki te whawhai me te īnoi hoki kia parea atu ngā mate kia tutuki ai ō oati.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Related

Genesis 18:1–10a Lookup Reading: NLT
Psalm 15 Lookup Reading: ANZPBNLT
Colossians 1:15–28 Lookup Reading: NLT
Luke 10:38–42 Lookup Reading: NLT

The Seventeenth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 24 and 30 July

Year A

Sentence of the Day

Neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Romans 8:38–39

Collect of the Day

God of mercy,
you have blessed us beyond our dreams;
you have set before us promises and perils
beyond our understanding;
help us to struggle and pray
that the perils may be averted
and your promises fulfilled.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 29:15–28Lookup Reading: NLT
Waiata 105:1–11, 45b Lookup Reading: ANZPBNLT
ko Waiata 128 rānei Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 8:26–39 Lookup Reading: NLT
Matiu 13:31–33, 44–52 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

1 Ngā Kīngi 3:5–12 Lookup Reading: NLT
Waiata 119:129–136Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 8:26–39 Lookup Reading: NLT
Matiu 13:31–33, 44–52 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

‘Ko ahau te taro ora i heke mai i te rangi,’ te kī a te Ariki. ’Ki te kai tētahi i tēnei taro, e ora tonu ia; ko te taro e hoatu e ahau ko ōku kikokiko, e hoatu e ahau hei oranga mō te ao.’ Hoani 6:51

Te Īnoi o te Rā

E te Atua e kite nei i ngā mea katoa,
ākona mātou ki te whakatuwhera atu i ō mātou whakaaro,
ki te rapu i tōu awhi i roto i ā mātou whakamātautau,
ki te whāki i ō mātou hara ki a koe,
me te whakamihi ki a koe mō āu painga;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

2 Hamuera 11:1–15 Lookup Reading: NLT
Waiata 14 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 3:14–21 Lookup Reading: NLT
Hoani 6:1–21Lookup Reading: NLT

Readings
Continuous

Genesis 29:15–28Lookup Reading: NLT
Psalm 105:1–11, 45b Lookup Reading: ANZPBNLT
or Psalm 128 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 8:26–39 Lookup Reading: NLT
Matthew 13:31–33, 44–52 Lookup Reading: NLT

Related

1 Kings 3:5–12 Lookup Reading: NLT
Psalm 119:129–136 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 8:26–39 Lookup Reading: NLT
Matthew 13:31–33, 44–52 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

‘I am the living bread that came down from heaven,’ says the Lord. ‘Whoever eats of this bread will live for ever; and the bread that I will give for the life of the world is my flesh.’ John 6:51

Collect of the Day

All-seeing God,
teach us to be open with you about our needs,
to seek your support in our trials,
to admit before you our sins,
and to thank you for all your goodness;
through Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Readings
Continuous

2 Samuel 11:1–15 Lookup Reading: NLT
Psalm 14 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 3:14–21 Lookup Reading: NLT
John 6:1–21 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

2 Ngā Kīngi 4:42–44Lookup Reading: NLT
Waiata 145:10–18Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 3:14–21 Lookup Reading: NLT
Hoani 6:1–21 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Īnoi, ā, ka hoatu ki a koutou; e rapu, ā, ka kite koutou; pātukia, ā, ka uakina ki a koutou. Ruka 1:9

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa, e te Atua atawhai,
nui ake tōu rongo, i ā mātou īnoi,
āu hōmaitanga e nui ake ana i ō mātou hiahia, whai wāhi rānei;
rīngihia mai ki a mātou te rahinga o tōu atawhai,
murua aua mea
e ngau nei i ō mātou whatumanawa whakawā,
me te hōmai i ngā mea pai
e kore nei mātou e āhei ki te īnoi,
engari mā roto anake i tāu Tama tō mātou Kaiwhakaora a Īhu Karaiti.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Hohea 1:2–10Lookup Reading: NLT
Waiata 85 Lookup Reading: ANZPBNLT
Korohe 2:6–15, (16–19) Lookup Reading: NLT
Ruka 11:1–13 Lookup Reading: NLT

Pānui whakwhiti

Kēnehi 18:20–32 Lookup Reading: NLT
Waiata 138 Lookup Reading: ANZPBNLT
Korohe 2:6–15, (16–19) Lookup Reading: NLT
Ruka 11:1–13 Lookup Reading: NLT

Related

2 Kings 4:42–44 Lookup Reading: NLT
Psalm 145:10–18 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 3:14–21 Lookup Reading: NLT
John 6:1–21 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Ask, and it will be given you; seek, and you will find; knock, and the door will be opened for you. Luke 1:9

Collect of the Day

Almighty and merciful God,
more ready to hear than we to pray,
giving more than we desire or deserve;
pour upon us the abundance of your mercy,
forgive those things
of which our conscience is afraid,
and give us those good things
which we are not worthy to ask,
except through your Son our Saviour Jesus Christ.
Amen.

Readings
Continuous

Hosea 1:2–10 Lookup Reading: NLT
Psalm 85 Lookup Reading: ANZPBNLT
Colossians 2:6–15, (16–19) Lookup Reading: NLT
Luke 11:1–13 Lookup Reading: NLT

Related

Genesis 18:20–32 Lookup Reading: NLT
Psalm 138 Lookup Reading: ANZPBNLT
Colossians 2:6–15, (16–19) Lookup Reading: NLT
Luke 11:1–13 Lookup Reading: NLT

Te Rā Tapu Tekau mā waru o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 31 o Hūrae me 6 Ākuhata

Tau A

Te Rārangi o te Rā

E tata ana a Ihowā ki te hunga katoa e karanga ana ki a ia, ki te hunga katoa e karanga pono ana ki a ia. Ka whakamanā e ia te hiahia o te hunga e wehi ana i a ia, e whakarongo hoki ia ki tā rātou tangi, ā, ka whakaora i a rātou. Waiata 145:18–19

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, o te hunga matekai,
meatia mātou kia hiakai, kia hiainu ki te tika,
kia mākona rā anō ō mātou hiainu mō te whakawā
kia ngaro atu anō te hiakai i runga i te whenua.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 32:22–31 Lookup Reading: NLT
Waiata 17:1–7, 15 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 9:1–5 Lookup Reading: NLT
Matiu 14:13–21 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ihāia 55:1–5Lookup Reading: NLT
Waiata 145:8–9, 14–21 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 9:1–5 Lookup Reading: NLT
Matiu 14:13–21 Lookup Reading: NLT

The Eighteenth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 31 July and 6 August

Year A

Sentence of the Day

The Lord is near to all who call on him in truth. He fulfils the desire of all that fear him, hears their cry, and saves them. Psalm 145:18–19

Collect of the Day

God of the hungry,
make us hunger and thirst for the right,
till our thirst for justice has been satisfied
and hunger has gone from the earth.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings
Continuous

Genesis 32:22–31 Lookup Reading: NLT
Psalm 17:1–7, 15 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 9:1–5 Lookup Reading: NLT
Matthew 14:13–21 Lookup Reading: NLT

Related

Isaiah 55:1–5 Lookup Reading: NLT
Psalm 145:8–9, 14–21 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 9:1–5 Lookup Reading: NLT
Matthew 14:13–21 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

He aha rā i hokona ai e koutou te moni mō ngā mea ehara i te taro, tō koutou uaua mō ngā mea e kore ai koutou e mākona? Kainga te mea pai, kia ora hoki ō koutou wairua i ngā mea momona. Ihāia 55:2

Te Īnoi o te Rā

E te Matua i te Rangi,
e kite nei koe i āu tamariki e hiahia ana
mō te kai, mō te whanaungatanga me te whakapono.
Āwhinatia mātou kia tutuki ngā ritenga o tēnā o tēnā
o te tinana, te hinengaro me te wairua,
i roto i te aroha o te Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui
Panui rōnaki

1 Hamuera 11:26–12:13aLookup Reading: NLT
Waiata 51:1–12Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 4:1–16 Lookup Reading: NLT
Hoani 6:24–35 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ekoruhe 16:2–4, 9–15 Lookup Reading: NLT
Waiata 78:23–29Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 4:1–16Lookup Reading: NLT
Hoani 6:24–35 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Nā, ki te mea kua ara ngātahi koutou me te Karaiti, rapua ngā mea o runga, o te wāhi e noho mai nei ā te Karaiti i te ringa matau o te Atua. Korohe 3:1

Year B

Sentence of the Day

Why do you spend your money for that which is not bread, and your labour for that which does not satisfy? Eat what is good, and delight yourselves in rich food. Isaiah 55:2

Collect of the Day

Heavenly Father,
you see how your children hunger
for food, and fellowship and faith.
Help us to meet one another’s needs
of body mind and spirit,
in the love of Christ our Saviour.
Amen.

Readings
Continuous

1 Samuel 11:26–12:13a Lookup Reading: NLT
Psalm 51:1–12 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 4:1–16 Lookup Reading: NLT
John 6:24–35 Lookup Reading: NLT

Related

Exodus 16:2–4, 9–15 Lookup Reading: NLT
Psalm 78:23–29 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 4:1–16 Lookup Reading: NLT
John 6:24–35 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

If you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Colossians 3:1

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o te ao katoa
nāu ngā tāonga tuku iho
o tēnei whenua ataahua me ōna hua;
meinga mātou ki te manaaki i ēnei painga
kia whakamīharo ai te whakatupuranga
mō ngā tāonga i whakarerea mai e mātou ki a rātou;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Hohea 11:1–11 Lookup Reading: NLT
Waiata 107:1–9, 43Lookup Reading: ANZPBNLT
Korohe 3:1–11 Lookup Reading: NLT
Ruka 12:13–21Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Te Kaikauwhau 1:2, 12–14; 2:18–23 Lookup Reading: NLT
Waiata 49:1–12Lookup Reading: ANZPBNLT
Korohe 3:1–11 Lookup Reading: NLT
Ruka 12:13–21Lookup Reading: NLT

Te Rā Tapu Tekau mā iwa o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 7 me 13 o Ākuhata

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Ka aue rātau i te wehi, kua hohoro te kōrero a Īhu ki a rātou, te mea, ‘Kia manawanui, ko ahau tēnei; aua e wehi.’ Matiu 14:26–27

Collect of the Day

God of all the earth,
you have given us the heritage
of this good and fertile land;
grant that we may so respect and use it
that others may thank us
for what we leave to them;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings
Continuous

Hosea 11:1–11 Lookup Reading: NLT
Psalm 107:1–9, 43 Lookup Reading: ANZPBNLT
Colossians 3:1–11 Lookup Reading: NLT
Luke 12:13–21 Lookup Reading: NLT

Related

Ecclesiastes 1:2, 12–14; 2:18–23 Lookup Reading: NLT
Psalm 49:1–12 Lookup Reading: ANZPBNLT
Colossians 3:1–11 Lookup Reading: NLT
Luke 12:13–21 Lookup Reading: NLT

The Nineteenth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 7 and 13 August

Year A

Sentence of the Day

They cried out in fear, but Jesus spoke to them and said, ‘Take heart, it is I; do not be afraid.’ Matthew 14:26–27

Te Īnoi o te Rā

E Īhu, te Kaiwhakaora i te tūpuhi,
pakaru mai ai ngā ngaru o te hōhonutanga,
ka ngahoro te whenua, ka waipuke, ka toromi rānei,
whakawhiti mai ki a mātou i runga i te wai;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 37:1–4, 12–28 Lookup Reading: NLT
Waiata 105:1–6, 16–22, 45b Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 10:5–15 Lookup Reading: NLT
Matiu 14:22–33 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

1 Ngā Kīngi 19:9–18 Lookup Reading: NLT
Waiata 85:8–13 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 10:5–15 Lookup Reading: NLT
Matiu 14:22–33 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Kia rite tā koutou ki tā te Atua, kia pērā me tā ngā tamariki e arohaina ana, haere hoki i runga i te aroha, kia pērā me te Karaiti i aroha ki a tātou, i tuku i a ia anō mō tātou. Epeha 5:1–2

Te Īnoi o te Rā

E te Atua Atawhai,
nāu i tuku mai tāu tama kotahi
hei patunga tapu mō ō mātou hara
hei tauira mō te oranga atuatanga;
Āwhinatia mai mātou i runga i te harikoa kia whiwhi
i ngā mea katoa i mahia e ia mō mātou
me te whai i ōna tapuwae;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Collect of the Day

Jesus, Saviour in storm,
when the waters of the deep are broken up,
when the landmarks are washed away or drowned,
come to us across the water;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings
Continuous

Genesis 37:1–4, 12–28 Lookup Reading: NLT
Psalm 105:1–6, 16–22, 45b Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 10:5–15 Lookup Reading: NLT
Matthew 14:22–33 Lookup Reading: NLT

Related

1 Kings 19:9–18 Lookup Reading: NLT
Psalm 85:8–13 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 10:5–15 Lookup Reading: NLT
Matthew 14:22–33 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Be imitators of God, as beloved children, and live in love, as Christ loved us and gave himself up for us. Ephesians 5:1–2

Collect of the Day

Merciful God,
you gave your only Son
to be a sacrifice for sin
and an example of godly life;
help us gladly to receive
all that he has done for us
and follow in his footsteps;
through Jesus Christ our Saviour.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

2 Hamuera 18:5–9, 15, 31–33 Lookup Reading: NLT
Waiata 130 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 4:25–5:2 Lookup Reading: NLT
Hoani 6:35, 41–51 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

1 Ngā Kīngi 19:4–8Lookup Reading: NLT
Waiata 34:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 4:25–5:2 Lookup Reading: NLT
Hoani 6:35, 41–51 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Kia mataara rāpea, e kore hoki koutou e mōhio ki te rā e puta mai ai tō koutou Ariki. Matiu 24:42, 44

Te Īnoi o te Rā

E te Atua kaha rawa mutunga kore,
nā tōu Wairua te tinana katoa o te Hāhi
e kawanatia nei, e whakatapua nei;
whakarongo mai ki a mātou īnoi
mō āu tangata whakapono katoa
mā te mahi minitatanga, nāu nei mātou i karanga
ka tika ā mātou mahi ki a koe, i runga i te tapu i te pono;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki me tōu mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Ihāia 1:1, 10–20 Lookup Reading: NLT
Waiata 50:1–8, 22–23 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 11:1–3, 8–16 Lookup Reading: NLT
Ruka 12:32–40 Lookup Reading: NLT

Readings
Continuous

2 Samuel 18:5–9, 15, 31–33 Lookup Reading: NLT
Psalm 130 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 4:25–5:2 Lookup Reading: NLT
John 6:35, 41–51 Lookup Reading: NLT

Related

1 Kings 19:4–8 Lookup Reading: NLT
Psalm 34:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 4:25–5:2 Lookup Reading: NLT
John 6:35, 41–51 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Watch and be ready, for you do not know on what day our Lord is coming. Matthew 24:42, 44

Collect of the Day

Almighty and everlasting God,
by your Spirit the whole body of the Church
is governed and sanctified;
hear the prayers we offer
for all your faithful people
that in the ministry to which you have called us
we may serve you in holiness and truth;
through our Lord and Saviour Jesus Christ
Amen.

Readings
Continuous

Isaiah 1:1, 10–20 Lookup Reading: NLT
Psalm 50:1–8, 22–23 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 11:1–3, 8–16 Lookup Reading: NLT
Luke 12:32–40 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Kēnehi 15:1–6 Lookup Reading: NLT
Waiata 33:12–22Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 11:1–3, 8–16Lookup Reading: NLT
Ruka 12:32–40Lookup Reading: NLT

Te Rā Tapu Rua Tekau o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 14 me 20 o Ākuhata

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Ko te kupu tēnei a Ihowā, ‘Puritia te whakawā, mahia te tika; nō te mea ka tata he putanga mō tāku whakaora, he whakakitenga mō tōku tika.’ Ihāia 56:1

Te Īnoi o te Rā

Haere mai e te Wairua Tapu, me he ahikā hou;
ki te kore e ū ā mātou īnoi,
ki te kore tōu reo e rangona, te whakahoki kōrero rānei,
whakaarahia mātou, whakamāramatia te huarahi ki a mātou.
E īnoi ai mātou i roto i a te Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Kēnehi 45:1–15 Lookup Reading: NLT
Waiata 133 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 11:1–2a, 29–32 Lookup Reading: NLT
Matiu 15:(10–20), 21–28 Lookup Reading: NLT

Related

Genesis 15:1–6 Lookup Reading: NLT
Psalm 33:12–22 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 11:1–3, 8–16 Lookup Reading: NLT
Luke 12:32–40 Lookup Reading: NLT

The Twentieth Sunday in Ordinary Time
Sunday between 14 and 20 August

Year A

Sentence of the Day

Thus says the Lord, ‘Maintain justice, and do what is right, for soon my salvation will come, and my deliverance be revealed.’ Isaiah 56:1

Collect of the Day

Come Holy Spirit with new fire;
when our prayers seem to fail,
when we hear no voice nor any answer,
rouse us and light our way.
This we ask through Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Readings
Continuous

Genesis 45:1–15 Lookup Reading: NLT
Psalm 133 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 11:1–2a, 29–32 Lookup Reading: NLT
Matthew 15:(10–20), 21–28 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ihāia 56:1, 6–8 Lookup Reading: NLT
Waiata 67 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 11:1–2a, 29–32Lookup Reading: NLT
Matiu 15:(10–20), 21–28 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ka kī a Īhu,’Ko ia e kai ana i ōku kikokiko, e inu ana i ōku toto, e noho ana i roto i ahau, me ahau hoki i roto i a ia.’ Hoani 6:56

Te Īnoi o te Rā

E te Taro o te Ora, whakahuihuingia mātou,
ki te kai, ki te inu i tōu taha.
Tukua mai tōu tinana me ōu toto
hei hono i a mātou tētahi ki tētahi, ā, ki a koe anō hoki.
E īnoi ana mātou i runga i te ingoa o Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

1 Ngā Kīngi 2:10–12; 3:3–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 111 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 5:15–20 Lookup Reading: NLT
Hoani 6:51–58 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Whakatauki 9:1–6 Lookup Reading: NLT
Waiata 34:9–14 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 5:15–20 Lookup Reading: NLT
Hoani 6:51–58 Lookup Reading: NLT

Related

Isaiah 56:1, 6–8 Lookup Reading: NLT
Psalm 67 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 11:1–2a, 29–32 Lookup Reading: NLT
Matthew 15:(10–20), 21–28 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Jesus said, ‘Those who eat my flesh and drink my blood abide in me, and I in them.’ John 6:56

Collect of the Day

Living host, call us together,
call us to eat and drink with you.
Grant that by your body and your blood
we may be drawn to each other and to you.
We make this prayer in the name of Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings
Continuous

1 Kings 2:10–12; 3:3–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 111 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 5:15–20 Lookup Reading: NLT
John 6:51–58 Lookup Reading: NLT

Related

Proverbs 9:1–6 Lookup Reading: NLT
Psalm 34:9–14 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 5:15–20 Lookup Reading: NLT
John 6:51–58 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

‘He teka ianei e rite ana tāku kupu ki te ahi?’, e ai tā Ihowā,’ ki te hama e wāhi nei i te kāmaka, ā mongamonga noa?’ Heremaia 23:29

Te Īnoi o te Rā

E te Wairua Tapu, haere mai,
ki tāu hunga kua iriiritia nei ki tōu ingoa,
kia huri ai mātou ki te pai
ahakoa, he aha kei mua i a mātou e takoto ana.
Tukua mai te ahikā me te ngākau nui;
meinga mātou ki te whakatika i te ao o tō mātou nei wā,
kia rite ki tāu i hanga ai.
E īnoi ana mātou i roto i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Ihāia 5:1–7 Lookup Reading: NLT
Waiata 80:1–2, 8–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 11:29–12:2 Lookup Reading: NLT
Ruka 12:49–56Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Heremaia 23:23–29 Lookup Reading: NLT
Waiata 82Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 11:29–12:2 Lookup Reading: NLT
Ruka 12:49–56 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

‘Is not my word like fire,’ says the Lord, ‘and like a hammer that breaks a rock in pieces?’ Jeremiah 23:29

Collect of the Day

Come Holy Spirit,
to all baptised in your name,
that we may turn to good
whatever lies ahead.
Give us passion, give us fire;
make us transform the world from what it is,
to what you have created it to be.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings
Continuous

Isaiah 5:1–7 Lookup Reading: NLT
Psalm 80:1–2, 8–19 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 11:29–12:2 Lookup Reading: NLT
Luke 12:49–56 Lookup Reading: NLT

Related

Jeremiah 23:23–29 Lookup Reading: NLT
Psalm 82 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 11:29–12:2 Lookup Reading: NLT
Luke 12:49–56 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Rua Tekau mā tahi o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 21 me 27 o Ākuhata

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Ka mea a Māta ki a ia, ‘Āe, e te Ariki, e whakapono ana ahau, ko te Karaiti koe, ko te Tama a te Atua, e haere mai ana ki te ao.’ Hoani 11:27

Te Īnoi o te Rā

E te Atua Kaha rawa mutungakore,
nā tōu Wairua ka kawanatia ka whakatapua
te kāhui o te Hāhi;
whakarongo mai ki tā mātou īnoi
mō āu tāngata whakapono katoa,
mā roto i a mātou minitatanga, nāu nei mātou i karanga
kia mahi ki a koe i roto i te tapu me te pono;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki me tōu mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui whakawhiti

Ekoruhe 1:8–2:10 Lookup Reading: NLT
Waiata 124 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 12:1–8 Lookup Reading: NLT
Matiu 16:13–20 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ihāia 51:1–6 Lookup Reading: NLT
Waiata 138 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 12:1–8 Lookup Reading: NLT
Matiu 16:13–20 Lookup Reading: NLT

The Twenty-first Sunday in Ordinary Time
Sunday between 21 and 27 August

Year A

Sentence of the Day

Martha said, Yes Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of God, the one coming into the world. John 11:27

Collect of the Day

Almighty and everlasting God,
by your Spirit the whole body of the Church
is governed and sanctified;
hear the prayer we offer
for all your faithful people,
that in the ministry to which you have called us
we may serve you in holiness and truth;
through our Lord and Saviour Jesus Christ.
Amen.

Readings
Continuous

Exodus 1:8–2:10 Lookup Reading: NLT
Psalm 124 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 12:1–8 Lookup Reading: NLT
Matthew 16:13–20 Lookup Reading: NLT

Related

Isaiah 51:1–6 Lookup Reading: NLT
Psalm 138 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 12:1–8 Lookup Reading: NLT
Matthew 16:13–20 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ka kī a Īhu, ‘Ko te wairua te whakaora ana; kāhore a te kikokiko wāhi. Ko ngā kupu e kōrero nei ahau ki a koutou he wairua, he ora.’ Hoani 6:63

Te Īnoi o te Rā

E te Atua o Īharaira te tawhito me te mea hou,
tuhia ki ō mātou ngākau ngā whakahau o āu ture;
whakatikaina ō mātou hinengaro kia mau ki te rongopai
e whakatinanatia i roto i tāu Tama i a Īhu Karaiti.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

1 Ngā Kīngi 8: (1, 6, 10-11), 22-30, 41-43Lookup Reading: NLT
Waiata 84, 22–30, 41–43 Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 6:10–20 Lookup Reading: NLT
Hoani 6:56–69 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Hohua 24:1–2a, 14–18Lookup Reading: NLT
Waiata 34:15–22Lookup Reading: ANZPBNLT
Epeha 6:10–20Lookup Reading: NLT
Hoani 6:56–69 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ko koe nei hoki, e te Ariki, a Ihowā, tāku e tūmanako atu nei, tāku e whakawhirinaki nei nō tōku tamarikitanga ake anō. Nāu ahau i tautoko ake nō te kōpū mai anō. Waiata 71:5–6

Year B

Sentence of the Day

Jesus said, ‘It is the spirit that gives life; the flesh is useless. The words that I have spoken to you are spirit and life.’ John 6:63

Collect of the Day

God of Israel old and new,
write in our hearts the lessons of your law;
prepare our minds to receive the gospel
made visible in your Son Jesus Christ.
Amen.

Readings
Continuous

1 Kings 8: (1, 6, 10–11), 22–30, 41–43Lookup Reading: NLT
Psalm 84 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 6:10–20 Lookup Reading: NLT
John 6:56–69 Lookup Reading: NLT

Related

Joshua 24:1–2a, 14–18 Lookup Reading: NLT
Psalm 34:15–22 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ephesians 6:10–20 Lookup Reading: NLT
John 6:56–69 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

You, O Lord are my hope, my trust from my youth. Upon you have I leaned since my birth. Psalm 7:5–6

Te Īnoi o te Rā

E te Atua mutunga kore, te Ariki o te ātea,
kotahi tātou, tūturu mau tonu,
me ngā iwi katoa.
Hōmai ki a mātou kua iriirihia nei ki ngā toto o te Karaiti
mai i roto i tōu Wairua whakakotahi
e wāwāhi nei i ngā tīwatawata ki raro, e wehewehe nei i a mātou.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Heremaia 1:4–10Lookup Reading: NLT
Waiata 71:1–6 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 12:18–29 Lookup Reading: NLT
Ruka 13:10–17 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ihāia 58:9b–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 103:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 12:18–29Lookup Reading: NLT
Ruka 13:10–17 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Rua tekau mā rua o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 28 Ākuhata me 3 o Hepetema

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Kātahi a Īhu ka mea ki āna ākonga: ‘Ki te mea tētahi kia haere mai ki te whai i ahau, me whakakāhore ia i a ia anō, me amo tōna rīpeka, ka aru ai i ahau.’ Matiu 16:24–25

Collect of the Day

Universal and unchanging God,
we are one, unalterably one,
with all the human race.
Grant that we who share Christ’s blood
may, through your unifying Spirit,
break down the walls that divide us.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings
Continuous

Jeremiah 1:4–10 Lookup Reading: NLT
Psalm 71:1–6 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 12:18–29 Lookup Reading: NLT
Luke 13:10–7 Lookup Reading: NLT

Related

Isaiah 58:9b–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 103:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 12:18–29 Lookup Reading: NLT
Luke 13:10–17 Lookup Reading: NLT

The Twenty-second Sunday
in Ordinary Time
Sunday between 28 August and 3 September

Year A

Sentence of the Day

If you want to become a disciple of Jesus, deny yourself, take up your cross and follow him. Matthew 16:24–25

Te Īnoi o te Rā

E te Atua mau tonu,
tō mātou kaha i ngā wā katoa;
tiakina mātou i ngā kino
me te tautoko i a mātou i roto i ngā raru
kia ora ai mātou i runga i tōu wikitōria inaianei, ā, ake tonu atu;
ko Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Ekoruhe 3:1–15 Lookup Reading: NLT
Waiata 105:1–6, 23–26, 45cLookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 12:9–21 Lookup Reading: NLT
Matiu 16:21–28 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Heremaia 15:15–21 Lookup Reading: NLT
Waiata 26:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 12:9–21 Lookup Reading: NLT
Matiu 16:21–28 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Nō runga ngā hōmaitanga papai katoa, ngā mea katoa e tino tika ana, he mea heke iho nō te Matua o ngā whakamārama, kāhore nei ōna putanga kētanga, kāhore hoki he ātārangi o te tahuri. Hēmi 1:17

Te Īnoi o te Rā

E te Matua Māhaki,
whakaaturia ō mātou hara e tū tāheke nei
kia pai ai tā mātou whāki i aua hara
kia mōhio ai ki te hōhonutanga me te whai rawa o tōu atawhai.
E īnoi ana mātou i roto i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Collect of the Day

God of unchangeable power,
our strength at all times;
guard us from all dangers
and support us in all difficulties
that we may live victoriously now and forever;
through Jesus Christ our Saviour.
Amen.

Readings
Continuous

Exodus 3:1–15 Lookup Reading: NLT
Psalm 105:1–6, 23–26, 45c Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 12:9–21 Lookup Reading: NLT
Matthew 16:21–28 Lookup Reading: NLT

Related

Jeremiah 15:15–21 Lookup Reading: NLT
Psalm 26:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 12:9–21 Lookup Reading: NLT
Matthew 16:21–28 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Every generous act of giving, with every perfect gift, is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. James 1:17

Collect of the Day

Gentle Father,
show us our sins as they really are
so that we may truly renounce them
and know the depth and richness of your mercy.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Te Waiata a Horomona 2:8–13Lookup Reading: NLT
Waiata 45:1–2, 6–9Lookup Reading: ANZPBNLT
Hēmi 1:17–27 Lookup Reading: NLT
Māka 7:1–8, 14–15, 21–23 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Tiuteronomi 4:1–2, 6–9 Lookup Reading: NLT
Waiata 15 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hēmi 1:17–27Lookup Reading: NLT
Māka 7:1–8, 14–15, 21–23 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ki te whakanui hoki tētahi i a ia, ka whakaititia, ki te whakaiti tētahi i a ia, ka whakanuia. Ruka 14:11

tēnei rānei

Kia tāpaea atu e tātou ki runga ki a ia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te Atua hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōna ingoa. Ngā Hiperu 13:15

Te Īnoi o te Rā

E te Ariki, āwhinatia mai mātou kia kite:
kia kite ai he aha te pai me te pono mutunga kore,
kua kite nei mātou, me rapu tonu
ā, tae noa ki ngā harikoa o te rangi;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Readings
Continuous

Song of Solomon 2:8–13 Lookup Reading: NLT
Psalm 45:1–2, 6–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
James 1:17–27 Lookup Reading: NLT
Mark 7:1–8, 14–15, 21–23 Lookup Reading: NLT

Related

Deuteronomy 4:1–2, 6–9 Lookup Reading: NLT
Psalm 15 Lookup Reading: ANZPBNLT
James 1:17–27 Lookup Reading: NLT
Mark 7:1–8, 14–15, 21–23 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

All who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Luke 14:11

or

Let us continually offer a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that confess his name. Hebrews 13:15

Collect of the Day

Lord, help us to see:
to see what is eternally good and true,
and having seen, to go on searching
until we come to the joys of heaven;
for the glory of your holy name.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Heremaia 2:4–13 Lookup Reading: NLT
Waiata 81:1, 10–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 13:1–8, 15–16 Lookup Reading: NLT
Ruka 14:1, 7–14Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Hiraka 10:12–18 Lookup Reading: RV
ko Whakatauki 25:6–7 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 112 Lookup Reading: ANZPBNLT
Ngā Hiperu 13:1–8, 15–16 Lookup Reading: NLT
Ruka 14:1, 7–14 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Rua Tekau mā toru o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 4 me 10 o Hepetema

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Nā, ko te wāhi e whakaminea ai te hunga tokorua, tokotoru rānei, he whakaaro ki tōku ingoa, kei reira ahau kei waenga i a rātou. Matiu 18:20

tēnei rānei

Kaua e nama ki tētahi, ko te aroha anake o tētahi ki tētahi; ko te tangata hoki e aroha ana ki tōna hoa tata, kua whakaritea e ia te ture. Rōma 13:8

Readings
Continuous

Jeremiah 2:4–13 Lookup Reading: NLT
Psalm 81:1, 10–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 13:1–8, 15–16 Lookup Reading: NLT
Luke 14:1, 7–14 Lookup Reading: NLT

Related

Sirach 10:12–18 Lookup Reading: RV
or Proverbs 25:6–7 Lookup Reading: NLT
Psalm 112 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hebrews 13:1–8, 15–16 Lookup Reading: NLT
Luke 14:1, 7–14 Lookup Reading: NLT

The Twenty-third Sunday in Ordinary Time
Sunday between 4 and 10 September

Year A

Sentence of the Day

‘Where two or three are gathered in my name,’ says the Lord, ‘I am there among them.’ Matthew 18:20

or

Owe no one anything, except to love one another; for whoever loves another has fulfilled the law. Romans 13:8

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, te Kaihanga,
nāu mātou i hanga,
ehara i te ira kotahi, engari i roto i te maha
nō reira whakahōhonutia tō mātou kotahitanga i roto i a te Karaiti
kia hari koa ai mātou i roto i ō mātou rerekētanga.
E īnoi ana mātou i roto i a Īhu Karaiti tō mātou Kaihoko.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Ekoruhe 12:1–14 Lookup Reading: NLT
Waiata 149 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 13:8–14 Lookup Reading: NLT
Matiu 18:15–20 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ehekiera 33:7–11Lookup Reading: NLT
Waiata 119:33–40 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 13:8–14 Lookup Reading: NLT
Matiu 18:15–20 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Kia rite tā koutou kōrero, tā koutou mahi, ki te hunga whakawākia a mua i runga i ngā tikanga o te ture herekore. Hēmi 2:12

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, te kaha o te hunga whakapono,
whakanuia tō mātou whakapono me te whakawhirinakitanga
i roto i tāu Tama i a Īhu Karaiti,
kia noho ora ai mātou i roto i tōna wikitōria,
i roto pū i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Collect of the Day

Creator God,
you have made us
not in one mould, but in many:
so deepen our unity in Christ
that we may rejoice in our diversity.
This we ask through Jesus Christ our Redeemer.
Amen.

Readings
Continuous

Exodus 12:1–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 149 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 13:8–14 Lookup Reading: NLT
Matthew 18:15–20 Lookup Reading: NLT

Related

Ezekiel 33:7–11 Lookup Reading: NLT
Psalm 119:33–40 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 13:8–14 Lookup Reading: NLT
Matthew 18:15–20 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

So speak and so act as those who are to be judged by the law of liberty. James 2:12

Collect of the Day

God the strength of all who believe in you,
increase our faith and trust
in your Son Jesus Christ,
that in him we may live victoriously,
through the same Jesus Christ our Lord.
Amen.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Whakatauki 22:1–2, 8–9, 22–23 Lookup Reading: NLT
Waiata 125 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hēmi 2:1–10, (11–13), 14–17 Lookup Reading: NLT
Māka 7:24–37 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ihāia 35:4–7a Lookup Reading: NLT
Waiata 146 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hēmi 2:1–10, (11–13), 14–17Lookup Reading: NLT
Māka 7:24–37 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Ki te kore tētahi e mau ki tōna rīpeka, e haere mai i muri i ahau, e kore ia e āhei hei ākonga māku. Ruka 14:27

Te Īnoi o te Rā

E te Atua pononga, hōmai he mahi mā mātou,
tukua mai kia kaikā mātou
ki te mahi ki a koe i ia rā i ia rā;
inā hoki ko ngā mea e mahia ana e mātou
pērā te awhi tētahi ki tētahi,
waiho hei tākoha mā mātou.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Heremaia 18:1–11 Lookup Reading: NLT
Waiata 139:1–6, 13–18 Lookup Reading: ANZPBNLT
Pirimona 1–21 Lookup Reading: NLT
Ruka 14:25–33 Lookup Reading: NLT

Readings
Continuous

Proverbs 22:1–2, 8–9, 22–23 Lookup Reading: NLT
Psalm 125 Lookup Reading: ANZPBNLT
James 2:1–10, (11–13), 14–17 Lookup Reading: NLT
Mark 7:24–37 Lookup Reading: NLT

Related

Isaiah 35:4–7a Lookup Reading: NLT
Psalm 146 Lookup Reading: ANZPBNLT
James 2:1–10, (11–13), 14–17 Lookup Reading: NLT
Mark 7:24–37 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

Whoever does not carry the cross and follow Jesus cannot be his disciple. Luke 14:27

Collect of the Day

Servant God,
grant us opportunity,
give us willingness
to serve you day by day;
that what we do
and how we bear each other’s burdens,
may be our sacrifice to you.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings
Continuous

Jeremiah 18:1–11 Lookup Reading: NLT
Psalm 139:1–6, 13–18 Lookup Reading: ANZPBNLT
Philemon 1–21 Lookup Reading: NLT
Luke 14:25–33 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Tiuteronomi 30:15–20 Lookup Reading: NLT
Waiata 1 Lookup Reading: ANZPBNLT
Pirimona 1–21 Lookup Reading: NLT
Ruka 14:25–33 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Rua Tekau mā whā
o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 11 me 17 o Hepetema

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Me i maharatia e koe ngā kino, e Ihowā, koe wai, e te Ariki, e tū? Otirā, he muru hara tāu, e wehingia ai koe. Waiata 130:3–4

Te Īnoi o te Rā

E te Atua ātawhai mutunga kore
hōmai ki a mātou tāu hanga aroha
kia koa i roto i tōu murunga hara
me te harikoa ki te muru i ngā hara o ētahi atu
mō te take ko Īhu Karaiti tō tātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Ekoruhe 14:19–31 Lookup Reading: NLT
Waiata 114Lookup Reading: ANZPBNLT
mō te Waiata Ekoruhe 15:1b–11, 20–21 rānei Lookup Reading: NLT
Rōma 14:1–12Lookup Reading: NLT
Matiu 18:21–355 Lookup Reading: NLT

Related

Deuteronomy 30:15–20 Lookup Reading: NLT
Psalm 1 Lookup Reading: ANZPBNLT
Philemon 1–21 Lookup Reading: NLT
Luke 14:25–33 Lookup Reading: NLT

The Twenty-fourth Sunday
in Ordinary Time
Sunday between 11 and 17 September

Year A

Sentence of the Day

If you, O Lord, should note what we do wrong, Lord, who could stand? But there is forgiveness with you, so that you may be revered. Psalm 130:3–4

Collect of the Day

God of infinite mercy
grant that we who know your pity
may rejoice in your forgiveness
and gladly forgive others
for the sake of Jesus Christ our Saviour.
Amen.

Readings
Continuous

Exodus 14:19–31 Lookup Reading: NLT
Psalm 114 Lookup Reading: ANZPBNLT
or for the Psalm: Exodus 15:1b–11, 20–21 Lookup Reading: NLT
Romans 14:1–12 Lookup Reading: NLT
Matthew 18:21–35 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Kēnehi 50:15–21 Lookup Reading: NLT
Waiata 103:(1–7), 8–13 Lookup Reading: ANZPBNLT
Rōma 14:1–12 Lookup Reading: NLT
Matiu 18:21–35 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rāy

Ki te whai tētahi kia ora, ka mate ia; ki te mate hoki tētahi, mō te rongopai hoki, ka ora ia. Māka 8:35

Te Īnoi o te Rā

E te Atua tino tapu, ora tonu,
whakaūngia tō mātou whakapono
ki tāu huarahi i whakatakoto ai,
kia kore ai e whakaritea te āhua o ō mātou mauri
ki ngā mahi kua oti i a mātou, i ngā mahi rānei kāore i tutuki,
engari ki te kaha o tā mātou piri ki tāu e pai ai.
i roto pū i a Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Whakatauki 1:20–33 Lookup Reading: NLT
Waiata 19 Lookup Reading: ANZPBNLT
mō te Waiata: Te Mātauranga o Horomona 7:26–8:1 rānei Lookup Reading: RV
Hēmi 3:1–12 Lookup Reading: NLT
Māka 8:27–38 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ihāia 50:4–9a Lookup Reading: NLT
Waiata 116:1–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hēmi 3:1–12 Lookup Reading: NLT
Māka 8:27–38 Lookup Reading: NLT

Related

Genesis 50:15–21 Lookup Reading: NLT
Psalm 103:(1–7), 8–13 Lookup Reading: ANZPBNLT
Romans 14:1–12 Lookup Reading: NLT
Matthew 18:21–35 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for the sake of the gospel will save it. Mark 8:35

Collect of the Day

Holy and eternal God,
give us such trust in your sure purpose,
that we measure our lives
not by what we have done or failed to do,
but by our faithfulness to you.
This we ask through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings
Continuous

Proverbs 1:20–33 Lookup Reading: NLT
Psalm 19 Lookup Reading: ANZPBNLT
or for the Psalm: Wisdom 7:26–8:1 Lookup Reading: RV
James 3:1–12 Lookup Reading: NLT
Mark 8:27–38 Lookup Reading: NLT

Related

Isaiah 50:4–9a Lookup Reading: NLT
Psalm 116:1–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
James 3:1–12 Lookup Reading: NLT
Mark 8:27–38 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Waihoki, ko tāku kupu tēnei ki a koutou, he hari kei te aroaro o ngā anahera a te Atua mō te tangata hara kotahi ina rīpenetā. Ruka 15:10

Īnoi o te Rā

E te Atua Aroha,
i roto i a te Karaiti ka whakaēmihia mātou ki roto i tōu whanau;
ka āhei mātou ki te kī atu ki a koe, e te Matua;
meinga mā tōu Wairua mātou hei toha
i te korōria o te herenga kore o āu tamariki.
Whakarongo ki tēnei īnoi i runga i tōu aroha.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Heremaia 4:11–12, 22–28 Lookup Reading: NLT
Waiata 14Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Tīmoti 1:12–17 Lookup Reading: NLT
Ruka 15:1–10 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ekoruhe 32:7–14Lookup Reading: NLT
Waiata 51:1–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Tīmoti 1:12–17Lookup Reading: NLT
Ruka 15:1–10 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Luke 15:10

Collect of the Day

Loving God,
in Jesus you gather us into your family;
confidently we call you Father;
may your Spirit bring us to share
the glorious liberty of your children.
Hear this prayer for your love’s sake.
Amen.

Readings
Continuous

Jeremiah 4:11–12, 22–28 Lookup Reading: NLT
Psalm 14 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Timothy 1:12–17 Lookup Reading: NLT
Luke 15:1–10 Lookup Reading: NLT

Related

Exodus 32:7–14 Lookup Reading: NLT
Psalm 51:1–10 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Timothy 1:12–17 Lookup Reading: NLT
Luke 15:1–10 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Rua Tekau mā rima
o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 18 me 24 o Hepetema

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Nā te aroha noa hoki koutou i whakaorangia ai i runga i te whakapono, ehara anō hoki tēnei i te mea nō koutou; he mea hōmai noa nā te Atua. Epeha 2:8–9

Te Īnoi o te Rā

E te Atua, nāu i hōmai he wāhi noho i roto i tēnei ao
engari ehara i te marae mō ake tonu atu.
Āwhinatia mai mātou, e haere tapuwae nei, kia noho pakari,
me te mōhio anō he haerenga mutunga
kua whakapaingia mai e te Karaiti he tino tauranga mō mātou.
E īnoi ana mātou i roto i a Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Ekoruhe 16:2–15Lookup Reading: NLT
Waiata 105:1–6, 37–45Lookup Reading: ANZPBNLT
Piripai 1:21–30Lookup Reading: NLT
Matiu 20:1–16 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Hona 3:10–4:11 Lookup Reading: NLT
Waiata 145:1–8Lookup Reading: ANZPBNLT
Piripai 1:21–30 Lookup Reading: NLT
Matiu 20:1–16 Lookup Reading: NLT

The Twenty-fifth Sunday
in Ordinary Time
Sunday between 18 and 24 September

Year A

Sentence of the Day

By grace you have been saved through faith, and this is not your own doing; it is the gift of God. Ephesians 2:8–9

Collect of the Day

God, you have given us a lodging in this world
but not an abiding city.
Help us, as a pilgrim people, to endure hardness,
knowing that at the end of our journey
Christ has prepared a place for us.
This we ask through Jesus Christ our Saviour.
Amen.

Readings
Continuous

Exodus 16:2–15 Lookup Reading: NLT
Psalm 105:1–6, 37–45 Lookup Reading: ANZPBNLT
Philippians 1:21–30 Lookup Reading: NLT
Matthew 20:1–16 Lookup Reading: NLT

Related

Jonah 3:10–4:11 Lookup Reading: NLT
Psalm 145:1–8 Lookup Reading: ANZPBNLT
Philippians 1:21–30 Lookup Reading: NLT
Matthew 20:1–16 Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

Ki te whai tētahi kia whiti ko ia hei mua, ka waiho ia hei muri i te katoa, hei kaimahi hoki mā te katoa. Māka 9:35

Te Īnoi o te Rā

E te Atua māhaki, hōmai he whakaaro
kia warewaretia ngā pānga hē me ngā kino,
he hiahia ki te rapu i ngā painga o ētahi atu,
he ngākau e kī ana i te aroha;
mō te korōria o tōu ingoa tapu.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Whakatauki 31:10–31 Lookup Reading: NLT
Waiata 1Lookup Reading: ANZPBNLT
Hēmi 3:13–4:3, 7–8a Lookup Reading: NLT
Māka 9:30–37 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Te Mātauranga o Horomona 1:16–2:1, 12–22 Lookup Reading: RV
ko Heremaia 11:18–20 rānei Lookup Reading: NLT
Waiata 54 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hēmi 3:13–4:3, 7–8a Lookup Reading: NLT
Māka 9:30–37Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

E mātau ana hoki koutou ki te aroha noa o tō tātou Ariki, o Īhu Karaiti, arā, i a ia e whai taonga ana, whakarawakoretia iho ana ia, he whakaaro ki a koutou, kia whai taonga ai koutou i tōna rawakoretanga. 2 Koroniti 8:9

Year B

Sentence of the Day

Whoever wants to be first must be last of all and servant of all. Mark 9:35

Collect of the Day

Give us, we pray you gentle God,
a mind forgetful of past injury,
a will to seek the good in others
and a heart of love;
for the glory of your holy name.
Amen.

Readings
Continuous

Proverbs 31:10–31 Lookup Reading: NLT
Psalm 1 Lookup Reading: ANZPBNLT
James 3:13–4:3, 7–8a Lookup Reading: NLT
Mark 9:30–37 Lookup Reading: NLT

Related

Wisdom 1:16–2:1, 12–22 Lookup Reading: RV
or Jeremiah 11:18–20 Lookup Reading: NLT
Psalm 54 Lookup Reading: ANZPBNLT
James 3:13–4:3, 7–8a Lookup Reading: NLT
Mark 9:30–37 Lookup Reading: NLT

Year C

Sentence of the Day

You know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that by his poverty you might become rich. 2 Corinthians 8:9

Te Īnoi o te Rā

E te Atua Kaha rawa
te puna o te mātauranga te tikitiki o te mōhiotanga;
hōmai he kanohi kia kite ai mātou
me te hinengaro kia mātau ai mātou i āu mahi whakamīharo
kia mōhio ai mātau ki a koe i roto i āu mahi
ka whakamahi ai i āu i hangaia e koe mō toū korōria;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Heremaia 8:18–9:1 Lookup Reading: NLT
Waiata 79:1–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Tīmoti 2:1–7Lookup Reading: NLT
Ruka 16:1–13 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Amoho 8:4–7Lookup Reading: NLT
Waiata 113 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Tīmoti 2:1–7–7 Lookup Reading: NLT
Ruka 16:1–13 Lookup Reading: NLT

Te Rātapu Rua Tekau mā ono
o He Wā Noa
Te Rātapu i waenga 25 Hepetema me 1 o Oketopa

Tau A

Te Rārangi o te Rā

Haere mai, tātou ka hoki ki a Ihowā, ā, ka ora tātou ki tōna aroaro. Hohea 6:1a, 2b

Collect of the Day

Almighty God,
fount of all wisdom, crown of all knowledge;
give us eyes to see
and minds to understand your marvelous works,
that we may know you through your handiwork
and use your creations to your glory;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings
Continuous

Jeremiah 8:18–9:1 Lookup Reading: NLT
Psalm 79:1–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Timothy 2:1–7 Lookup Reading: NLT
Luke 16:1–13 Lookup Reading: NLT

Related

Amos 8:4–7 Lookup Reading: NLT
Psalm 113 Lookup Reading: ANZPBNLT
1 Timothy 2:1–7 Lookup Reading: NLT
Luke 16:1–13 Lookup Reading: NLT

The Twenty-sixth Sunday
in Ordinary Time
Sunday between 25 September and 1 October

Year A

Sentence of the Day

Come, let us return to the Lord, that we may live before him. Hosea 6:1a, 2b

Te Īnoi o te Rā

E te Atua Atawhai,
nāu i tuku mai tāu tama kotahi
hei patunga tapu mō ō mātou hara
hei tauira mō te oranga atuatanga;
Āwhinatia mai mātou i runga i te harikoa kia whiwhi
i ngā mea katoa i mahia e ia mō mātou
me te whai i ōna tapuwae;
Ko Īhu Karaiti tō mātou Kaiwhakaora.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Ekoruhe 17:1–7Lookup Reading: NLT
Waiata 78:1–4, 12–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Piripai 2:1–13Lookup Reading: NLT
Matiu 21:23–32 Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Ehekiera 18:1–4, 25–32 Lookup Reading: NLT
Waiata 25:1–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
Piripai 2:1–13Lookup Reading: NLT
Matiu 21:23–32Lookup Reading: NLT

Tau B

Te Rārangi o te Rā

He pai te tote; otirā, ki te pirau te tote, mā te aha e whai tikanga tote ai? Kia whai tote i roto i a koutou, kia mau hoki te rongo a tētahi ki tētahi. Māka 9:50

Collect of the Day

Merciful God,
you gave your only Son
to be both a sacrifice for sin
and an example for godly life;
help us gladly to receive
all that has been done for us
and follow in his footsteps;
through Jesus Christ our Saviour.
Amen.

Readings
Continuous

Exodus 17:1–7 Lookup Reading: NLT
Psalm 78:1–4, 12–16 Lookup Reading: ANZPBNLT
Philippians 2:1–13 Lookup Reading: NLT
Matthew 21:23–32 Lookup Reading: NLT

Related

Ezekiel 18:1–4, 25–32 Lookup Reading: NLT
Psalm 25:1–9 Lookup Reading: ANZPBNLT
Philippians 2:1–13 Lookup Reading: NLT
Matthew 21:23–32 Lookup Reading: NLT

Year B

Sentence of the Day

Salt is good; but if salt has lost its saltiness, how can it be seasoned? Have salt in yourselves and be at peace with one another. Mark 9:50

Te Īnoi o te Rā

E te Atua atawhai me te pai,
e mōhio ana koe i tō mātou ngoikoretanga e ngaro ai mātou;
meinga mātou kia ū atu ki raro i āu manaakitanga,
ā, arahina mātou ki ngā rawa katoa e ora ai mātou;
ko Īhu Karaiti hoki tō mātou Ariki.
Āmine.

Ngā Pānui
Pānui rōnaki

Ehetere 7:1–6, 9–10; 9:20–22 Lookup Reading: NLT
Waiata 124 Lookup Reading: ANZPBNLT
Hēmi 5:13–20 Lookup Reading: NLT
Māka 9:38–50Lookup Reading: NLT

Pānui whakawhiti

Tauānga 11:4–6, 10–16, 24–29 Lookup Reading: NLT
Waiata 19:7–14Lookup Reading: ANZPBNLT
Hēmi 5:13–20Lookup Reading: NLT
Māka 9:38–50 Lookup Reading: NLT

Tau C

Te Rārangi o te Rā

Whākina ō koutou hē tētahi ki tētahi, me īnoi anō koutou tētahi mō tētahi, kia ora ai ō koutou mate. Nui atu te mana o te īnoi kaha a te tangata tika. Hēmi 5:16

Collect of the Day

God of grace and goodness,
you know that by reason of our frailty we cannot but fail;
keep us always under your protection
and lead us to all things profitable to our salvation;
through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Readings
Continuous

Esther 7:1–6, 9–10; 9:20–22 Lookup Reading: NLT
Psalm 124 Lookup Reading: ANZPBNLT
James 5:13–20 Lookup Reading: NLT
Mark 9:38–50 Lookup Reading: NLT

Related

Numbers 11:4–6, 10–16, 24–29 Lookup Reading: NLT
Psalm 19:7–14 Lookup Readin