A New Zealand Prayer Book / He Karakia Mihinare o Aotearoa

Mehemea ka taea, me tīmata atu te Karakia i waho o te whare.

Ka āhei mā te Pirihi mā te Reimana rānei e whakahaere tēnei Karakia.

Te Tomohanga

I runga i te Ingoa o te Atua,
te Matua, te Tama me te Wairua Tapu.
Āmine.

Kia tau mai te rangimārie o te Atua tō tātou Matua i te rangi,
te rangimārie o Īhu Karaiti, te puna o te rangimārie,
te rangimārie o te Wairua Tapu te Kai-whakamārie
ki runga ki tēnei whare
me te hunga e noho ana i konei.

Hei konei ka tomo atu te Pirihi me ngā tāngata ki roto i te whare,
me te kī a te Pirihi

Huakina e te Atua te tatau o tēnei whare;
tomo mai ki roto, ā tukua kia tīaho tōu mārama
hei whakakāhore atu i ngā mea katoa o te pōuri;
ko Īhu Karaiti hoki tō mātou Ariki.
Āmine.

Kua ara mai a te Karaiti i te mate,
Kua waiho hei mātāmua mō te hunga kua moe.

Nā te tangata nei hoki te mate,
Waihoki nā te tangata te aranga mai o te hunga mate.

I roto hoki i a Arama ka mate katoa ngā tāngata,
Waihoki i roto i a Te Karaiti, ka whakaorangia katoatia.

Kia whakakorōriatia te Matua, te Tama,
me te Wairua Tapu.
Ko te ritenga ia i te tīmatanga, ā tēnei anō ināianei,
ā ka mau tonu iho, ā ake ake ake. Āmine.

E Ihowā, tohungia mātou,
E te Karaiti, tohungia mātou,
E Ihowā, tohungia mātou.

E tō mātou Matua i te rangi
Kia tapu tōu Ingoa.
Kia tae mai tōu rangatiratanga.
Kia meatia tāu e pai ai
ki runga ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.
Hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.
Murua ō mātou hara,
Me mātou hoki e muru nei
i ō te hunga e hara ana ki a mātou.
Āua hoki mātou e kawea kia whakawaia;
Engari whakaorangia mātou i te kino:
Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha,
me te korōria,
Āke ake ake.    Āmine.

Mehemea ko te tikanga a te iwi me ruirui te whare ki te wai, me whakatapu te
wai i te tuatahi i mua atu i te ruiruinga.

Hei konei ka haere te Pirihi ki ia wahi i roto, i waho rānei o te whare ka rui haere
i te wai, me te mea

Ka ruiruia e tātou tēnei wāhi,
hei horoi atu i ngā mea poke,
a te rēwera a te tangata rānei,
i runga i te Ingoa o te Matua,
o te Tama, o te Wairua Tapu.
Āmine.

Ngā Īnoi Whakamutunga

Pirihi

E te Ariki, e Īhu Karaiti,
nā tāu Āpōtoro tapu nei te whakahau
kia kaua e whakarite ki te hunga tūmanako-kore
te pōuri mō te hunga e moe ana i roto i a koe;
e īnoi atu ana mātou ki a koe
kia āwhinatia e koe i runga i te aroha,
te hunga e tangi ana mō te hunga kua mate,
mukua atu ngā roimata katoa i ō rātou kanohi:
tēnā koe te ora nei, te kīngi tahi nei
me te Matua, me te Wairua Tapu,
kotahi anō Atua ā ake tonu atu.
Āmine.

E Ihowā, ko koe te Matua o ngā mahi tohu
te Atua hoki o ngā whakamārietanga katoa;
he īnoi atu tēnei nā mātou ki a koe,
kia titiro iho koe me te aroha, me te atawhai anō
ki ēnei pononga āu, e nui nei tō rātou pōuri;
whakamāmāngia ngā taimahatanga
kei runga i ō rātou tinana me ō rātou hinengaro;
āraia atu i a rātou ngā rauhanga a te wairua kino;
meinga te mārama o tōu kanohi
kia whiti mai ki runga i a rātou,
ā, tukua mai ki a rātou te tino rangimārie;
kia whakaaro hoki koe ki ngā mahi wawao
a tō mātou Ariki, a Īhu Karaiti.
Āmine.

Ka āhei he Hīmene ki konei.

Kia noho a Ihowā ki a koutou.
Mā Ihowā koe e manaaki.

Kia haere atu tātou i konei i runga i te rangimārie.
I runga i te Ingoa o te Ariki.

Pirihi

Mā te Atua o te rangimārie,
nāna nei i whakahoki mai i roto i te hunga mate
tō tātou Ariki, a Īhu, taua Hēpara nui o ngā hipi,
he meatanga nā ngā toto o te kawenata mutungakore;
māna koutou e mea kia tino tika i runga i ngā mahi pai katoa,
kia mahia anō e koutou
te mea e ahuareka ana ki tāna titiro,
i roto anō i a Īhu Karaiti;
waiho atu i a ia te korōria ake ake.
Āmine.

(Kauaka te reimana e mea ‘koutou’, engari ‘tātou’.)


Me mau mai ki te Pirihi he wai, i roto i te ipu tika, ka mea ai te Pirihi.

E te Atua Kaha rawa, ora tonu,
i whakatapua e koe te wai
hei hākarameta mo te horoi i te hara,
tēnei mātou te īnoi atu nei ki a koe,
he nui nei hoki tōu aroha,
kia whakatapua tēnei wai
i runga i te Ingoa o te Matua,
o te Tama, o te Wairua Tapu.
Āmine.