A New Zealand Prayer Book / He Karakia Mihinare o Aotearoa

Te Hākari Tapu

Te Whakawhetai me te
Whakamoemiti

The Māori and the English are parallels.

Te Minitatanga
O Te Kupu Me Ngā Īnoi

Te Whakatikatika

Ngā Mihi

Te kaupapa o te rā. Ngā take pā manawa me ngā whakawhetai.

E tū.

Ka mea te pirihi whakahaere, te minita rānei

E te whānau a te Karaiti,
ko tātou nei tōna tinana, e mahi nei i te ao,
naumai, haere mai, ki tōna ahurewa tapu.
E mihi ana ki a koutou kua karangatia nei
hei tote, hei māramatanga mō te ao,
i roto i tō koutou tohinga.
Kia koa, kia hari.
Whakamoemititia te Atua, te Kai-hōmai o te tūmanako,
te Kai-hohou i te rongo.

Āmine.
Kia hari tahi tātou.
Ko Īhu Karaiti te māramatanga,
te mātāpuna o te ora.

Ki a ia te whakamoemiti, te korōria,
i tonoa mai nei, e te Matua,
hei whakahou i te ao,
hei huri i te wai hei wāina,
hei whakatahuri i te ngākau
kia tū-tapu ai ki tōna aroaro.

Tāpaea atu ō tātou ngākau ki a te Karaiti,
nāna nei i whakatinana te kupu
hei toko i te ora.
Korōria ki a koe, e te Karaiti,
whakatapua mai mātou.

He Waiata Whakamoemiti

E āhei ana te whakahaere i te waiata, i te hīmene rānei, i te Korōria (whārangi 494) ko tētahi rānei o ēnei e whai ake nei.

Ko Tēnei

Ko te Karaiti te Waiora,
E horoi nei, e whakahou nei i ngā mea katoa.
Ko Ia te Taro-o-te-Ora,
Hei Kai mā te hunga Matekai,
Hei Kaha mō te Manene, mō ngā Kai-mahi.

Nō reira mātou ka tāpae ki a koe
I a mātou whakamoemiti.
Mō Ranginui i runga nei, mō Papa-Tūānuku e takoto nei.
Mō ngā Maunga whakahī, mō ngā Puke-kōrero
Mō ngā Tai-mihi-tāngata, mō ngā Moana e hora nei.

Nō runga ngā hōmaitanga papai katoa
Tukua mai kia āio ngā rangi i runga
Kia tuku te puehu o Papa-Tūānuku e takoto nei.
Kia whakapapa pounamu te moana
Kia hora te marino ki Aotearoa-whānui.

Kia whakapaingia a te Karaiti,
Mō ngā tūpuna, mātua, mō te hunga tapu.
Ngā tōtara Whakamarumaru, ngā Toka Tūmoana,
Ngā Kākā Wahanui, ngā Puna Roimata.
Kia tīaho te māramatanga ki a rātou,
Kia au tā rātou moe.
Korōria ki te Atua.

Ko Tēnei Rānei

Ko te Karaiti te hēpara pai,
e mōhio ana, e atawhai ana i ngā hipi katoa o ia kāhui.
I roto i a te Karaiti,
kāhore he tangata whenua, kāhore he tauiwi,
Kāhore anō hoki he tau-ārai.
I roto i a te Karaiti, ka tohungia te rawakore,
ka hunaia te pono i te hunga kawe mōhio,
ka whakaaturia ki te hunga ngākau pāpaku.

Āreruia!
Korōria ki te Atua o te tika, o te aroha,
nāu i toha ngā mahi mā mātou,
i rumakina ai mātou ki te mamaetanga,
puea ake ana ki ngā hua o te aranga.
Pupū ake i a koe te mana atawhai,
kia ai tā mātou atawhai i ētahi atu,
kia mau ai te rongo ki te hunga katoa
e manawa pā ana, ki tāu nei ao.

Te Hohou-i-te-rongo

Tūturi

Ka mea te minita

E te whānau a te Karaiti, i te mea kua hara tātou,
whakatata mai ki te hohou i te rongo.

Nohopuku

He aroha tō tātou Atua.

E te Atua aroha e mōhio nei ki ngā mea katoa,
whakaarahia mātou i roto i ō mātou ngoikoretanga.
Aroha mai i ō mātou takanga ki te hē;
i ō mātou whakaaro, i ā mātou mahi,
tohungia mātou.

Ka mea te pirihi whakahaere

Mā te Atua e muru ō koutou hara; kia mau te rongo.

Nohopuku

Kia koa, kia hari,
ko te Karaiti te aranga, te tāroi o te riri.

Ka mea te minita me te whakaminenga

Ko te Karaiti te pou herenga waka,
Whakapaingia te Atua tō tātou Kai-hanga,
Whakapaingia te Atua tō tātou Kai-taurima,
Whakapaingia te Atua tō tātou Kai-unga ki te ao whānui.

Hei konei te Īnoi o te Rā, e āhei ana mō konei te Rārangi o te Rā, mō mua, mō muri rānei i te Kauwhau.

E noho.

Ngā Whaikōrero

Ngā Karaipiture

Ngā pānui karaipiture, ka mea te kai-pānui

Te pānui kei te ... (te ... o ngā ūpoko, ka tīmata ...)

I muri i ia pānui ka āhei te nohopuku.

Ka āhei te kai-pānui, ki te mea

Whakarongo ki te kupu a te Wairua ki te Hāhi.
Whakapaingia te Atua.

Ka āhei he waiata, he hīmene i muri iho i ia pānui.

E tū te katoa, ka mea te kai-pānui Rongopai

Te Rongopai tapu ki te ritenga a ...
(te ... o ngā ūpoko, ka tīmata ...)
Whakamoemititia, whakakorōriatia te Atua.

I muri iho i te Rongopai ka āhei te nohopuku.

Ka mea te kai-pānui

Te Rongopai tēnei a te Karaiti
Whakamoemititia Ia, te Kupu Mana.

Te Kauwhau

Mō konei te Kauwhau mō muri rānei te Whakapono.

He Tikanga Whakapono

Te Whakapono a ngā Āpōtoro (whārangi 496), Te Whakapono o Naihia (whārangi 494), me tēnei rānei e whai ake nei.

Ko koe, e te Atua tapu, te tino Atua,
Nōu te mana, te ihi, te wehi.
Nōu te ao, te mauri, te ora.
Nāu te katoa, i te rangi, i te whenua.
Ko koe tonu te Atua.

Ko koe te māramatanga o te ao,
I tīaho rā a koe i roto i te pōuri,
Kia puta ake tāu Tama ko Īhu Karaiti
Hei pou tokomanawa mō te ao.
Ko koe tonu te Atua.

Ko koe te Wairua Tapu,
Ko koe taku rākau,
Ko koe taku tokotoko,
Ko koe taku oranga ngākau ē,

Ko koe tonu rā te Atua. Korōria ki a koe.

Ka mea te pirihi whakahaere, te minita rānei

Kia īnoi tātou mō te Hāhi, mō te ao, me te tuku whakawhetai ki
te Atua mō āna hanga pai.

Ngā Īnoi a Te Iwi

Ka haere ngā īnoi me ngā whakawhetai

mō te Hāhi puta noa i te ao; mō te ao
mō tēnei motu, me ōna hua, me ōna rangatira
mō ngā whānau takiwa
mō te hunga e pēhia ana e ngā whakawai o te wā.

E āhei ana te minita, (t)ētahi o te whakaminenga rānei, ki te whakahaere i ngā īnoi me ngā whakawhetai e whai ake nei, ki tāna rānei e pai ai.

I muri iho i ia īnoi, i ia whakawhetai e āhei ana tētahi o ēnei e whai ake nei.

MŌ MURI I NGĀ WHAKAWHETAI
MŌ MURI I NGĀ ĪNOI

Mō tōu aroha me āu hanga pai
Kia whakapaingia koe,
e te Atua.

E te Atua aroha
Whakarongo mai ki tā mātou
īnoi.

Kia whakanui te Ariki.
Kia whakapaingia te Atua.

E te Atua atawhai
Whakarongo mai ki tā mātou
īnoi.

Kia whakapaingia tō tātou Atua atawhai
Pūmau tonu nei āna mahi
tohu.

I roto i āu mahi tohu
Whakarongo mai ki tā mātou
īnoi.

E te Ariki, whakarongo mai ki
tā mātou īnoi
Kia tae atu ā mātou tangi
ki a koe.

Ka āhei te nohopuku mō ētahi wā.

Kei te whārangi 483 ngā īnoi e rite ana hei whakarāpopoto i ēnei īnoi takawaenga.

Kei te whārangi 496 ētahi atu o ngā īnoi me ngā whakawhetai.

Ngā Īnoi Takawaenga Me Ngā Whakawhetai

He īnoi whakautuutu ēnei i waenga i te minita me te whakaminenga.

E āhei ana te tāpiri atu i ētahi īnoi, whakawhetai rānei, i muri i ia wāhanga.

E āhei hoki te nohopuku i ngā wā e rite ana.

Kia whakapaingia koe e te Atua ora tonu,
Ki a koe te whakamoemiti, te korōria mō ake tonu atu.

E te Matua i te rangi, whakarongo ki ā mātou īnoi,
kia whakakotahitia tāu Hāhi
Meinga mātou kia kotahi kia whakapono ai te ao.

Meinga ngā tāngata katoa o te Hāhi kia mahi ki a koe i runga i
te ngākau pono i te ngākau iti.
Kia tīaho ai te āhua o te Karaiti i roto i a mātou.

E maumahara ana mātou ki te hunga kua mate.
E te Matua, ka tukua atu rātou e mātou ki ōu ringa.

(He maumahara ana mō Ingoa)
E whakapai ana mātou ki a koe mō āu hunga tapu katoa kua
uru atu nei ki tōu korōria mutungakore.
Meinga mātou kia whai wāhi ki tōu rangatiratanga i te rangi.

Titiro atawhai mai ki te hunga e pēhia ana e te māuiui, e te
pōuri, e te raruraru rānei.
I raro i tōu maru, whakakahangia rātou.

Titiro atawhai mai ki ō mātou kāinga, whānau hoki.
Meinga kia pūāwai tōu aroha i roto i ō mātou ngākau.

Meinga mātou kia aro ki ngā mea e matea ana e ō mātou hoa
tata.
Āwhinatia mai mātou kia kotahi ai i roto i ngā hari, i ngā
māuiui o te iwi.

Tohaina mai tōu Wairua, ā arahina hoki te hunga kawe tikanga i
roto i ngā iwi o te ao.
Arahina mātou, ngā iwi katoa hoki i ngā huarahi o te tika, o te
rangimārie.

Whakakahangia te katoa e minita ana i runga i te ingoa o te
Karaiti.
Meinga mātou kia hihiko ki te kauwhau i tāu Rongopai.

Tātou ka īnoi puku mō ngā mea e matea ana e tēnā, e tēnā...

Ngā īnoi a te whakaminenga, me whakamutu ki te īnoi e tika ana, ko tētahi rānei o ēnei e whai ake nei.

1

Te whakamoemiti ki a koe, e te Ariki,
te Kai-hōmai i ngā mea katoa,
Nāu te kī, ‘Īnoia, ā ka hoatu; Rapua, ā ka kitea;
Pātukia, ā ka uakina ki a koutou.’
Korōria ki a koe.

2

E te Atua o te tūmanako, mā tāu manaaki e ū ai
ā mātou whakamoemiti, īnoi hoki,
ka whakapono mātou ko koe te Atua ora,
koi wawata, koi tutuki, koi mahi, koi taea, ka ū tonu.
Korōria ki a koe.

3

E te Atua, te whakawhetai, te whakapai, te whakamoemiti, ki
a koe;
i aro mai koe ki a mātou e tahuri atu nei.
Meatia kia pūāwai tō aroha inā īnoi mātou ki a koe.
Korōria ki a koe.

Te Īnoi a te Ariki (kia kotahi te wā e īnoi ai i te karakia) ka āhei te īnoi ki konei, ko ēnei kupu e whai ake nei hei tīmata, ko ētahi atu rānei e tika ana.

Kua ākona nei tātou e tō tātou Ariki,
ka īnoi tātou

E tō mātou Matua i te rangi
Kia tapu tōu Ingoa.
Kia tae mai tōu rangatiratanga.
Kia meatia tāu e pai ai
ki runga ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.
Hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.
Murua ō mātou hara,
Me mātou hoki e muru nei
i ō te hunga e hara ana ki a mātou.
Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia;
Engari whakaorangia mātou i te kino:
Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha,
me te korōria,
Āke ake ake.    Āmine.

Te Minitatanga O Te Hākarameta

Te Maungārongo

Ka tū te katoa, ka mea te pirihi whakahaere

Kia whakapaingia a te Karaiti, te Ariki o te rongomau.
E turaki nei i ngā tau-ārai o te wehe.

Kia tau te rangimārie o te Atua ki a koutou.
Kia whakapaingia te Karaiti e tuitui nei i a tātou i roto i te
rongomau.

Ki te whakahaua e te pirihi whakahaere, mō konei te hohou rongo a tētahi ki tētahi, kia rite ki ngā kaupapa a tēnā iwi, a tēnā iwi.

Te Whakatikatika I Te Ohaoha

Ko konei tāpaea ai ngā ohaoha a te iwi. Ka mauria mai te taro me te wāina mõ te hākari ki te tēpu.

Kei te whārangi 491-493 ētahi atu tikanga mō te Whakawhetai Nui.

Te Whakawhetai Nui

Me tū me tuturi rānei te iwi i te roanga ake o te īnoi e whai ake nei.

Ka mea, ka waiata rānei te pirihi whakahaere

Kua ara a te Karaiti!
He pono tonu, kua ara a Ia.

Whakareia ō koutou ngākau ki te rangi
kei reira nei te Karaiti kei tōna ahurewa tapu.

Kia whakapaingia te Atua.
He mea tika kia tāpaea te whakapai, te whakamoemiti.

Ko te hari mō tō mātou whakaoranga,
e te Atua o Tua-whakarere,
ki te tuku whakawhetai ki a koe
i roto i a Īhu Karaiti.

Pāoho ana tāu kupu, ‘Kia tīaho te mārama’;
nā, ka mārama.
E tīaho tonu nei tōu māramatanga i roto i tō mātou pōuri.
Nāu i pou te mauri-ora mō ngā mea katoa.
Nāu hoki mātou i waihanga,
ki te whakarongo ki tāu kupu,
ki te mahi i tāu i pai ai,
kia eke ai ki te taumata o tōu aroha.
He mea tika kia whakapaingia koe.

Nāu i tono mai tāu Tama
hei ara whainga mā mātou,
hei pono e manakohia ana e mātou.

Mō konei ngā whakaritenga mō ngā rā o te Haerenga Mai, o te Whānautanga, o te Whakaaturanga, mō te Rā Tapu Nīkau arā Parekawakawa.

Ka whakahoki anō te pirihi whakahaere

I tukua mai e koe tāu Tama
kia whakamatea hei toha i te ora,
hei wewete i ō mātou hara.
Kua unuhia ō mātou hē e tōna rīpeka.

Mō konei ngā whakaritenga mō Rēneti, mō ngā rā o tōna Tūkinotanga, mō te Aranga, mō te Kakenga, mō te Petekoha, mō te Mārena, mō ngā Hunga Tapu.

Ka whakahoki anō te pirihi whakahaere

I tonoa mai tōu Wairua Tapu
hei whakakaha, hei arataki,
hei whakatūpato, hei whakahou i tāu Hāhi.
Waihoki, i tēnei rōpū whakaatu
e karapoti nei i a mātou,
ko tōna rite ki ngā whetū, tē taea te tatau,
ka whakamoemiti mātou i runga i te ngākau aroha, i te ngākau
hari,
mōu i waihanga, i karanga i a mātou,

E te Atua tapu rawa, mahi tohu,
tino tapu, tino tika,
nōu te korōria, nōu te purotu.
Korōria ki a koe, e te Atua,
te Runga rawa,
te Atua māhaki.

E te tino Tapu, ka whakapaingia koe, i roto i tāu Tama
i tuohu nei ki te horoi i ngā wae o āna ākonga,
te tohu o te kaimahi tūturu.

I te pō i mua i tōna matenga
ka tango ia i te taro ka tuku whakawhetai ki a koe.
Ka whawhati, ka hoatu ki āna ākonga, ā ka mea:
Tangohia, kainga, ko tōku tinana tēnei ka hoatu nei mō koutou
meinga tēnei hei whakamahara ki ahau.

Ka mutu te hapa, ka mau ia i te kapu,
ka tuku whakawhetai ki a koe,
ka hoatu ki a rātou, ā, ka mea:
Inumia tēnei, ko ōku toto o te Kawenata hou
i whakahekea mōu, mō te katoa,
hei murunga hara,
meinga tēnei hei whakamahara ki ahau.

Nō reira mā tēnei taro me tēnei wāina ka maumahara mātou
ki āu painga ki a mātou.

Te Atua o ngā wā katoa,
e maumahara ana mātou ki tāu Tama.
Ka whakawhetai mātou,
mō tōna rīpekatanga, me tōna aranga mai.
Ka whakamanamana mātou mō tōna whakareanga.
Ka tūmanako ki tōna haerenga mai i runga i te korōria,
I roto i a ia, ka mau tonu mātou ki a koe.

Whakahāngia iho tōu Wairua Tapu,
Meatia tēnei taro, ko te tinana tonu,
tēnei waina, ko ngā toto tonu o te Karaiti.
Kia tūhono ki tōna tinana,
Kia ū ai mātou ki roto i te aka pono.

Ka aru mātou i a te Karaiti,
Tui, tui, tuituia mātou.
Tuia ki te mamae.
Tuia ki te tūmanako,
Tui, tui, tuia ki te ora.

Kei a koe, e te tapu o te rangi,
te orokohanga rā anō o te ao,
te tīmatanga, te otinga,
te ārepa me te ōmeka.

Kei a koe, te whakapai, te korōria, te aroha,
I tēnei rā, i tēnā rā,
Mai i a mātou, mai i te katoa,
I konei, i ngā wāhi katoa. Āmine.

Ka āhei ki te nohopuku.

Hākari Tapu

Te Īnoi a te Ariki (kia kotahi te wā e īnoi ai i te karakia) ka āhei te īnoi ki konei, ko ēnei kupu e whai ake nei hei tīmata, ko ētahi atu rānei e tika ana.

Kua ākona nei tātou e tō tātou Ariki,
ka īnoi tātou

E tō mātou Matua i te rangi
Kia tapu tōu Ingoa.
Kia tae mai tōu rangatiratanga.
Kia meatia tāu e pai ai
ki runga ki te whenua,
kia rite anō ki tō te rangi.
Hōmai ki a mātou āianei
he taro mā mātou mō tēnei rā.
Murua ō mātou hara,
Me mātou hoki e muru nei
i ō te hunga e hara ana ki a mātou.
Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia;
Engari whakaorangia mātou i te kino:
Nōu hoki te rangatiratanga, te kaha,
me te korōria,
Āke ake ake.    Āmine.

Ka nohopuku te pirihi, ka whawhati i te taro, me te kī

Te tinana o te Karaiti i whatīa mō tātou.
Ko Ia te taro o te ora.

Ka āhei te pirihi ki te whakarewa i te kapu.

Ka mea te pirihi

I maringi ōna toto hei murunga hara.
Kua ara mai te Karaiti i te mate.

Te Pōwhiri

Ka whakarewa te pirihi i te taro me te kapu, ka karanga ki te whakaminenga

Haere mai e te kāhui a te Atua,
tangohia ēnei kai rangatira a te Karaiti.

Ka tango te pirihi whakahaere me te whakaminenga i te taro, i te wāina.

Ka mea te minita i ngā kupu e whai ake nei (me ērā rānei i roto i ētahi atu whakahaere) ki ia tangata.

Ko te tinana o tō tātou Ariki, i tukua nei mōu.

Ko ngā toto o tō tātou Ariki, i whakahekea nei mōu.

Ko Tēnei Rānei

Te taro o te ora, i whatīa nei mōu.

Te kapu o te ora, i whakahekea nei mōu.

Ka āhei te kī

Āmine.

Ki te kore e kapi te taro me te wāina mō te hunga tango hapa ma te pirihi whakahaere e whakatapu anō, tirohia te whārangi 516.

Ngā Īnoi mō Muri I te Hapa

Ka āhei te nohopuku.

Te Īnoi a te Ariki (mehemea kāhore noa i pānuitia) me pānui i konei.

Ka mea te pirihi

Whakapaingia te Atua e whakamine nei i a tātou.
Whakamoemititia te Atua kua kotahi nei tātou.

Whakapaingia te Atua e hohou nei i te rongo.
Whakamoemititia te Atua ko Ia te tūmanako te herekore.

Whakapaingia Ia kua hora nei tāna kupu.
Whakamoemititia Ia, koia nei te aroha.

Whakapaingia Ia nāna nei tātou i karanga.
Waihangatia mātou, kia rite ki tōu ake te āhua.

Manakohia e te Atua ā mātou whakahere, whakamoemiti.
Ko tāu rourou, ko tāku rourou, ka mākona mātou.

Te Haerenga Atu

Hei konei te manaakitanga e rite ana.

Ka āhei te pirihi whakahaere ki te whakaatu tētahi rārangi o te Rongopai.

Whakahau ki te whakaminenga

(Haere i runga i te aroha.) Haere i runga i te rangimārie.
Āmine. Ka haere mātou i runga i te ingoa o te Karaiti. Korōria ki te Atua.